Interview met Pieter Jansen, winnaar NARIM Award 2018

De NARIM Award was dit jaar voor Pieter Jansen, Director Corporate Insurance & Risk Control bij Unilever. Een ‘stille kracht’ volgens het juryrapport, een voorbeeld voor vakgenoten.

 

Volgende stap in carrière

Sinds 2007 wordt jaarlijks de NARIM Award uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Risk & Insurance Management-branche. Dit keer was de onderscheiding voor Pieter Jansen, Director Corporate Insurance & Risk Control bij Unilever. Een 'stille kracht' volgens het juryrapport, maar wel een voorbeeld voor vakgenoten. Na 19 mooie jaren bij Unilever is het nu tijd voor een volgende stap in zijn carrière.

 

De toekenning van de NARIM Award was een verrassing

Pieter: ‘De onderscheiding is de afgelopen jaren vooral toegekend aan collega’s die veel hebben betekend voor NARIM. Bijvoorbeeld als bestuurder. Ik ben in de risk- en insurance community actiever geweest in internationale fora. Op nationaal niveau ben ik wat minder zichtbaar omdat wij vooral via de Londense verzekeringsmarkt werken. Daarom had ik gedacht niet voor de onderscheiding in aanmerking te komen. Het is erg leuk dat onze inspanningen toch niet onopgemerkt zijn gebleven in de Nederlandse markt. Het is een eer om de award in ontvangst te mogen nemen en erg leuk om veel positieve reacties te krijgen.’

 

Lea Komduur Pieter Jansen Mario van der Giessen

 

Stille kracht

‘In het juryrapport ben ik omschreven als een stille kracht. Dat herken ik wel. Ik opereer bij voorkeur in een kleinere setting, zoekend naar verbinding en consensus. Ik zie mezelf vooral als ‘ambassadeur’ van Unilever’s insurance functie. Persoonlijke branding vind ik voor deze rol van ondergeschikt belang.’

 

De invulling van het vak verandert

‘Het vak verandert inhoudelijk niet eens zo heel veel, in de basis gaat het nog steeds om het identificeren, analyseren en monitoren van verzekerbare risico’s en het opzetten van verzekeringsprogramma’s met een optimale balans tussen risico retentie en risico transfer. De wijze van het invullen en het uitvoeren van de functie verandert wel en dat is te verwachten in de VUCA (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) wereld waarin we leven'


Van expert naar business partner

'Binnen Unilever is de functie van insurance manager wel verschoven van expert naar business partner. De verwachting is dat je opereert als een stevige gespreks- en sparringpartner en meedenkt over een breder scala aan onderwerpen. Kennis van de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie is nog belangrijker geworden om een goed advies over de down- én upside van risico’s te geven. Dat kan gaan over zowel de traditionele risico’s én nieuwe risico’s, die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld innovatie, digitalisatie en disruptie.’

 

Werken met een kleiner team

‘Een verandering is ook dat we met een veel kleiner team zijn dan pakweg acht jaar geleden, maar het werk is zeker niet minder geworden, integendeel. We hebben een deel van werkzaamheden uitbesteed. Maar in plaats van zaken en werkzaamheden zelf te doen, besteed je nu meer tijd aan het managen van de dienstverleners en het continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden om collega's zelf meer verantwoordelijkheid te geven en processen te optimaliseren en te vereenvoudigen.’

 

NARIM Award winnaar Pieter Jansen 

Andere skillset

‘Om tegenwoordig succesvol te zijn als insurance manager, heb je een andere skillset nodig dan in het verleden. Nog steeds geldt dat nieuwsgierigheid en een onderzoekende aard helpen, gecombineerd met brede interesse, een groot aanpassings- en inlevingsvermogen aangevuld met de kennis en ervaring van een captive verzekeraar. Als bestuurder daarvan moet je voldoen aan stevigere eisen.

 

Tot slot is een belangrijke component de externe focus. Daar bedoel ik mee het nauwlettend volgen van relevante ontwikkelingen buiten het bedrijf en het onderhouden van de externe contacten met de collega insurance managers en de belangrijke spelers in de markt.’


Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement is een niet te onderschatten factor, met name de interne communicatie over complexe verzekeringstechnische zaken op diverse niveau’s. Pieter: ‘Bruggen slaan en verbanden leggen; enerzijds om de risk awareness op een hoog niveau te houden en de beheersmaatregelen met de juiste prioriteiten te bepalen in lijn met de strategische doelstellingen van het concern. Anderzijds om vragen vanuit de business te vertalen naar risicomanagement oplossingen. Daarbij is een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Dat wordt verwacht van een business partner, hoewel je binnen het concern nog best wel vaak als risico- en verzekeringsexpert wordt gezien maar dat is prima.’

 

Compliant

‘Ons team bestaat uit vijf mensen. Lean & mean. Dat is de totale Global Insurance en Risk Control functie binnen Unilever. Om effectief te kunnen opereren, hebben wij naast ons eigen kernteam een framework van dienstverleners, die als het ware een verlenging van ons team zijn en een flexibele schil vormen. Zo hebben wij toegang tot expertise en een wereldwijd netwerk voor benodigde support bij het uitrollen van onze verzekeringsprogramma’s. Dat stelt ons in staat om er behoorlijk zeker van te zijn dat we als concern overal ter wereld compliant zijn met de lokale verzekeringswet- en regelgeving, al is er nooit 100% garantie.’

 

Extern projectmanagement bij behandeling complexe schade: een onderscheidende aanpak

 

In het juryrapport werd melding gemaakt van het inschakelen van extern projectmanagement bij de behandeling van een complexe schade. Een onderscheidende aanpak.

Pieter: ‘Dat klopt. Bij een grote brandschade in 2016 hebben we heel bewust gekozen om een consultant in te schakelen, die in opdracht van de lokale werkmaatschappij heeft geassisteerd met het samenstellen van de claim richting experts en verzekeraars. De onafhankelijkheid van de consultant ten opzichte van verzekeraars was een belangrijke overweging. Een aanpak die in Nederland nog niet vaak voorkomt.

 

De inzet van de consultant heeft eveneens ons eigen team ontlast doordat we ons niet direct en inhoudelijk hebben hoeven bezig te houden met het kwantificeren van de claim, maar wel op de hoofdlijnen uiteraard. Daardoor hebben wij tijd gehad om aandacht te besteden aan andere aspecten van de claim en de continuïteit van de business.

 

Deze aanpak heeft geresulteerd in de afwikkeling van de claim naar tevredenheid van alle betrokken partijen. De toegevoegde waarde van onze insurance functie, de consultant en van het verzekeringsprogramma is hiermee ook bewezen, uiteindelijk werkte alles zoals we hadden verwacht. Dat is toch erg prettig en bevredigend’.

 

'De captive is nog altijd een tool met toegevoegde waarde als onderdeel van de risico financiering strategie van het concern'

 

Captive
'De captive is nog altijd een tool met toegevoegde waarde als onderdeel van de risico financiering strategie van het concern. De implementatie van Solvency II heeft veel inspanning gekost, maar dat is de moeite waard geweest. Terugkijkend is dit een hele leerzame periode geweest. Nu Solvency II volledig is geïntegreerd gaat het team een volgende fase in van verdere optimalisatie. Onze captive is toekomstbestendig.'

 

De toekomst van NARIM
‘NARIM is een mooie club en heeft een belangrijke rol in het verder professionaliseren en het vertegenwoordigen van de beroepsgroep. Onder de leden is veel kennis aanwezig en daarvan kan onderling meer gebruik worden gemaakt. Het wiel hoeft niet altijd opnieuw te worden uitgevonden. Met name mensen die bij kleinere en middelgrote organisaties werkzaam zijn, kunnen meer gebruik maken van de kennis van anderen en van het delen van best practices. Iets voor NARIM om te blijven stimuleren en faciliteren.’

 

Elkaar zien en spreken blijft enorm belangrijk
‘Tijdens NARIM-bijeenkomsten zie ik wel een behoorlijke "gap" tussen de oudere en de jongere garde. Een aandachtspuntje. Het lijkt mij goed om bestaande initiatieven, zoals het mentorschap, verder uit te bouwen, de groepen meer bij elkaar te brengen en sommige kennisgroepen te activeren of te vervangen door nieuwe groepen voor actuele thema’s zoals nu gebeurt met cyber.

 

Elkaar zien en spreken blijft enorm belangrijk. Dat mag niet worden onderschat, ons vak blijft mensenwerk. Kijkend naar wat er bij de grotere zusterorganisaties als AIRMIC en RIMS gebeurt, zijn er nog genoeg initiatieven te ontwikkelen. Met een gezonde balans van nieuwe, jongere leden en de ervaren rotten in het vak lukt het vast en zeker om de vereniging levendig te houden zodat zij haar nuttige rol op een goede manier kan blijven vervullen.’

 

Tot slot: geen Unilever, wat dan?

‘Dat moet ik nog gaan ontdekken. Mijn focus ligt tot het einde van de maand juni nog bij het afronden van een aantal projecten en de overdracht van zaken. Dan eerst even genieten van de vrije tijd en terugkijken op een geweldige periode bij Unilever met tijd voor familie, vrienden, sport en een verre vakantie. Geen moment om mij te vervelen denk ik! In de tussentijd ga ik reflecteren en mij oriënteren op een volgende stap in mijn carrière. Op dit moment laat ik nog alle mogelijkheden open. Er komt vast en zeker iets nieuws op mijn pad.’


« vorige pagina         meer nieuws »