Michel Frommé: 'Interne netwerk net zo belangrijk als het externe'

Michel Frommé is sinds 1 juli 2019 als Director Global Insurance werkzaam bij Ahold Delhaize Finance Company N.V. in het Zwitserse Genève. ‘Deze functie is onderdeel van de Treasury-organisatie en ik rapporteer aan de Group Treasurer, ook hier in Genève. Hij op zijn beurt rapporteert aan de CFO en die zit in Zaandam.'

 

Opbouwen netwerk

'Omdat ik nog maar kort bij de organisatie werk, ben ik nog druk bezig met het opbouwen van mijn interne netwerk. Dat is belangrijk. Omdat verzekeringen voor Ahold Delhaize geen core business is, moet ik ervoor zorgen dat ik op het netvlies van mijn stakeholders binnen het bedrijf kom en blijf. Anders bestaat de kans dat de functie geïsoleerd raakt. Ervaring op dat gebied heb ik wel. Ik werkte hiervoor onder andere bij Philips en Akzo Nobel. Ook prachtige bedrijven, maar met een heel ander risicoprofiel.’

 

Wat zijn de grootste risico’s voor Ahold Delhaize?

‘Een van de grote risico’s is brand -en bedrijfsschade. Onze vele locaties hebben een grote verzekerde waarde. De kwetsbaarheid zit in de hele logistieke footprint van het bedrijf. Als de grote distributiecentra door welke oorzaak ook niet in bedrijf zijn, kan dat de business heel snel stilleggen omdat winkels niet bevoorraad kunnen worden. We moeten dus zorgen dat de locaties goed beschermd zijn en als er wat gebeurt, moet Plan B klaar liggen. Business continuity management is dus heel belangrijk.

Daarnaast is de Verenigde Staten een belangrijke markt voor ons. Meer dan 65% van de omzet wordt daar gerealiseerd. We zitten in een aantal gebieden die gevoelig zijn voor orkanen, dus moeten we bepalen welke limieten er in het geval van zo’n evenement nodig zijn om niet alleen de gebouwen maar ook de bedrijfsschade goed te verzekeren. Ook werkgeversaansprakelijkheid en product recalls vormen een risico, alhoewel wij het meeste dat in de winkels ligt, niet zelf produceren.’

 

 

 

Wat behelst jouw functie?

‘Mijn activiteiten zijn voornamelijk insurance related voor Ahold Delhaize wereldwijd, ook het captive management behoort daartoe. We hebben bijna 7.000 winkels en er werken meer dan 360.000 mensen. Dat is een redelijke portefeuille. We hebben een aantal verzekeringscaptives en ik kijk ook mee naar de risicoparagraaf van het bedrijf. Wat hou je in eigen huis of plaats je in de captive en wat breng je naar de verzekeringsmarkt toe.’

 

En claims?

‘Claims zijn een belangrijk onderdeel binnen de functie van Risk & Insurance Manager. Dan komt ons werk eigenlijk tot leven en kun je je toegevoegde waarde richting je bedrijf laten zien. Naar mijn idee zijn claims toch nog een beetje het ondergeschoven kindje in ons vak. En al is het voorkomen van een schade natuurlijk altijd beter, een schade is toch het  moment waarop de producten die we inkopen tot leven komen. Ik ben er altijd een voorstander van geweest om als Risk & Insurance Manager goed te sturen op met name de grote schades en het niet teveel aan derden over te laten.’

 

Hoe ga je dat doen?

‘Door ervoor te zorgen dat mijn functie intern goed bekend is en het besef te laten groeien wat verzekerd is en wat niet. Intern netwerken is dus tweeledig. Ten eerste leer je zo de organisatie goed kennen. Dan kun je het risicoprofiel goed inschatten en kun je de verzekeringen adequaat inkopen. Ten tweede moeten mensen weten dat als er een claim binnenkomt, dat ze dan ook bij mij moeten zijn. Dat klinkt makkelijker dan het is, zeker bij een bedrijf met zoveel werknemers, maar de interne PR-functie is niet onbelangrijk.’

 

Je was voorheen lid van NARIM, maar bent teruggekeerd op het ‘oude nest’…

‘Inderdaad. Ook extern moet mijn netwerk in stand blijven. Ik zou lid kunnen worden van SIRM, maar ik denk dat NARIM voor mij laagdrempeliger is. Het is goed om met vakgenoten ervaringen te delen. Insurance is vaak een klein onderdeel van onze organisaties. Als NARIM-lid pak je toch sneller de telefoon om met mede NARIM-leden te overleggen. Het is ook goed dat er in Nederland een spreekbuis voor Risk & Insurance Managers is en NARIM is daar naar mijn mening de meest aangewezen organisatie voor.

Daarnaast is NARIM de toegang naar FERMA en ik vind ook de FERMA-bijeenkomsten belangrijk. In november 2019 is het FERMA Forum in Berlijn en daar ga ik naartoe. Het is goed dat bepaalde zaken, zoals de RIMAP-opleiding, op Europees niveau worden opgepakt. Het geeft je meer armslag en ook beïnvloeding richting regelgeving op Europees gebied. We moeten de synergie tussen de landen niet laten liggen.’


« vorige pagina         meer nieuws »