Segwick: Individueel succes in vijfde industriële revolutie niet meer hoogste goed

Aan de vijfde industriële revolutie zijn we nog niet toe, vindt Jeroen Fröhlich CEO Nederland en Strategic Innovation Officer Global bij Sedgwick. Op dit moment draait het vooral om het verder integreren van technologie, kennis en data. De verdere integratie van deze drie elementen zal bepalend worden, waarbij essentieel is dat empathie niet te automatiseren valt. ‘Op het moment dat er iets gebeurt, wil de mens toch een helpende hand aangereikt krijgen. De kunst is om de juiste balans te vinden.’


 

Menselijke component

De menselijke component blijft bestaan. Jeroen Fröhlich: ‘We gaan naar een model waarbij schades volledig geautomatiseerd worden afgewikkeld én schades die met menselijke interventie worden behandeld. Ofwel omdat het qua kennis te complex is, ofwel als helpende hand naar de claimant toe.’

 

Corona en de vijfde revolutie

De impact van Covid-19 raakt aan het verhaal van de vijfde revolutie. ‘Vooruitlopend op de impact van corona hadden wij onze kantoren al omgeturnd tot flexibele ontmoetingsplekken, waar je samen kunt komen, samen kunt werken en elkaar verder kunt helpen. Het vaste kantoor hebben we los gelaten. Dat wordt nu bevestigd door hoe corona ons werkbare leven heeft beïnvloed. Inmiddels werken we allemaal zo. Anders is het als je met elkaar en met klanten wilt spreken. Online mis je de niet-verbale communicatie die je normaal wel hebt. Juist deze vorm van communicatie geeft sturing aan hoe je met elkaar omgaat. Het zijn kleine, maar belangrijke aspecten en daar moeten we onze weg in vinden.’

 

Klop op de schouder

De business ging door en dat is best een klop op de schouder waard, vindt Jeroen Fröhlich. ‘In verkeer- en letselgerelateerde activiteiten ontstond een flinke dip doordat er veel meer thuis werd gewerkt. Ook het aantal property-schades liep enorm terug. Aan de andere kant nam een aantal bedrijfsstromen een enorme vlucht, ook vanwege corona. Overall kan ik niet anders dan tevreden zijn over het jaar tot nu toe.’

 

Digitalisering en robotisering

Door de situatie waarin we ons nu bevinden, heeft met name de digitalisering een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt. ‘De volgende stap zal zijn dat we naar volledig geïntegreerde oplossingen gaan. Alle oplossingen die we als Sedgwick bieden, gaan zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. De huidige generatie begrijpt niet waarom je niet om drie uur ’s nachts een claim kunt invoeren en nazoeken hoe het ermee staat. Vanuit hun perspectief zijn dat logische zaken. In zo’n volledig geïntegreerd systeem zijn met name transparantie en snelheid doorslaggevend.’

 

Drie componenten

‘Onze focus ligt nu vooral op componenten die je kunt rekenen tot de vierde revolutie. Hoe ga je technologie inzetten om een proces van schadeafwikkeling zo pijnloos, snel en effectief mogelijk te maken? Een tweede component betreft data en databescherming. Dat is een essentieel onderdeel geworden. Maar ook om uit data nieuwe inzichten te verwerven en toepasbaar te maken. En nauwgezet te kijken naar de risico’s die daarbij komen kijken. Derde punt is de kennis die je nodig hebt om te kijken naar bestaande én risico’s van nieuwe zaken als nanotechnologie, biorisico’s en cyber gerelateerde risico’s. Maar ook de risico’s van supply chains. Er zijn steeds kleinere buffers tussen bedrijven. Als er ergens iets mis gaat, dan zijn de gevolgen veel groter. Dat is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden.’

 

Betekenis bepalend

‘We zijn uiteindelijk zo met elkaar verbonden dat individueel succes niet meer het hoogste goed moet zijn, maar dat je echt nadrukkelijk moet kijken wat het doel en de betekenis van je bedrijf is en van jezelf. Financieel succes is mooi, maar zingeving zit ook in de waarde die je toevoegt in het leven van anderen en van jezelf. Dat zit ingebakken in de filosofie en de benadering van niet alleen mij, maar ook in die van Sedgwick.’

 

Belangrijk podium

Segdwick is al jaren bij NARIM en het jaarlijkse congres betrokken. ‘Het blijft een belangrijk podium waar je iedereen ontmoet. Dat is dit jaar anders en juist de interactie buiten de inhoudelijke onderwerpen gaan we missen. Tegelijkertijd zullen de onderwerpen die wel voorbij komen, wellicht wat meer en diepgaander worden uitgediept. Ik ben nieuwsgierig naar de inzichten van de sprekers en naar nieuwe ontwikkelingen.’


« vorige pagina         meer nieuws »