Global Insurance Programs: alternatief in een verhardende markt?

Is het voor internationale ondernemingen in deze tijd slimmer om belangrijke risico’s afgedekt te krijgen via wereldwijd gespreide verzekeringsprogramma’s? Zeker nu verzekeraars hun klanten nationaal confronteren met aanzienlijke premieverhogingen en veel meer uitsluitingen in hun dekkingen?

 

NARIM Adri van der Waart

Adri van der Waart: 'Het is de snelheid van verandering en de omvang van die verandering in zaken als enorme premieverhogingen. Die baart zorgen.'

 

Paneldiscussie bij event Commercial Risk Europe

Over die vraag ging het in een paneldiscussie tijdens een tweedaags online event voor de hele verzekeringsmarkt van uitgever Commercial Risk Europe eind september. NARIM-voorzitter Adri van der Waart maakte deel uit van het expertpanel dat over deze vraag in gesprek ging.

 

De conclusie: wereldwijde verzekeringsprogramma’s zijn in de huidige markt zeker een mogelijkheid  om risico’s meer te spreiden en om de effecten van aanzienlijke premiestijgingen en eenzijdig opgelegde beperkingen in de polisvoorwaarden beter het hoofd te kunnen bieden. Maar het is niet eenvoudig om dat te realiseren. Lokale marktomstandigheden, verschillen in lokale en regionale wetten en regels en de opstelling van lokale verzekeraars kunnen belemmerende factoren zijn.

 

Niet de ultieme oplossing

Tijdens het tweedaagse online event 'Global Programs Europe: gaining maximum benefit' vertelden  experts dat wereldwijde programma’s een optie zijn, maar dat ze niet voor alles de oplossing zijn. ‘Je kunt zo’n programma inzetten om een aantal van de effecten die we nu als Risk & Insurance Managers zien, te verzachten,’ stelde Julia Graham, plaatsvervangend CEO en technisch directeur bij Airmic, de grote Britse equivalent van NARIM.

 

Een andere boodschap vertellen

Adri van der Waart, een van de experts in de discussie, beaamde dat. Hij signaleert al veel langer dat de markt aan het verharden is en dat deze tendens een andere opstelling vraagt van de Risk & Insurance Managers. Dat geldt zowel richting de markt (de verzekeraars), maar ook intern in hun organisatie. Als Risk & Insurance Manager heb je een andere boodschap te vertellen richting (bijvoorbeeld) het topmanagement van het bedrijf.

 

Effecten premieverhogingen vooral bij renewals te merken

‘De effecten van hele forse premiestijgingen en veel meer uitsluitingen merk je in eerste instantie vooral bij renewals van de huidige polissen. Als je gewend was veelal van dezelfde partijen gebruik te maken, kan het goed zijn eens verder te kijken. Bijvoorbeeld naar het wereldwijd spreiden van je risico’s. Dat is dan een mogelijkheid,’ zei hij in het gesprek. ‘Het is een onderwerp waarover je in elk geval het gesprek kunt aangaan, zeker met je makelaar, maar ook met verzekeraars.’

Obstakels zijn er wel. Zoals belastingkwesties en lokale wet- en regelgeving die een hindernis kunnen zijn.

 

Zorgen over de huidige marktontwikkelingen

De panelleden maken zich wel zorgen over de huidige marktontwikkelingen. Julia Graham over haar 'thuismarkt': 'De verzekeringsmarkt in het Verenigd Koninkrijk wordt voor ons als kopers van verzekeringen steeds slechter. Uit een enquête onder Airmic-leden blijkt dat in een half jaar tijd de premiestijgingen zeer fors zijn en dat premies nog steeds stijgen, dat beperkingen in de dekking steeds omvangrijker worden en dat opties om uit te wijken naar andere markten ook steeds moeilijker worden.’

 

'Vertrouwen wordt aangetast'

Niet geruststellend. Graham: ‘Het gedrag dat veel verzekeraars nu laten zien, is niet een houding die je verwacht van partners waarmee je een langdurige band hebt. Die band is gestoeld op vertrouwen en dat vertrouwen wordt op deze manier aangetast.’

 

‘Verzekeringen zijn gestoeld op een fundament van vertrouwen en als dat eenmaal aangetast begint te raken, hol je het partnerschap uit. Geen goed vooruitzicht. Mijn grootste zorg is dat het nog moeilijker en erger wordt.’

 

Erosie van het partnerschap met verzekeraars

Adri van der Waart constateerde dat ook op het Europese continent sprake is van een soortgelijke ontwikkeling. Ook in Europa is sprake van 'erosie' van het partnerschap met verzekeraars. ‘Op terreinen als D&O, beroepsaansprakelijkheid en crime is het een strijd om programma’s af te sluiten en te vernieuwen. Het is de vraag of verzekeraars ons hierin willen volgen en steunen.’

 

‘Als koper moet je ook realistisch zijn. Na vele jaren van "zachte" marktomstandigheden moeten we accepteren dat een verharding op sommige gebieden nodig is. Maar het is de snelheid van verandering en de omvang van die verandering in zaken als enorme premieverhogingen. Die baart wel zorgen.’

 

De effecten op de markt in Azië zijn nog erger

Frank Baron, voorzitter van de Pan-Asia Risk & Insurance Management Association en adjunct-directeur risicobeheer en verzekeringen bij International SOS, stelde vast dat de markt in Azië nog erger is. Prijsstijgingen, beperkingen in de dekkingen en een afnemende capaciteit van verzekeraars zijn ook in Azië aan de orde van de dag.

 

'Er wordt geen rekening gehouden met een goed track record'

Baron vindt het niet terecht, net als de anderen, dat er geen rekening wordt gehouden met zaken als een goed risicobeheer, een goed track record wat betreft schades, verliespreventieplannen en protocollen. Kortom: met een goed risicomanagement. ‘Bedrijven die hun zaken goed op orde hebben, worden op dezelfde manier behandeld als organisaties die het veel minder voor elkaar hebben. Ook zonder een groot claimverleden krijg je te maken met enorme premieverhogingen. Dat is enorm frustrerend en het is zeker niet goed voor de vertrouwensband.’

 

Zie ook de website van Commercial Risk Europe »


« vorige pagina         meer nieuws »