Bijeenkomst van Treasurers en Risk & Insurance Managers levert begrip op voor elkaars positie

NARIM, de Nederlandse Associatie voor Risk en Insurance Managers, en DACT, de Dutch Association of Corporate Treasurers, hebben hun krachten gebundeld en samen een event georganiseerd. Doel was beter begrip creëren voor elkaars expertise en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen Corporate Treasurers en Risk en Insurance Managers te verbeteren. En laat dat doel nou ruimschoots behaald zijn!

 

 


De bijeenkomst begon met een introductie van beide voorzitters van de verenigingen. Wat het werk van een Risk & Insurance Manager behelst werd door Albert van Haastrecht toegelicht, waarna Erwin Bastianen uitlegde wat de taken van een Treasurer zijn. In het kort komt het erop neer dat een treasurer de geldstromen beheert, de kosten bewaakt en voorspellingen met betrekking tot kasstromen doet.
Na de heldere uitleg van Albert en Erwin was het tijd voor drie duo-presentaties van gerenommeerde bedrijven waarbij het aan DACT-bestuurslid Simone Trapp en NARIM-bestuurslid Hanneke van Oss was om de gesprekken in goede banen te leiden.

Royal Philips
SVP & Head of Treasury Paul Rekmans en Insurance & Risk Manager Pim Moerman van Royal Philips beten het spits af. Zij gingen in op de manier waarop zij in de loop der tijd meer zijn gaan samenwerken. Philips heeft een productaansprakelijkheidsclaim die te maken heeft met apneu apparaten. De goederen werden teruggevorderd en toen de claim groter werd zijn beide functies dichter tot elkaar gekomen. De aanleiding was weliswaar niet fijn, maar die claim heeft wel mooi tot gevolg gehad dat de onderlinge samenwerking is verbeterd en er meer begrip is ontstaan voor elkaars werkzaamheden.

Pon Holdings
Daarna betraden Titus Tiel Groenestege CRM en Wouter Ligteringen van Pon Holdings het podium. Na de uitleg wat Pon zoal doet, lichtte Director Safety, Risk & Insurance Titus Tiel Groenestege zijn werkzaamheden toe. Het bijzondere aan zijn rol is dat hij als verantwoordelijke voor Risk & Insurance ook Safety in zijn portefeuille heeft, iets wat vrij uitzonderlijk is. Daarna was het aan de Director Treasury Wouter Ligteringen om uit te leggen wat de afdeling Treasury zoal doet. Beide heren werken los van elkaar, maar tijdens de bijeenkomst gaven zij aan elkaar zeker nodig te hebben.

Signify
Tot slot was het de beurt aan Head of Insurance & Risk Management Department Rosalie André en Head of Treasury Operations, Control and Accounting Stella Myronaki van Signify. Zij hadden een heel ander verhaal, want de dames werken juist al geruime tijd nauw samen.
Zij gingen, overigens net als alle eerdere sprekers, in op ESG en gaven aan dat veel financierders en verzekeraars inzage willen hebben in de ESG-rapportage. Uit alle presentaties werd duidelijk hoe goed een ESG-rapport helpt om gemakkelijker een verzekering of een financiering te verkrijgen.

Grote dank gaat uit naar de sponsor van het event, Swiss Re, die eveneens presentaties verzorgde over de laatste trends op het gebied van insurance management en financiering.

Inzicht in elkaars werkzaamheden
Deelnemers hebben goed inzicht gekregen in elkaars werkzaamheden. Duidelijk werd wat ieders belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn, wat de belangrijkste uitdagingen zijn en waar je elkaar kan versterken en aanvullen. Ook tijdens de afsluitende borrel werd al gezocht naar mogelijkheden hoe beide functionarissen elkaar kunnen versterken en aanvullen. Hanneke van Oss: “Leuk om bij de borrel ook eens met iemand van de treasury afdeling te praten. Ik heb het eigenlijk nooit over inhoudelijke, werkgerelateerde onderwerpen met de treasurer, terwijl ik nu gezien heb dat het wel toegevoegde waarde heeft om meer samen op te trekken. Dat kan het werk van beiden alleen maar ten goede komen.”

Begrip voor elkaars positie
Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst en is er onderling meer begrip gecreëerd voor elkaars positie, zo getuige de quote van een van de deelnemers: “Ik vond het mooi om te zien hoe beide partijen, zowel de treasurer als de insurance manager, al op het podium hun samenwerking lieten zien als een prachtig voorbeeld van hun samenwerking op het werk.”
Dat het een geslaagde bijeenkomst was, blijkt ook wel uit het cijfer dat deelnemers aan de bijeenkomst gaven. Want we hebben maar mooi een 8,4 behaald voor dit event. Dit smaakt naar meer. De kans dat beide brancheorganisaties nogmaals een gezamenlijke bijeenkomst organiseren is dan ook vrij groot. 


« vorige pagina         meer nieuws »