FERMA webinar COVID-19 en de verschillen tussen Europa en de VS

Welke lessen zijn er na een klein jaar COVID-19 te leren? Hoe gaan bedrijven in Europa en in de Verenigde Staten om met de huidige pandemie en zijn er verschillen tussen Europa en de VS? Hoe wordt gekeken naar de tijd na COVID-19?

 

Die vragen kwamen aan bod tijdens een webinar van FERMA naar aanleiding van de publicatie van het onderzoek Risk Management, Recovery and Resilience onder Europese Risk Managers.  Aan het woord kwamen de Zweedse Athina Pehrman en de Amerikaanse Melanie Steiner. Beiden kregen diverse vragen voorgelegd die ook in het onderzoek aan bod zijn gekomen.

 

FERMA COVID-19 webinar NARIM

 

Sprekers:

Athina Pehrman, Group Risk Manager at Electrolux Professional Group, a sustainability leader in the appliance industry

Melanie Steiner, Board Member, US Ecology, Inc., a leading provider of environmental services to commercial and government entities. Former CRO

Typhaine Beaupérin, CEO of FERMA, moderator.

 

Beschikte de organisatie al voor de uitbraak van het virus over een risk transfer-mechanisme in geval van een pandemie zoals COVID-19 en was er nagedacht over een insurance policy?

 

In het onderzoek antwoordde 72% van de respondenten met nee, slechts 16% met ja. 12% gaf aan self insured te zijn, bijvoorbeeld via een captive.

 

‘Verreweg de meesten van ons werden verrast door de gevolgen van de pandemie, net als vele anderen,’ zei Athina Pehrman. ‘Het toont maar weer eens aan dat je nooit een risico moet uitsluiten, hoe bijzonder ook.’ Volgens Pehrman moet er zeker al vooruit worden gekeken naar de tijd na COVID-19. ‘We moeten ons nu voorbereiden op het volgende globale event, de klimaatverandering en alle risico’s die dat met zich meebrengt.’

 

Dubbele crisis: COVID-19 en Black Lives Matter

De omvang van de COVID-19 crisis stond ook in de Verenigde Staten begin dit jaar nog maar bij weinigen op de radar, zei Melanie Steiner. Er is volgens haar dan ook niet of nauwelijks geanticipeerd op de omvang en de gevolgen van de pandemie. ‘Bovendien kregen we tegelijkertijd te maken met de effecten van de Black Lives Matter-crisis. Beide hebben de boel in de VS goed op z’n kop gezet.’

 

Hoe is in jullie bedrijven de COVD-19 crisis aangepakt?

‘Er is al snel een soort van war room opgetuigd met daarin een aantal belangrijke functionarissen,’ aldus Athina Pehrman. ‘We kregen in het begin wel te maken met bijzondere vraagstukken. Waar in West- en Noord-Europese landen snel en vrij gemakkelijk kon worden overgeschakeld naar op grote schaal thuis werken, lukte dat in de zuidelijke landen in het begin nauwelijks omdat lang niet iedereen over laptops en mobiele telefoons beschikte. Het heeft even geduurd voordat dit allemaal was geregeld. Wel zijn al snel dezelfde levels of control uitgerold over alle vestigingen, ook die in China.’

 

De ontwikkelingen hebben er wel toe geleid dat bepaalde thema's weer helemaal op de voorgrond zijn gezet, constateert Melanie Steiner. Allereerst zijn dat financiële vraagstukken als gevolg van het wegvallen van omzet, maar ook een onderwerp als Business Continuity en name de links tussen beide gebieden. ‘Business Continuity Plans waren er genoeg, maar een roadmap voor een crisis als deze was er zeker niet.’


Minder sterke focus op aandeelhouderswaarde

De huidige crisis zal leiden tot hele nieuwe governance-structuren, zeker in de VS. ‘Na jaren waarin vooral de aandeelhouderswaarde op nummer één heeft gestaan, heeft de huidige crisis duidelijk gemaakt dat meer focus op Human Resources noodzakelijk is. Door de crisis kwamen enorme aantallen mensen in de VS zonder werk te zitten, al dan niet tijdelijk. Maar die mensen heb je straks weer keihard nodig. Zijn ze dan nog wel beschikbaar? Die vraag speelt momenteel bij veel bedrijven in de VS.’

 

FERMA COVID-19 NARIM

 

Insurance coverage

Hebben jullie organisaties een beroep kunnen doen op verzekeringsuitkeringen voor business interruption veroorzaakt door de pandemie?

 

Als er al dekking was voor schade door Business Interruption, was de uitkering maar zeer beperkt, aldus Melanie Steiner. Bovendien waren dekkingen erg gelimiteerd en zeker niet in verhouding tot de totale economische schade. ‘Deze crisis heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat de risico’s van een pandemie vanwege de grootte niet te verzekeren zijn als afzonderlijke onderneming. Traditionele verzekeringsoplossingen schieten tekort.’

 

Belangrijk is om je opnieuw af te vragen welke risico’s je als bedrijf wilt mitigeren en transfereren, bijvoorbeeld naar een verzekeraar. ‘Een strategische discussie waarin je met de belangrijke stakeholders binnen en buiten je bedrijf de opties langs moet gaan,’ aldus Athina Perhman. ‘Je kunt hiervoor een captive gebruiken, maar er zal toch ook een gezamenlijke oplossing van overheden en bedrijven moeten komen, zoals FERMA bepleit. Traditionele oplossingen schieten in elk geval tekort.’

 

Ook heeft de pandemie aan het licht gebracht dat bepaalde working structures verouderd zijn, meent Melanie Steiner. Dat geldt volgens haar ook voor de totale Supply Chain. Hoe afhankelijk ben je als bedrijf van bepaalde leveranciers en moet je niet op zoek naar alternatieven? Ook dit soort vragen zijn volgens haar volop bespreekbaar.

 

Wat is de total cost of risk voor een organisatie?
Elke onderneming zal zich die vraag stellen. Dat vergt een gedegen strategische discussie en dat betekent ook dat Risk Management meer in de schijnwerpers komt te staan. ‘Risk management zal nog meer worden ingebed in planning & strategische processen. Je zult als onderneming critical risks moeten adresseren en deze risico’s moeten linken aan de strategie. Deze ontwikkeling komt door COVID-19 in een stroomversnelling. Tussen Enterprise Risk Management en de strategie van je onderneming zullen directe links ontstaan.’

 

COVID-19 werpt een nieuw licht op Risk management en het Risk Department in veel organisaties. Dat biedt enorme kansen, vinden Athina Pehrman en Melanie Steiner. Ook voor Risk Managers persoonlijk. Start met scenarioplanning en met het implementeren van tools op dit gebied. ‘It all starts with scenario planning for large scale events.’ Dat geldt niet alleen voor een virusuitbraak als COVID-19, maar ook voor digitale risico’s en de mogelijke gevolgen van politieke onrust. Zorg voor interne support, het liefst op het hoogste niveau, om veranderingen in gang te zetten. 'It’s an issue of culture'.

Links

Download hier het FERMA-rapport »

Webinar terugkijken »


« vorige pagina         meer nieuws »