FERMA Seminar 2020: terugblik

Over de verharding van de markt

De verharding van de markt was een belangrijk onderwerp tijdens het FERMA Seminar voor Europese Risk & Insurance Managers. Minder dekking, aanzienlijk meer premie: wat staat je als Risk Manager te doen?

 

FERMA Seminar 2020

 

3D-platform

Het tweejaarlijkse FERMA Seminar voor Europese Risk Managers was vanwege corona helemaal virtueel. Er was een groots 3D-platform voor ontwikkeld. Tijdens het online seminar werden interessante uitspraken gedaan. Onder meer door FERMA President Dirk Wegener en diverse Risk Managers. Er waren weliswaar geen Nederlandse sprekers, maar we hebben toch een serie uitspraken onder elkaar gezet.

 

 

Dirk Wegener, FERMA President
'We staan op de drempel van een nieuw Risk Management-tijdperk'

 

Dirk wegener FERMA

 

Covid-19 biedt de kans om risicomanagement diep te verankeren in de strategie en de cultuur van organisaties, meent Dirk Wegener. 'We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk van risicobeheer. Nu is er de kans om risicomanagement diep in te bedden in de bedrijfsmodellen en in de cultuur van ondernemingen. Ik noem dat ondernemingsrisicobeheer.'

 
Dubbele financiële druk

'Als kopers van verzekeringen worden we geconfronteerd met een dubbele financiële druk: veel organisaties worstelen met de gevolgen van de pandemie en met de effecten van de harde verzekeringsmarkt. Als reactie hierop kun je je simpelweg voor minder verzekeren om toch aan het budget te voldoen. Maar dat betekent dat je als risicomanager de extra risico's die jouw organisatie dan loopt, wel duidelijk moet identificeren en hierover moet communiceren.'

 

'We moeten uitleggen wat minder verzekeringsdekking en nieuwe risicodimensies betekenen: in financiële termen en wat dat betekent voor de zakelijke doelstellingen van de onderneming. Alternatieve financieringsopties zoals via captives, zijn het waard om te onderzoeken.'

 

 

François Malan, Chief Risk and Compliance Officer Eiffage S.A.
Verzekeren is slechts één element in de toolbox van risicobeheer

 

Francois Malan FERMA

 

Volgens François Malan moet de focus vooral liggen op risicobeheer, risicobeperking en verliespreventie. Vanuit zijn functie bij het Franse civieltechnische bouwconcern Eiffage constateert hij dat verzekeringsbudgetten krimpen terwijl de markt in snel tempo verder aan het verharden is. 'Dat vereist een veel scherpere focus: op het verzamelen en gebruiken van data en modellering om risico's veel nauwkeuriger in kaart te brengen en om realistische scenario's op te stellen en om betrouwbare stresstests uit te voeren.'

 

'Onze bestuurders raken steeds meer geïnteresseerd in risicobeheer en daarmee ook in de verzekeringsuitgaven. Dat betekent dat wij als Risk & Insurance Managers moeten aantonen dat we de juiste berekeningen hebben gemaakt en dat we bestuurders het juiste inzicht geven in de totale risicokosten.'

 
Richt je focus op risicobeperking

'Daarom is de focus op risicobeperking zo belangrijk. We moeten ons best doen de risico's te verkleinen, want in deze harde markt zou mitigatie van risico's dé manier moeten zijn om lagere premie-uitgaven te realiseren. Verzekeraars moeten bij de premieberekeningen rekening houden met het risicomanagementproces binnen je organisatie.'

 

'Mijn boodschap is: risicomanagement, risicomanagement, risicomanagement. Verzekeringen komen pas daarna. In een harde markt moet je je concentreren op de verzekeringen die je echt nodig hebt om te overleven. Ze zijn niet meer dan één instrument in de toolbox voor risicobeheer.'

 

Laurent Nihoul, General Manager – Corporate Risk and Insurance ArcelorMittalt
Kortetermijndenken overheerst nu veel te veel

 

Laurent Nihoul FERMA

 

Laurent Nihoul, werkzaam bij ArcelorMittal en tevens lid van de FERMA Board, vreest voor een verdere verslechtering van de markt. Kortetermijndenken overheerst, terwijl er ook een leven na Covid-19 zal zijn. Het beschadigen van de vertrouwensband vanwege de korte termijn is straks niet zomaar goedgemaakt. Hij pleit er dan ook voor te kiezen voor langetermijnperspectief in plaats van het verslechteren van de verzekeringsproducten en de korte termijn focus op winstgevendheid. Wat die teneur is momenteel in de markt erg aanwezig.

 

Verzekeraars zijn veel 'agressiever'

Nihoul noemt het gedrag van veel verzekeraars 'agressiever'. 'De mensen waarmee wij te maken hebben, zitten niet achter het stuur. Besluiten worden boven hun hoofden genomen. Druk van bovenaf betekent dat de relaties niet hetzelfde zijn als voorheen en dat de servicekwaliteit aan de kant van de verzekeraars achteruit gaat. Terwijl er juist nu behoefte is aan positiviteit en samenwerking.'

 

'De positie van Risk & Insurance Managers zal moeilijker worden'

De positie waarin veel Risk & Insurance Managers nu zitten, zal moeilijker worden. 'De economische gevolgen van Covid-19 leiden bij veel organisaties tot kostenbesparingen. Wij zijn de enigen binnen onze bedrijven die naar ons management gaan met de boodschap: ik heb een product van mindere kwaliteit dat wel duurder is. Tot dusver was de verhardende markt vooral een probleem voor ons als Risk & Insurance Managers, maar dat zou best kunnen overslaan naar CFO's en CEO's.'

 

'Wij begrijpen de dynamiek van de verzekeringssector, maar dat zal echt botsen met de wereldwijde economische omgeving van onze organisaties. Ik vrees dat het nog moeilijker wordt om vanuit dat perspectief de effecten van de harde verzekeringsmarkt te beheren.'

 

Houd oog voor de middellange termijn

'Mijn boodschap aan de verzekeraars is: houd oog voor het in stand houden van de goede relaties met je klanten. Het is voor ons als Risk & Insurance Managers altijd al moeilijk geweest ons management te overtuigen dat je vanuit een langetermijnvisie naar verzekeringen moet kijken, maar het lijkt dat verzekeraars juist nu kijken naar de zeer korte termijn: nu en volgend jaar. Terwijl deze crisis iets is waar we allemaal mee te maken hebben. Daarom moeten van zeer kortetermijndenken naar perspectief op middellange termijn.'

 

Bart Smets, Hoofd Risk & Insurance Department Umicore
Een captive is een interessant alternatief, maar is tegelijk geen wondermiddel

 

 

Is een captive in deze tijd van een verhadende markt een interessant alternatief? Bart Smets van Umicore vindt van wel. Maar besef wel dat het tijd, moeite en geld kost om een captive op en in te richten. Intern moeten juridische en fiscale specialisten bij het proces betrokken worden, net als de mensen van treasury. En uiteraard moet er de support van het topmanagement zijn.

 

Binnen het Belgische Umicore, wereldwijd actief op het gebied van materiaaltechnologie en recycling, is er de afgelopen twee jaar gewerkt aan de oprichting van een captive. Bart Smets noemt het een tijdrovende, maar zeer positieve ervaring.

 

Captive is op de eerste plaats een risicomanagementtool

'Je hebt een goed businessplan nodig en je moet het topmanagement overtuigen waarom een captive interessant is en wat de voordelen zijn. Ook de nadelen moet je uitvoerig bespreken. Een captive moet je op de eerste plaats zien als een risicomanagement tool.'

 

'Het helpt om risico's beter te identificeren en te beoordelen en sommige van deze risico's over te dragen. Maar het is zeker niet zo dat de risico's van pandemieën via een captive helemaal zijn af te dekken. Daarvoor zal de kapitaalkracht van een captive in de meeste situaties niet voldoende zijn. Het is  geen wondermiddel.'

 

Verzekeraars scherp houden

Het kan wel helpen verzekeraars scherp te houden, zeker in deze markt, vindt Smets. 'Een captive heeft doorgaans veel lagere overhead- en operationele kosten en dat kan een economisch voordeel zijn. Belangrijk is de prijsstelling goed te onderbouwen en te documenteren. Het is niet standaard zo dat de premie die aan een captive wordt betaald, lager is dan de premie die je op de commerciële verzekeringsmarkt zou betalen. Het hangt er van af wat je probeert te bereiken en welk risico (of gedeelte daarvan) je wilt afdekken. Ik raad zeker aan je verzekeraars erbij te betrekken en te vragen ook een berekening van de kosten te maken. Op grond daarvan kun je je afweging beter  onderbouwen.'

 

Over het FERMA Seminar
Het FERMA Seminar vindt eens in de twee jaar plaats. Antwerpen is de laatste jaren de 'vaste' locatie. Het seminar voor de Europese Risk Management-markt wordt afgewisseld met het grotere FERMA Forum, dat vorig najaar in Berlijn werd gehouden. Vanwege de corona-maatregelen was de editie van 2020 van het seminar online.

 

Links:

FERMA Seminar-website »

Commercial Risk Europe Online »

 


« vorige pagina         meer nieuws »