European Risk Manager Report 2020: de uitkomsten

Hoe zien Europese Risk Managers de toekomst?

 

Wat zien zij als belangrijke marktontwikkelingen en welke risico's beoordelen zij als de grootste? Hoe ziet de toekomst er na Covid-19 uit?

 

FERMA Risk Manager Report 2020

 

Tweejaarlijks onderzoek onder Risk Managers

Die vragen komen aan de orde in het tweejaarlijkse onderzoek onder Risk & Insurance Managers in Europese landen. De uitkomsten van dit European Risk Manager Report 2020 werden eind juni gepresenteerd, onder meer via een webinar. Het onderzoek vond plaats onder auspiciën van FERMA, de Europese koepel van nationale Risk & Insurance-associaties, in samenwerking met accountants- en adviesorganistie PwC.

 

Het onderzoek vond weliswaar plaats voor de piek van de Covid-19 uitbraak in Europa, maar toch werken de effecten door in de discussies over de marktomstandigheden, de rol van de verzekeraars en hoe moet worden omgegaan met de risico's van (bijvoorbeeld) een pandemie.

 

Hoe ziet het risicolandschap er uit?

Digitale risico's, economische onzekerheid en duurzaamheid zijn de drie belangrijkste thema's. Met name de digitale risico's worden op korte termijn (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar) gezien als de belangrijkste bedreigingen voor het bedrijfsleven. Cyberdreigingen zijn het grootste risico in beide tijdsbestekken, en datadiefstal en fraude worden steeds belangrijker en staan ​​op korte termijn op nummer 4.

 

Onzekere economische groei verschijnt als de nummer 2 bedreiging op korte termijn (12 maanden) en nummer 3 middellange termijn (3 jaar).

 

Risico's met betrekking tot duurzaamheid zijn twee van de drie grootste risico's op de lange termijn (10 jaar). Ook de gevolgen van de klimaatverandering en milieuschade en de effecten van extreme weersomstandigheden scoren erg hoog.

 

FERMA Risk Manager Survey 2020 key findings

 

De verharding van de verzekeringsmarkt
Ook de verharding van de verzekeringsmarkt is een belangrijke zorg voor veel Risk & Insurance Managers. Ook NARIM-voorzitter Adri van der Waart wijst geregeld op de effecten van deze ontwikkeling voor de manier waarop Risk & Insurance Managers hiermee in hun dagelijkse werk te maken krijgen.

 

In het European Risk Manager Report is het volgende te lezen:

  • 90% maakt zich zorgen over beperkingen en uitsluitingen voor opkomende / specifieke risico's.
  • 88% maakt zich zorgen over veranderingen in marktomstandigheden.
  • 68% maakt zich zorgen over concentratie op de verzekeringsmarkt.

Een effect hiervan is een hernieuwde belangstelling voor captives. 43% van de risicomanagers overweegt deze optie, vergeleken met 15% in 2018.

 

27% van de risicomanagers zegt dat ze een bestaande captive zullen gebruiken voor moeilijk te plaatsen risico's, vergeleken met 1% in de 2018-enquête. 16% van de risicomanagers is van plan een nieuwe (her)verzekering voor eigen rekening te creëren, vergeleken met 14% in 2018.

 

FERMA Risk Manager Report 2020 key findings

 

FERMA President Dirk Wegener zegt hierover: 'Na Covid-19 zien we een markt die onrustig en moeilijker is, aangezien verzekeraars verliezen aan beide kanten van de balans verwerken. De capaciteit voor sommige dekkingen kan zeer beperkt en ook erg kostbaar zijn. Risk & Insurance Managers zullen juist nu hun kennis en ervaring moeten benutten om de juiste afwegingen te maken en om uit de onderhandelingen met verzekeraars toch de gewenste resultaten te halen voor het beschermen van de bedrijven waarvoor ze werkzaam zijn.'

 

Het beroep van Risk & Insurance Manager: de ontwikkelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de strategische rol van de Risk Manager blijft groeien. Steeds meer Risk Managers zijn betrokken bij de risicobeoordeling van strategieën van hun organisatie. Tweederde gebruikt technieken als data-analyse, datavisualisatie, procesautomatisering en/of kunstmatige intelligentie om tot betere beoordelingen te komen.

 

Ook de samenwerking met IT en informatiebeveiligingsspecialisten blijft toenemen. Meer dan een derde van de risicomanagers is rechtstreeks betrokken bij het beheer van risico's die verband houden met de adoptie van nieuwe technologieën door hun organisatie.

 

Daarnaast zegt 40% dat ze betrokken zijn bij risico's die gerelateerd zijn aan milieu en bij sociale en governance-grelateerde (ESG) risico's.

 
Impact

Duidelijk is dat het beroep van Risk & Insurance Manager zich verder specialiseert. Er wordt binnen de organisatie meer van hen als specialist verwacht. Zeker ten aanzien van nieuwe risico's die een grote impact kunnen hebben op organisaties.

 

De Risk & Insurance Manager als key interface in de nieuwe wereld

Of zoals NARIM-voorzitter Adri van der Waart eerder memoreerde:

'Er ligt een schone taak voor ons als Risk & Insurance Managers om als key interface binnen onze bedrijven een centrale en verbindende rol te spelen. Mijn mening is dan ook: ga niet doemdenken, maar kijk naar mogelijkheden. Pak dingen anders en slimmer aan als dat kan. Schouders eronder, ga niet bij de pakken neerzitten, let’s go!’

 

Relevante links

Risk Manager Survey 2020 downloaden »

FERMA-website o.m. met replay webinar »

 

 


« vorige pagina         meer nieuws »