DUPI: Vertrouwen is het fundament onder onze branche

‘Vertrouwen is het thema van NARIM in 2022, maar het is feitelijk het centrale thema van de gehele verzekeringsindustrie. Als je het mij vraagt is vertrouwen het fundament onder onze branche. Wij verkopen namelijk niets tastbaars, wij verkopen beloftes. Die beloftes los je pas in als er problemen zijn.’ Aldus Ad Boekraad, Associate Director Business Development bij DUPI.

 

‘Het is belangrijk dat alle partijen die bij een probleem van de klant betrokken zijn, elkaar vertrouwen. Zodat we de juiste stappen zetten om de onderneming weer op gang te brengen. Dat vertrouwen is en was altijd aanwezig. Kijk maar naar de verzekeringsindustrie in Nederland, die is feitelijk nog ouder dan de Engelse. Ook de volmachtmarkt is volledig op vertrouwen gebaseerd. En ook die is de oudste van Europa. Dus wat dat betreft zit vertrouwen door de hele industrie verweven. Daarom vinden wij het een mooi thema voor het NARIM Congres 2022.’

 

 

Leiderschapsprogramma

Onder meer corona had zijn weerslag op het fenomeen vertrouwen. Ad Boekraad: ‘Vertrouw je je medewerkers niet, dan wordt het ingewikkeld om hen thuis te laten werken en er dan van uit te gaan dat ze ook daadwerkelijk hun werk doen. Iedereen kwam zo’n twee jaar geleden even tot stilstand en dat was voor het management van DUPI een mooi moment om naar de toekomst te kijken. Dat heeft geresulteerd in een programma waarin dertigers worden klaargestoomd voor het leiderschap van de toekomst. Eigenlijk denk ik dat door corona het vertrouwen binnen DUPI is gegroeid. Het was al aanwezig binnen onze organisatie en verantwoordelijkheden lagen hier altijd al heel laag. Dat was altijd al onze kracht, maar corona toonde nog maar eens aan dat dit goed werkte en DUPI zet deze koers, ook nu na corona, nog steeds door.’

 

Vertrouwen geschaad

Intern was er vertrouwen, extern hoor je van alle kanten dat de harde markt het vertrouwen heeft geschaad. Ad Boekraad: ‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het leidde ertoe dat klanten op en gegeven moment werden geconfronteerd met het feit dat bepaalde bedrijven niet meer werden verzekerd. Daardoor stonden ze min of meer met hun rug tegen de muur. Logisch dat ze zich op die momenten in de steek gelaten voelden door verzekeraars. Hoewel het alles te maken had met de korte termijn reacties op de herverzekeringsmarkt en een verzekeraar dit niet altijd kan sturen, zullen we dat als industrie anders moeten managen. Het is niet te “verkopen” dat bedrijven die een paar jaar geleden nog prima verzekerbaar waren nu als gevolg van een cyclus van prijsverhogingen worden geconfronteerd met opzeggingen en nergens anders terecht kunnen. Dat is een hele kwalijke situatie en niet goed voor het vertrouwen.’

 

Voorspelbaarheid schadelast

Ook de huidige omstandigheden, zoals de situatie in Oost-Europa, gaat consequenties hebben voor de verzekeringsmarkt en het vertrouwen. Ad Boekraad: ‘Ongetwijfeld. De oorlog in de Oekraïne speelt zich op zo’n 1.500 kilometer van ons af. Dat heeft impact op alle industrieën. We worden geconfronteerd met oplopende kosten, bepaalde materialen zijn lastig of helemaal niet meer verkrijgbaar. Dat speelde al aan het einde van de coronacrisis maar het is alleen maar erger geworden. Inkoop wordt duurder, schades worden hoger. Daar worstelen wij ook mee. Ik vraag mij dan ook af wat dat met de voorspelbaarheid van de schadelast gaat doen. Het zal op een gegeven moment ook een prijsopdrijvende werking hebben en daar heeft iedereen last van. Bedrijven, maar ook particulieren.’

 

Subsessie met Howden

Tijdens het NARIM Congres verzorgt DUPI in samenwerking met Howden een subsessie met als titel ‘Vertrouwen-Leiderschap-Talent’. Ad Boekraad: ‘De cultuur van leiderschap is in zijn algemeenheid enorm veranderd. Voorheen waren we gewend dat leiders aan medewerkers vertelden wat ze moesten doen en stuurden ze medewerkers daarom ook strakker aan. Bij DUPI geven we mensen juist ruimte en veel vertrouwen om de dingen op hun eigen manier te doen en we geven mee dat fouten maken onderdeel is van een leerproces. We hopen dat er een leuke discussie ontstaat en dat we een goed beeld krijgen over hoe iedereen aankijkt tegen leiderschap. Want bij DUPI gaan leiderschap en vertrouwen heel nauw samen.’

 

dupi.com/


« vorige pagina         meer nieuws »