Data heeft de economische waarde die olie in het verleden had

Willem Peter de Ridder over de rol van Artificial Intelligence, nu en in de toekomst

De rol van de Risk Manager wordt anders, maar blijft wel belangrijk. We gaan van The Internet of Things naar een Internet of Bodies en uiteindelijk naar een Internet of Minds. Dat stelt Willem Peter de Ridder, futuroloog. Data heeft volgens hem de economische waarde die olie in de afgelopen decennia heeft gehad.

 

Alles heeft een IP-adres

'Alles heeft tegenwoordig een IP-adres, het Internet of Things. Dat breidt zich uit naar het Internet of Bodies. Met een Smartwatch worden allerlei zaken gemeten. De volgende stap is het Internet of Minds. De ontwikkelingen op het gebied van brain computer interfacing gaan heel snel. We kunnen daarin informatie uit het brein lezen en naar het brein schrijven maar de grote ethische vraag is of we dat allemaal willen.'

 

NARIM Willem Peter de Ridder futuroloog

Willem Peter de Ridder tijdens het virtuele congres NARIM NOW

 

Artificial Intelligence en de effecten op de arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence hebben een enorme impact. ‘AI is nu vooral sophisticated data-analyse. Een van de effecten gaan we zien op de arbeidsmarkt en in de manier waarop we werken. Van routinematige activiteiten hebben we veel data en met die data kunnen we algoritmes trainen: machine learning. Met behulp van algoritmes worden routinematige werkzaamheden van mensen overgenomen.’ 

'Het is een groot misverstand te denken dat dingen waarvoor wij jaren werkervaring nodig hebben, te moeilijk zijn voor algoritmes'

'Het criterium is of activiteiten routinematig zijn en routine kun je automatiseren. De data uit tal van bronnen is beschikbaar in de cloud en we hebben de rekenkracht. Alles wat we doen via internet, is grondstof voor Artificial Intelligence. Data heeft de economische waarde die olie in het verleden had.'

 

Machine learning toepassen

In traditionele automatiseringsprojecten moet de input op dezelfde manier worden verwerkt tot output. Hoe anders is dat als je machine learning gaat toepassen. ‘Je gebruikt de data om tot een antwoord te komen. Het controlemechanisme daaromheen is compleet anders. De uitkomst kan vandaag anders zijn dan over een maand omdat het systeem voortdurend bijleert van nieuwe data. Vanuit Risk Management moet je daarmee leren dealen. Verder is de kwaliteit van data essentieel. Als er vooroordelen in data zitten, zal het algoritme deze vooroordelen voortzetten omdat het systeem geen moreel besef heeft.’

 

Van black box naar grey box

AI-systemen worden nog vaak als een black box gezien, vindt De Ridder. ‘We moeten altijd kunnen uitleggen hoe een beslissing tot stand is gekomen. Dilemma hierbij is dat de systemen die de beste uitkomsten geven, vaak het hoogste gehalte black box hebben. We moeten naar een grey box waarin nog ruimte is voor menselijke interventie. Dat kan zijn vooraf of via een controlemechanisme achteraf. Er moet er een beroepsmogelijkheid zijn en een beslissing moet omkeerbaar zijn.

 

Logische stap

AI is een logische stap op de huidige digitalisering, maar vraagt wel om nieuwe strategievorming, aldus De Ridder. ‘De andere kant daarvan is Risk Management. Zorg dat je als Risk Manager betrokken raakt bij de ontwikkelingen. Data governance moet absoluut overal op de agenda. Doe mee aan de discussie en help mee de strategie in de juiste banen te leiden.’


« vorige pagina         meer nieuws »