Riskonet: Datatechnologie: nullen en enen versus human touch

Ron de Bruijn en Ruben de Bruin, Riskonet:

'Management moet een combinatie zijn van mens èn systeem' 

 

Datatechnologie is bezig aan een opmars, ook in de wereld van verzekeringen. Verzekeraars betrekken data-analyses bij het inschatten van de risico’s, van de verzekerbaarheid en bij het vaststellen en uitvoeren van het acceptatiebeleid. Data biedt mogelijkheden, maar kent vooralsnog ook beperkingen, stelt Riskonet vast.

 

Datagedreven risicobenadering 

In de aanloop naar het NARIM-congres (thema: technologie) plaatst Ron de Bruijn, managing partner van Riskonet, vraagtekens bij een te datagedreven risicobenadering. “Er wordt veel gestuurd op datamodellen die voor een industriesegment de zogeheten technische premie berekenen. Een prima uitgangspunt, maar als er onvoldoende aandacht is voor de details, ontstaat een onrealistisch risicobeeld dat negatief kan uitpakken.”

 

 

Black box 

Ron kent gevallen waarin toepassing van datamodellen ertoe leidde dat de technische premie 30 procent hoger dreigde uit te pakken dan voorheen. “De fijne analyse, waarbij ook gekeken wordt naar onderlinge factoren en dwarsverbanden, ontbrak bij het geautomatiseerde calculatiemodel. Het was een black box geworden.” Bestuurders van bedrijven snappen volgens Ron de Bruijn weinig van zulke ‘dure’ uitkomsten. “Zij haken af en hebben geen idee hoe zij nog invloed kunnen uitoefenen op de analyse, voorwaarden en uiteindelijk de premie.”

 

Verschil 

Dat vindt ook Ruben de Bruin, die onlangs de overstap maakte naar Riskonet na een loopbaan bij zowel verzekeraars als ondernemingen. “Het is lastig om met data een inschatting te maken van culturele aspecten en van risicobewustzijn in een organisatie.” Dat zijn details die een belangrijk verschil kunnen maken. Hoe is een bedrijf georganiseerd, hoe zit het beleid in elkaar, welke keuzes maakt het bedrijf op het gebied van risico’s, hoe kijken de bestuurders hiernaar?

 

Twee mitsen

Ron: “De technologische ontwikkelingen gaan hard. We moeten goed in de gaten houden waar het wel voordelen kan bieden, nu en in de toekomst.” Daarbij gelden twee mitsen. Ruben: “Management moet een combinatie zijn van mens én systeem. Vertrouw vooralsnog niet te veel op de techniek, want daar betaal je de tol voor. De Space Shuttle is destijds ontploft door een onbalans tussen deze twee. Ron: “In de dialoog tussen verzekeraar en klant moet elke partij zijn rol spelen; er moet rolduidelijkheid zijn. De verzekeraar gaat over de risicoacceptatie. De makelaar neemt het transactionele deel voor zijn rekening en is belast met de zorgplicht. De verzekerde dient zich op te stellen als goed opdrachtgever.”

 

Goede raad

Een goede raad daarbij: wie zelf onvoldoende kennis in huis heeft om die opdrachtgeversrol naar behoren in te vullen, zal deze binnenshuis moeten zien te vinden of buiten moeten inhuren.


« vorige pagina         meer nieuws »