Covid-19: How to manage the next wave of disruption

”A European Risk Manager perspective on the coronavirus crisis.”

De Covid-19-pandemie heeft zich met enorme snelheid verspreid over de wereld. Het economische leven is op veel plekken nagenoeg tot stilstand gekomen. Na de uitbraak van het coronavirus komt de volgende golf van ontwrichting onze kant op: de grootste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog.

 

Ook klantgedrag en bedrijfsmodellen zullen er in veel gevallen 'na corona' anders uit zien. Kortom: er is een wereld voor en een wereld na corona. Hoe gaan bedrijven om met de huidige situatie en hoe kunnen ze zich nu al voorbereiden op de tijd na corona en op extreme onzekerheden in de toekomst?

 

Wat is straks het nieuwe normaal?

Wat is straks het nieuwe normaal en hoe ziet het nieuwe landschap er uit? Die vragen werden half april in een webinar voorgelegd aan drie specialisten van adviesbureau McKinsey. Het webinar maakt deel uit van de serie COVID-19 – ”A European risk manager perspective on the coronavirus crisis.” Doel is het debat op gang te brengen tussen de experts zoals die van McKinsey en Risk Managers van Europese bedrijven. In de eerste sessie gaven de drie McKinsey-specialisten inzicht in de risico’s en verstoringen door Covid-19 en hoe organisaties omgaan met uitdagingen zoals we die nu kennen.

 

Webinars over Covid-19

De mini-serie webinars is een initiatief van FERMA, de Europese koepel van Risk & Insurance Associaties. Het eerste was in samenwerking met ANRA, de Italiaanse Risk Management-associatie. Italië is een van de zwaarst getroffen landen waar het economische leven al voor een behoorlijk lange periode grotendeels is stil gelegd.

In het eerste webinar werden vier invalshoeken belicht:

  • De potentiële scenario’s in de periode ‘na corona’.
  • De situatie in een grote Europese economie, die van Duitsland: hoe ziet de weg naar het ‘nieuwe normaal’ er uit?
  • De situatie in China, waar de lockdown stapsgewijs wordt afgebouwd en het economische leven weer op gang komt.
  • Het nieuwe normaal: hoe ziet dat er waarschijnlijk uit en waar moet je als organisatie rekening mee houden?

Negen scenario’s voor economisch herstel

Een crisisteam Covid-19 specialisten van McKinsey stelde negen scenario’s op voor het herstel van de economie in de tijd na corona, uiteraard met alle voorbehouden. Want de situatie kan per week veranderen.

 Covid-19 McKinsey

 

Scenario's voor economisch herstel in Europa

Kijkend naar Europa wordt een langzaam herstel het meest waarschijnlijk geacht: in de scenario’s zijn dat de varianten A1 en A3 (de blauwe). A3 is van deze twee het meest optimistische scenario dat al herstel te zien geeft in het eerste kwartaal van 2021. Het andere scenario, A1, gaat uit van een trager herstel dat pas na 2024 zal leiden tot een vergelijkbaar economisch niveau zoals dat in 2019 was.

 

Uitgelicht: de Duitse economie

De productie- en maakindustrie is een van de fundamenten onder de Duitse economie en het is de vraag hoe deze hoeksteen uit deze crisis komt. Inzoomend op de verschillende sectoren zijn de automotive en de luchtvaart keihard getroffen.

 

Hoe en in welk tempo de economie zich 'na corona' zal herstellen, is moeilijk te voorspellen, aldus de McKinsey-specialisten. Niemand die het precies weet en ook historische gegevens bieden geen goede basis. Dat heeft mede te maken met twee schokken die elkaar opvolgen: een supply driven shock die onmiddellijk is gevolgd door een demand driven shock, vraaguitval. Bovendien zijn de Europese economieën sterk met elkaar verweven, waardoor exportgerichte landen als Duitsland (en Nederland) ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in andere Europese landen.

 

China

China is volgens de McKinsey-specialisten een goed referentiepunt. De Chinese economie is weer langzaam aan het opstarten en de verwachting is dat de vraag over een aantal weken weer terug zal zijn op 70% van het niveau van voor de coronacrisis. De weg verder omhoog naar 100% zal nog wel even duren, is de verwachting. ‘Dat heeft alles te maken met het herstel aan de vraagzijde, het herstel van de demand driven shock.’

 

Een soortgelijke ontwikkeling is ook in Europa te verwachten nadat de economieën weer van het slot zijn gegaan. ‘Ook in Europa zal het lang duren voordat de vraag zich herstelt en het is maar de vraag of die vraag zich weer herstelt tot het niveau van voor de crisis. De wereld zal er echt anders uit zien, er ontstaat een nieuw normaal. Dat kan bijna niet anders.’

 

Covid-19 resilience

 


Optimisme in China
Het optimisme in China is groter dan in de rest van de wereld, constateert Vito Giudici, Senior Partner van McKinsey in Hongkong. Ondanks de krimp van de economie dit jaar met een kleine 7% en dat is ongekend voor China. ‘Het virus lijkt in China nu over het hoogtepunt. Fabrieken gaan weer produceren. Maar de afzetzijde bepaalt vooral het tempo van het herstel. Niettemin is het optimisme voelbaar en veel mensen zijn van mening dat er al sprake zal zijn van zichtbaar herstel in het eerste kwartaal van 2021.’

 

Supply chain

Hobbels zullen er nog genoeg zijn, stelt hij. ‘De hele supply chain mist nog een aantal schakels en 17% van internationale ondernemingen overwegen delen van hun supply chain te verhuizen naar plekken buiten China (dichter bij huis) om de afhankelijkheid van Chinese producenten te verminderen. Een les uit deze crisis is om meer resilient te zijn voor extremiteiten zoals nu.'

 

Financieel

Ook financieel gaat het nog wel een tijd duren voordat de meeste bedrijven hun winst weer op niveau zullen hebben. De McKinsey-specialisten zien voor Europa een ‘gematigd optimisme’. Een belangrijk punt is het stimuleren van het herstel van de vraag. Andere, meer positieve kanten zijn er ook: de mate van remote werken zal niet zomaar verdwijnen. ‘De aangescherpte protocollen voor social distancing, hygiëne en crowdcontrol zullen voor lange tijd blijven.'

 

 

Covid-19 protection protocolls

 

 

Ook de rol van de overheid zal voor langere tijd overheersend blijven. Overheden zullen banken en verzekeraars aansporen een actieve rol te vervullen in het herstel van het bedrijfsleven, eventueel aangespoord door regelgeving. Van iedereen binnen de bedrijven wordt een actieve rol verwacht. Ook Risk Managers hebben hierin binnen hun bedrijven hun taak, net zoals vele andere specialisten. Ook hun wereld zal straks anders zijn.’

Meer info

 

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de presentatie van McKinsey tijdens het webinar op 15 april 2020.

 

Webinar terugkijken, info over sprekers, links en presentaties »

 


« vorige pagina         meer nieuws »