COVID-19: onderzoek naar de bijdrage van Risk Managers aan 'response and resilience'

Wat was de inbreng van Risk & Insurance Managers in de diverse Europese landen aan de continuïteit van hun organisaties gedurende de pandemiecrisis? FERMA, de Europese koepelorganisatie van Risk & Insurance Management Associaties, deed er onderzoek naar.

 

FERMA's COVID-19-onderzoek, 'Risicobeheer, herstel en veerkracht', is de eerste Europese kijk op Risk & Insurance Management gedurende de COVID-19 crisis. Het onderzoek werd tussen 28 september en 21 oktober 2020 uitgevoerd onder de 22 aangesloten associaties van FERMA. Er werden antwoorden ontvangen van 314 respondenten in 21 landen.

 

FERMA onderzoek Covid-19

 

De reacties zijn een momentopname van de perspectieven van risicomanagers midden in de huidige crisis. Ze leveren hiermee een kwantitatieve bijdrage aan de beleidsdiscussie die op EU- en nationaal niveau plaatsvindt over de veerkracht van bedrijven bij pandemieën en andere grote rampen.

 

Reactie FERMA-voorzitter Dirk Wegener

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel organisaties wel in beperkte mate hun voorbereidingen hadden getroffen, maar dat van een goed doordacht mechanisme voor risk transfer in geval van een pandemie zeker geen sprake was. FERMA-voorzitter Dirk Wegener zei: 'Zeker niet te voorzien waren de effecten van overheidsmaatregelen zoals een gehele of gedeelte lockdown. Pas over een langere periode kunnen we de betekenis van flexibele risicobeheertools, zoals bedrijfscontinuïteitsplannen, voor de veerkracht en het herstel van bedrijven goed beoordelen.'


'Verzekeringen bieden niet voldoende soelaas'

Wegener voegt hieraan toe: 'Verzekeringen hebben in elk geval niet de ondersteuning geboden die organisaties juist nu nodig hebben om de gevolgen van bedrijfsonderbrekingen te beperken. Er is een sterke behoefte aan een bestendige financiële oplossing. We hebben een lange relatie met de verzekeringssector. We willen dat het deel uitmaakt van een oplossing door niet alleen risico-overdracht, maar ook risico-expertise bij te dragen aan een gecombineerd publiek-privaat initiatief.'

 

Hij concludeerde: 'Ons onderzoek geeft een belangrijk inzicht in de rol die risicomanagers tijdens de pandemie tot nu toe hebben gehad en de lessen voor de toekomst.'

 

De belangrijkste bevindingen:

  • Meer dan 30% van de respondenten was betrokken bij het opzetten en implementeren van het COVID-19-crisismanagement van hun organisatie; 17% leidde het proces. Meer dan 20% was betrokken bij de communicatie over COVID-19 van hun organisatie. 23% speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of uitrollen van het herstelplan.
  • De overgrote meerderheid van de respondenten (90%) vond dat hun organisatie goed of enigszins was voorbereid om de pandemie het hoofd te bieden. De belangrijkste instrumenten voor risicobeheer waren bedrijfscontinuïteitsplannen (74%) en niet-gespecificeerde preventieve maatregelen (59%).
  • Voor 31% van de respondenten maakte een pandemie al in september 2019 deel uit van het risicoregister van hun organisatie.
  • 67% zei dat verzekeringen, met name voor bedrijfsonderbreking zonder schade (Non Damage Business Interruption, NDBI), niet hadden voorzien in de behoeften van het bedrijf. Ongeveer 60% zou geïnteresseerd zijn in een NDBI-verzekeringsproduct voor pandemieën of andere catastrofale gebeurtenissen.
  • De betekenis van risicomanagement zal toenemen als gevolg van de pandemie (75%).

 

Beleidsaanbevelingen

Op basis van de reacties wil FERMA de volgende opmerkingen meegeven aan beleidsmakers:

'We moeten capaciteit opbouwen om meer veerkracht op te bouwen. We zouden graag zien dat de EU bedrijfsrisico- en verzekeringsmanagers aanmoedigt om een sleutelrol te spelen bij het bevorderen van risicobewustzijn, bijvoorbeeld bij hun leveranciers, vaak kleine en middelgrote ondernemingen. Overheden zouden de ontwikkeling van een BCM-cultuur binnen organisaties kunnen ondersteunen.'

 

De financiële kant

Wat de financiële kant betreft, moet de EU bijdragen aan het creëren van een publiek-private financiële oplossing voor NDBI voor pandemieën en andere grote catastrofale risico's, gebaseerd op verzekeringen en gebouwd op een solide basis van risicobeheer. De EU moet initiatieven in de lidstaten communiceren en coördineren. Wegener: 'We zullen de interactie met beleidsmakers over deze belangrijke kwestie blijven stimuleren.'

 

Download hier het FERMA-rapport »

Webinar terugkijken »


« vorige pagina         meer nieuws »