Covid-19: triple shock voor bedrijven

De Corona-crisis en Supply Chain Risk Management

De Corona-crisis raakt de samenleving in alle geledingen. De zakelijke impact van de wereldwijde Corona-crisis is groter en veelomvattender dan eerdere wereldwijde crises, zoals SARS in 2003. Een flinke recessie ligt in het verschiet, berekende het CPB onlangs. Covid-19 raakt bedrijven op drie verschillende manieren, tegelijk: aan de vraagkant, de aanbodzijde en op financieel gebied (liquiditeit). Er is sprake van een zogenaamde triple shock.

 

 
Webinar 

Over de internationale economische effecten van de Corona-crisis en Supply Chain Risk Management vond onlangs een webinar plaats, georganiseerd door Commercial Risk Europe. Het webinar stond al enige tijd gepland, maar kreeg door de actualiteit ineens een heel andere lading. Tijdens de online sessie gingen specialisten van Zurich en van Riskmethods dieper in op de effecten die de huidige crisis zal hebben op het Risk Management van internationaal opererende ondernemingen. 

 
De wereld na 'Covid-19' kan niet meer dezelfde zijn

De wereld zal na 'Covid-19' niet meer dezelfde zijn, luidde een van de conclusies. ‘Mensen hebben de neiging dit soort ingrijpende gebeurtenissen weg te stoppen en weer de normale gang van zaken op te pakken. Inclusief de focus op kosten en besparingen, zeker waar het de Supply Chain betreft,’ sprak Heiko Schwarz, managing director van Riskmethods. Maar dat helpt je niet te overleven, zeker niet in een omvangrijke crisis zoals de huidige. Want juist nu komen tekortkomingen onmiskenbaar aan het licht en worden effecten van jarenlange kostenbesparingen en steeds meer efficiëntie zichtbaar.

Veel bedrijven blijken hun Risk Management toch niet zo goed op orde te hebben. ‘We moeten onder ogen zien dat je als bedrijf in de toekomst veel meer rekening moet houden met de risico’s van dit soort grote calamiteiten. Dat betekent onder meer permanent zicht hebben op uw leveranciers, de processen en wat er speelt. Het combineren van het menselijke brein en technologie is nodig om dit soort risico’s zo goed mogelijk te tackelen. Want mensen zijn de beste risk monitoring devices.’

 
Twee hoge golven die de economie tegelijk raken

Otto Kocics, principal of business interruption and resilience risk engineering bij Zurich, zei dat de uitbraken van het Corina-virus zijn als 'twee golven die de wereldwijde economie tegelijk raken' met beide een 'supply chain-shock aan de vraag- en aan de aanbodkant'. Die twee golven kunnen op hun beurt weer een enorme financiële crisisgolf veroorzaken.

 

Supply chains zijn lean en complex geworden

De impact van 'Covid-19' is duidelijk anders dan eerdere wereldwijde pandemieën, aldus Kocics. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat de supply chains van multinationals in toenemende mate lean en complex zijn geworden. De verwevenheid is groot en datzelfde geldt voor de onderlinge afhankelijkheid van partijen in die ketens. China is in feite de fabriek van Europa geworden en dat is nu heel erg duidelijk geworden. ‘Als je nagaat dat het aandeel van China in het mondiale BBP is gegroeid van 4 naar 16% in de afgelopen vijftien jaar, dan geeft dat duidelijk aan wat de impact van de uitbraak van het virus en de lockdown in diverse Chinese regio’s is op de mondiale economie.'

 

Heel veel producten komen uit China

'Gemiddeld 80% van de farmaceutische producten wordt tegenwoordig in China gemaakt, evenals 40% van het wereldwijde textiel- en kledingaanbod en 26% van het meubilair. Om maar niet te spreken van de productie van electronica en onderdelen. Juist in de regio’s die afgesloten zijn geweest, bevinden zich industrieën die van cruciaal belang zijn.'

 

Het Supply Chain Risk Management van veel bedrijven kan beter. Of moet beter, vinden Kocics en Schwarz. Een goed opgezette Supply Chain Risk Management Response kan een belangrijk verschil maken. ‘Dat houdt onder meer in dat u moet beschikken over een cross-functional crisisteam en dat er duidelijk leiderschap wordt getoond. Daar begint het mee. Denk in scenario’s hoe deze crisis zich verder gaat ontwikkelen en heb helder voor ogen wie uw belangrijkste leveranciers zijn.’

 

De ontwikkelingen nauwgezet volgen

Zorg dat je als bedrijf nauwgezet volgt hoe Covid-19 zich verder verspreidt, wat de gevolgen zijn en hoe hierop vanuit overheden wordt gereageerd. ‘Ken de beleidsmaatregelen in kritieke landen. Gebruik maken van een geautomatiseerd informatie monitorings- en alarmeringssysteem helpt. Heeft u dat op dit moment niet, overweeg dan hierin te investeren als deze crisis voorbij is.’

 

 

Leiderschap en communicatie

Leiderschap en een heldere communicatie zijn andere factoren die juist nu van groot belang zijn.  ‘Leiderschap staat niet op zich, maar moet zijn gebaseerd op een cross-functional crisisteam dat een op scenario’s gebaseerde aanpak volgt. Communicatie moet helder en eenduidig zijn: one source of truth. Het spreekt eigenlijk voor zich dat je in deze bijzondere tijden voldoende oog hebt voor de gezondheid van je werknemers en dat houdt onder meer in dat reizen zoveel mogelijk wordt beperkt. In veel gevallen is dat van overheidswege al aan banden gelegd.’

 

De langere termijn: wat te doen

Voor de langere termijn geldt dat ondernemingen op zoek moeten naar een herijking van kosten en risico’s in hun supply chains om zo de weerbaarheid te vergroten. Investeer in technologie om risico’s veel uitgebreider en diepgaander te monitoren. Dat stelt u als onderneming in staat veel alerter te reageren op ontwikkelingen en daarmee risico’s in uw supply chain te beperken. Zorg dat u gedetailleerd inzicht hebt in wie uw leveranciers zijn en kijk kritisch naar hun impact op uw bedrijfsprocessen.’

 

Voor Risk Managers ligt hier een belangrijke rol, aldus de specialisten. ‘Kom uit uw silo en ga het gesprek aan met andere specialisten in de organisatie, zoals procurement, productmanagement en sales. Belangrijk is dat uw organisatie zo weerbaar mogelijk is en dat er snel en adequaat ingespeeld kan worden op calamiteiten zoals deze.’

 

Heiko Schwarz: ‘Economies of scale create diseconomies of risk. Mensen zijn niet de beste soort risk monitoring devices. Het combineren van het menselijke brein en technologie is nodig om dit soort risico’s zo goed mogelijk te tackelen.’

Het webinar is terug te kijken via de site van Commercial Risk Europe. Klik op deze link »

Commercial Risk Europe homepage »

 


« vorige pagina         meer nieuws »