'Flexibiliteit en partnerschap juist nu essentieel'

Veel bedrijven staan onder grote druk als gevolg van de coronacrisis. Juist nu hebben bedrijven, verzekeraars en makelaars elkaar nodig om de effecten van de pandemie waar mogelijk te verzachten.

 

Dirk Wegener FERMA President

Dirk Wegener, FERMA President

 

FERMA, de Europese federatie van Europese verenigingen van Risk & Insurance Managers, heeft er bij de Europese instanties en bij verzekeraars en makelaars op aangedrongen dat soepelheid en flexibilitiet in deze bijzondere tijd van essentieel belang zijn. Niet alleen richting consumenten, maar ook naar bedrijven en hun verzekeringsbehoeften. 'Soms is het zelfs een kwestie van overleven,' aldus FERMA President Dirk Wegener in een verklaring. Hij roept alle partijen op om gezamenlijk de pandemie te doorstaan ​​en daarna te herstellen.

 

Boodschap van EIOPA

FERMA verwelkomde de verklaring van de Europese regelgevende instantie voor verzekeringen EIOPA aan verzekeraars en tussenpersonen. EIOPA dringt aan op flxibiliteit waarmee klanten worden behandeld. 'Deze boodschap is ook voor bedrijven', vindt Wegener. 'Het is essentieel dat we continu toegang hebben tot verzekeringen en dat we goed op de hoogte worden gehouden. Verzekeraars moeten zich flexibel opstellen als dat redelijk en praktisch is. Dit geldt zowel voor timing als omvang van premiebetalingen en schadeonderhandelingen.'

 

'We realiseren ons dat ook verzekeraars onder druk staan'

Wegener erkende dat ook verzekeraars onder druk staan. 'EIOPA stelt dat het opleggen van dekking met terugwerkende kracht van claims die niet in contracten waren voorzien, voor verzekeraars solvabiliteitsrisico's kunnen opleveren. Op dit punt zijn we het eens. Gedwongen retrospectieve veranderingen zouden de contractzekerheid in gevaar brengen en niet bijdragen tot het opbouwen van een duurzame en vertrouwde relatie. Een gezonde verzekeringssector is essentieel voor het bedrijfsleven om te kunnen herstellen van de pandemie.'

 

Nationale verzekeringspools

FERMA dringt er bij de Europese Unie op aan om de oprichting van nationale verzekeringspools voor toekomstige pandemische risico's te steunen. Wegener zei hierover: 'Nationale pools zijn nuttig geweest bij het reageren op andere ernstige en wijdverbreide risico's, zoals terrorisme. We denken dat ze dat nu ook kunnen zijn. We moedigen de Europese Unie aan om dergelijke ontwikkelingen te steunen. EIOPA zou met voorstellen kunnen komen.'

 

Covid-19 dossier FERMA-website »

 


« vorige pagina         meer nieuws »