Context: 'Wij zoeken altijd de verbinding'

Context is altijd op zoek naar verbinding. Verbinding tussen de schadelijdende partij, diens verzekeraar, de verzekeringsmakelaar, maar ook de partijen daaromheen zoals zakelijke partijen en veroorzakers van schade.

 

‘Het zoeken naar die verbinding is iedere dag weer een uitdaging, zeker in de huidige gepolariseerde wereld,’ aldus Michael Blonk, managing partner bij Context. ‘Of dat nu in onze rol als schade-expert is of als adviseur bij het afwikkelen van het claims of het opstellen van bedrijfsschade risico-analyses.’

 

 

Noodgedwongen koerswijziging

Verbinding, persoonlijk contact en vertrouwen. Het zijn containerbegrippen, maar zeker in deze lastige tijden begrippen waar het wat Context betreft echt om draait. Michael Blonk: ‘Door de hybride vorm van werken als gevolg van Covid-19 dreigde het persoonlijk contact wat verloren te gaan. In crisissituaties is persoonlijk contact met mensen juist enorm belangrijk voor het creëren van vertrouwen. Onze branche heeft het afgelopen jaar een stap moeten maken door enerzijds, als het nodig is naar een schadelocatie te gaan om zelf te zien wat er gaande is, en anderzijds via allerlei communicatiemiddelen met elkaar te overleggen. Het is en blijft belangrijk om nieuwe contacten op zijn minst een keer persoonlijk te ontmoeten. Dan ben je beter in staat iemands non-verbale gedrag te plaatsen. Ik verwacht dat deze nieuwe hybride vorm van werken blijft. We merken dat in onze dagelijkse praktijk hier in Nederland maar ook zeker in ons internationale netwerk. Mensen stappen minder makkelijk in het vliegtuig. Hierdoor wordt er binnen Context Internatonal wereldwijd meer dan ooit samengewerkt.’

 

100% People business

Koerswijziging in de manier van werken. In het vak an sich heeft Context volgens Michael Blonk de afgelopen periode de koers niet gewijzigd. ‘Onze aanpak, altijd proberen collegiaal te zijn en juist in crisissituaties niet de polariserende factor te zijn maar juist de verbinding te zoeken, heeft aangetoond de juiste te zijn. Door gebruik te maken van nieuwe technieken is het duurzaam onderhouden en ontwikkelen van je relaties anders geworden. Onze business is absoluut 100% people business. Juist in een verzekeringsmarkt die de afgelopen jaren enorm is verhard, is het belangrijk dat het contact persoonlijk blijft.

 

Rol NARIM

De verhardende markt. Het blijft de gemoederen bezighouden. Michael Blonk: ‘Een platform als NARIM moet het naar mijn mening mogelijk maken om elkaars kennis te delen om zo risico’s verzekerbaar te houden danwel te maken in de huidige verzekeringsmarkt. Maar dan moeten de participanten wel bereid blijven om kennis over risico’s met elkaar te blijven delen. Dat zal hun relevantie alleen maar meer vergroten.’

 

Ontmoetingsplek

Context is al jaren sponsor en trouw bezoeker van de NARIM Congressen. Michael Blonk: ‘Ik vind het interessant als sprekers bevlogen over een onderwerp vertellen, ook als het onderwerp in eerste instantie ons vak niet lijkt te raken. Dat werkt enorm inspirerend. Het is ook echt een ontmoetingsplek. Eén van de spaarzame momenten die we tegenwoordig nog hebben om onder het genot van een hapje en een drankje inhoudelijk met vakgenoten te discussiëren maar waar ook absoluut ruimte is voor een luchtige gesprek of een goede anekdote. Contact maken met mensen en verbinden. Ook daar staat voor mij het NARIM Congres voor.’

 

www.contextbv.com

 


« vorige pagina         meer nieuws »