Context: Over drie golven van vertrouwen

‘In crisissituaties is persoonlijk contact met mensen juist enorm belangrijk voor het creëren van vertrouwen.’ Deze woorden sprak Michael Blonk, managing partner bij Context, bijna een jaar geleden uit op de NARIM website. En daar staat hij nog steeds voor 100% achter.

 

Michael Blonk: ‘We staan als expert altijd tussen de diverse betrokken partijen en stakeholders zoals de makelaar, de verzekeraar(s) en de ondernemer waar zich een crisis afspeelt. Met de opdrachtgever hebben we in de meeste gevallen al een bestaande vertrouwensrelatie. Met de ondernemer, waar bij wijze van spreken de vlammen nog uit het dak slaan, nog niet altijd. Wij kiezen er om die reden voor om, indien mogelijk, een eerste contact in een crisissituatie fysiek te laten plaatsvinden. Ik ben namelijk van mening dat je de juiste stappen het beste kunt zetten door elkaar te ontmoeten. Iemand geeft, bij wijze van spreken, pas de sleutel van zijn bedrijf als de expert die tegenover hem zit luistert en snapt wat zijn problemen zijn. Zo bouw je wederzijds vertrouwen op.’

 

 

Drie golven

Hij vervolgt: ‘Dus toen we begin dit jaar hoorden dat het thema van het NARIM Congres ‘The state of trust’ was, waren we direct enthousiast. We staan als schade-expert altijd tussen partijen in en het creëren van vertrouwen en het onderhouden ervan is de basis van onze dienstverlening en ons succes. Vertrouwen komt in golven. De eerste ‘golf’ is je uitstraling: in de eerste vijftien seconden van het gesprek wordt al duidelijk: ben je zelfverzekerd, weet je waar je het over hebt. De tweede golf is de ontwikkeling van de relatie. In de derde golf moet je vertellen hoe je je werkzaamheden gaat uitvoeren. Op onze website hebben wij de ‘Context Belofte’ opgenomen. Aan de hand daarvan proberen wij de derde golf vorm te geven. Maar dat kan alleen als het vertrouwen eerder al is gecreëerd en verdiend. We willen betrouwbaar zijn en niet uitsluitend betrouwbaar overkomen. Want tussen die twee begrippen zit een wezenlijk verschil. Vertrouwen is gebaseerd op doen wat je zegt. Ik vind dit het allerbelangrijkste. Doe je niet wat je zegt, dan kun je ontzettend hard hebben gewerkt, maar dan is het vertrouwen beschadigd of zelfs weg. Vertrouwen is een wonderlijk mechanisme. Wij hebben bestaansrecht als we in onszelf geloven, aan onszelf werken, als onze kennis up to date is, als we iets doen met de positieve of negatieve input die we krijgen. Als je een relatie hebt met iemand die is gebaseerd op vertrouwen, dan wordt een fout geaccepteerd. Is dat vertrouwen er niet tussen partijen, dan kan het heel anders aflopen.’

 

Subsessie tijdens NARIM Congres

Context organiseert deze keer een subsessie tijdens het NARIM Congres. Michael Blonk: ‘Het thema vertrouwen appeleert enorm aan ons bestaansrecht als expert. Daarom willen wij heel graag vertellen hoe wij vertrouwen ervaren, dat vertrouwen proberen op te bouwen en hoe wij ermee omgaan. We organiseren de sessie samen met Van Traa Advocaten. Jan Kuipers, van het FranklinCovey Benelux Instituut neemt tijdens de sessie de aanwezigen mee in de wereld van vertrouwen. We hopen dat we mensen kunnen uitdagen zodat ze na afloop concrete handvatten hebben en beter begrijpen waardoor dingen soms wel of niet goed gaan in een gesprek met een intermediair, een verzekerde, de insurancemanager of een expert, etc. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het is een tegeltjeswijsheid, maar het geldt nog steeds, absoluut!’

 

www.contextbv.com


« vorige pagina         meer nieuws »