Context: Continu transformeren om te blijven performen

‘Om relevant te blijven, moet je verbeterpunten in de branche signaleren en daar vervolgens oplossingen voor verzinnen, ontwikkelen en implementeren. Dat verhoogt de kwaliteit van het expertisewerk en het schadeherstel,’ aldus Michael Blonk, Managing Partner bij schade-expertisebureau Context.

 

Context zet vol in op innoveren. Michael Blonk: ‘Wij zijn een specialistisch expertisebureau, een nichespeler. Begin april 2023 heeft RVJ Expertises & Taxaties zich bij ons aangesloten en tekenden wij een samenwerkingsovereenkomst met Interlloyd Averij. Beiden zijn specialisten in hun vakgebied en zo verbreden wij onze dienstverlening en onze relevantie op het gebied van schade.’

 

 

Innoveren: methodiek voor normering

Maar daar blijft het niet bij, ook qua innovatie is Context actief. Michael Blonk vervolgt: ‘Bij het bepalen van de omvang van een schade, zeker bij brandroetschade in gebouwen, schakelden we regelmatig specialisten in die de mate van vervuiling van een gebouw bepaalden. Dat waren subjectieve analyses. Want wanneer is iets vuil of schoon? Daar waren geen normen voor. Dus ontstonden er regelmatig discussies met alle betrokkenen over de vraag wat en wanneer er iets moest gebeuren. Context wilde hiervoor normen stellen, maar daar heb je verifieerbare data voor nodig en die waren er niet. Nadat er een paar keer bij grote schades discussies ontstonden over de kwaliteit en de kwantiteit van het roetonderzoek, ondernamen we actie. We ontwikkelden een eigen methodiek waarmee we nu in staat zijn om dergelijke onderzoeken uit te voeren en verifieerbare data te verzamelen om daar in de toekomst normen voor te ontwikkelen.’

 

Verbreding organisatie

Eind 2023 bestaat Context vijftien jaar. ‘Een mooi ijkpunt. We waren vijftien jaar geleden allemaal nog redelijk jong. In het verleden sloten de experts als partner aan, dat waren ervaren fee earners die hun sporen al hadden verdiend. Nu moeten we echt zorgen dat we jonge talenten en nieuwe instroom aantrekken om zo de continuïteit van de onderneming te garanderen. Context had niet de omvang om zelf jonge mensen op te leiden en zo de onderneming verbreden. Maar dat wilden we wel. Daarom hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op verbreding van onze diensten. Zo kunnen we onze performance in de toekomst garanderen en continueren.’

 

Uitdaging

Op de vraag of jongeren enthousiast te maken zijn voor het vak, antwoordt Michael Blonk: ‘Dat is inderdaad een uitdaging. Vroeger verkocht de sollicitant zich aan de werkgever, nu moet de werkgever zich aan de sollicitant verkopen. Geld is voor de huidige generatie niet het belangrijkste. Daarom proberen wij een omgeving en een sfeer te creëren waar mensen zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen focussen op waar ze goed in zijn. Zo worden ze gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Waar het ons om gaat is dat we de goede mensen iets bieden waar ze zich plezierig bij voelen. Hard werken als het moet en hard genieten als het kan. Zo proberen wij klaar te zijn voor de toekomst om te kunnen blijven “performen”.’

 

contextbv.com


« vorige pagina         meer nieuws »