Chubb: 'Samenwerken binnen en buiten werktijd'

Met een diversiteit aan mensen samenwerken en zo op koers blijven. Zo vat Ron Verhulsdonck het thema van het NARIM Congres 2021 voor Chubb samen. Ron Verhulsdonck: ‘Om als grote organisatie koers te houden, heb je mensen nodig met verschillende achtergronden.’

 

Over de Chubb Academy

Hij vervolgt: ‘Ik denk dat de verzekeringswereld  er over een jaar of vijf heel anders uitziet dan nu en dat dit een ander soort medewerker vereist. De veranderingen gaan steeds sneller, zeker op het gebied van technologie. Daar moeten we dus op inspelen en toekomstige medewerkers met een zo divers mogelijke achtergrond werven. Daarom hebben wij de Chubb Academy opgezet, een tweejarig programma waarmee het bedrijf divers nieuw talent uit heel Europa wil aantrekken. Het programma richt zich op mensen die aan het begin van hun carrière staan, en voor toelating is geen universitair diploma of eerdere ervaring in de verzekeringssector vereist. We willen rekruteren vanaf de basis.

 

 

Over ‘mensenwerk’

Ondanks alle veranderingen blijft het verzekeringsvak volgens Ron Verhulsdonck mensenwerk. ‘Natuurlijk heeft COVID-19 een grote impact op hoe er in de toekomst wordt gewerkt. Reizen wordt als minder noodzakelijk beschouwd dan het misschien was vóór de pandemie en mensen zijn meer gewend geraakt aan het werken op afstand. Toch bouw je nieuwe relaties en nieuwe business niet achter een scherm op. Dat moet persoonlijk. Ik verwacht dat het in de toekomst voor veel bedrijven ergens in het midden zal liggen.’

 

Over samenwerken

In de afgelopen maanden vonden wederom een groot aantal bosbranden plaats, onder andere in Zuid-Europa. Overstromingen raakten ook Nederland en de ons omringende landen hevig. Ron Verhulsdonck: ‘Ik heb de ellende met eigen ogen gezien. Een van onze collega’s woont in België langs een klein snelstromend riviertje. Binnen de kortste keren stond het water in zijn woning twee meter hoog. Alle deuren en ramen zijn eruit geblazen en al het meubilair is weggespoeld. Ook de stroom was uitgevallen. De dikke gemetselde muur die om het huis stond, is door het water volledig omver geduwd. Overal lag huisraad op straat en zijn hele tuin lag vol met aangespoelde spullen, dan vraag je je af waar dat allemaal vandaan komt. Toen het water zakte, zijn de auto’s in de bomen blijven hangen. Ik ben er een weekend geweest en enorm geschrokken van de ravage. Het gaat maanden duren voordat alles is afgevoerd en opgeruimd. Over samenwerken gesproken: dan laat je je collega niet “zitten”. Dus zijn we met een groot aantal collega’s bij toerbeurt naar hem toegegaan om spullen te brengen en hem te helpen.’

 

Over bewust worden

‘Ik ben bang dat dit soort situaties in de toekomst vaker gaan voorkomen, de klimaatverandering speelt hierin een grote rol zoals het recente IPCC-rapport aantoont. Velen van ons hebben de ellende zo dichtbij huis met eigen ogen of via de media kunnen zien. Laten we hopen dat dit probleem nu bij iedereen beter op de radar komt en dat we ons ervan bewust worden dat we iets moeten doen, want zo doorgaan kan echt niet.’

 

Over een warm hart

Chubb draagt NARIM een warm hart toe. ‘We zijn al jaren sponsor. Jammer dat het vorig jaar niet fysiek kon doorgaan. Ik wens ze voor dit jaar een mooi congres toe. Waarschijnlijk gaat het een van de eerste grote bijeenkomsten worden. Ik kijk er enorm naar uit en hoop dat het een succes wordt. Ik heb er zin!’

 

www.chubb.com/benelux-nl/


« vorige pagina         meer nieuws »