In de harde markt staat de captive opnieuw in de belangstelling

In de huidige harde markt zoeken bedrijven naar alternatieven om risico’s af te dekken. Een captive is zo’n alternatief. Is een eigen captive of een zogenaamde captive cell (PCC) een interessante optie en wat komt daarbij kijken? Voor welke risico’s kan een captive interessant zijn?

 

Conferentie 'Captive: now is the time for action'

Over dit soort vraagstukken ging het in een driedaagse online conferentie van uitgever Commercial Risk Europe - in samenwerking met NARIM - getiteld: Captive: now is the time for action. Aan die conferentie deden verzekeraars, makelaars en Risk & Insurance Managers uit heel Europa mee. Onder hen Adri van der Waart, Insurance Director bij Arcadis en voorzitter van NARIM. Gesproken werd over de ervaringen met een captive en welke mogelijkheden een captive biedt. Maar er werd ook gediscussieerd over de risico’s en de wet- en regelgeving waaraan elke captive moet voldoen.

 

NARIM Captives conference


Het risico van contingent business interruption: dekking is moeilijk te vinden

Een captive kan een goed alternatief zijn voor dekking van bepaalde risico’s die in de huidige markt moeilijk zijn te vinden. Bijvoorbeeld voor contingent business interruption. In steeds meer situaties zijn verzekeraars niet (meer) bereid de gewenste dekking (of een gedeelte) te bieden en/of maken de premies voor een dekking zo hoog dat dit doorgaans geen interessante optie is. In andere gevallen zijn er zoveel beperkingen en uitsluitingen, dat het aanbod van een verzekeraar niet interessant (meer) is. Het effect was eind vorig jaar te zien: veel bedrijven kregen hun verzekeringsprogramma’s voor dit jaar niet meer rond.

 

De voordelen van een captive

Meer slagkracht en flexibiliteit, oplossingen die op maat zijn gesneden, meer stabiliteit in je verzekeringsprogramma, meer grip op de afhandeling van claims en minder afhankelijkheid van het beleid van verzekeraars.

 

Het oprichten van een captive is geen kortetermijnoplossing

 

Een captive is geen kortetermijnoplossing en aan de oprichting van een captive ligt veel onderzoek en een gedegen voorbereiding ten grondslag. Adri van der Waart: ‘Een captive is op grond van de regelgeving een volwaardige verzekeraar en dat betekent dat je moet voldoen aan alle regels en compliance-voorschriften zoals die ook gelden voor andere verzekeraars. De hoofddoelstelling van het oprichten van een captive is het reduceren van bepaalde risico’s. Dat is waarop je je als Risk Manager wilt focussen, niet op het vele werk dat de wet- en regelgeving zoals Solvency II en compliance-voorschriften met zich meebrengen. Want dat kan makkelijk een fulltime job zijn.’

 

Wat is de 'risk appetite' van jouw organisatie?

Belangrijk is vooraf vast te stellen om welke risico’s het gaat en wat het risicoprofiel van de organisatie is. Wat is de risk appetite van jouw organisatie? Wat voor soort captive wil je oprichten: een direct captive, een re-insurance captive, een captive cell (PCC)? De diverse vormen werden gedurende de conferentie uitgebreid besproken. ‘Een re-insurance captive is makkelijker op te richten dan een direct captive en bij een PCC is het vele werk dat met de organisatie zelf en met alle compliance te maken heeft, uitbesteed aan een captive manager. Dat zorgt ervoor dat je je puur kunt richten op het risico en het managen daarvan. Dat doen wij toch het liefst,’ aldus Adri van der Waart.

 

Zorg voor voldoende kapitaal in de captive

Andere afwegingen voor het wel of niet oprichten van een captive zijn dat er voldoende kapitaal in de captive beschikbaar moet zijn om het over te dragen risico te kunnen dekken en dat de premie in lijn moet zijn met de premie voor soortgelijke risico’s in de markt. ‘Daarnaast is belangrijk een goed overzicht te hebben van de lokale wet- en regelgeving, want die wijkt per land nogal eens af. Daarnaast zul je je raad van bestuur moeten overtuigen waarom een captive een goed alternatief is. Ook dit is een proces dat veel tijd kan vergen. In mijn geval heb ik er zes jaar over gedaan om zover te komen. Aanvankelijk zag men helemaal niets in het idee,’ zei Adri van der Waart.

 

Captive cell of PCC

Zelf is hij fan van een zogenaamde captive cell of PCC. Dit laatste staat voor Protected Cell Company. In zijn geval wordt gebruik gemaakt van een door een van de grote makelaars opgerichte en beheerde organisatie, gevestigd op Malta. ‘Simpel gezegd zorgen zij voor het gebouw en alles wat daarmee te maken heeft, wij huren als het ware een kamer in het gebouw. Een captive manager regelt alle administratieve zaken en alles rondom compliancy, wij richten ons exclusief op het in deze PCC ondergebrachte risico en het beheer daarvan.'

 

Vestiging van de captive binnen de EU

'Een belangrijke overweging om voor dit alternatief te kiezen, was de keuze voor een vestigingsplek binnen de EU. Malta kent specifieke wetgeving voor captives-cells, maar is ook gebonden aan alle EU-regels. We hebben voor deze oplossing gekozen om specifieke risico's voor ons bedrijf effectief te kunnen beheren. Fiscale aspecten en mogelijke belastingvoordelen binnen de EU hebben daarbij geen rol gespeeld.'

 

Waarom een captive oprichten en waarom juist nu?

De verharding van de markt staat daarin centraal, meent Adri. De enorme premieverhogingen die de meeste verzekeraars dit jaar hebben doorgevoerd, een groot aantal uitsluitingen en het aanscherpen van voorwaarden hebben er volgens hem toe geleid dat veel bedrijven serieus zijn gaan kijken naar alternatieven. ‘Om wel de juiste dekking voor bepaalde risico’s te kunnen vinden en om meer grip te krijgen op het beheer daarvan. En om minder afhankelijk te zijn van de ‘grillen’ van verzekeraars. Er is nog een ander effect, meent Adri: ‘Als je zelf een flink deel van het risico afdekt via een captive of PCC, heeft dat ook een uitstraling naar de markt. Verzekeraars zijn als gevolg van de stappen die je zelf hebt genomen, mogelijk eerder bereid te participeren in jouw verzekeringsprogramma’s of in delen daarvan.’

 

'Onze PCC is geheel gericht op ons vakgebied en de markten waarin we opereren.'

 

Voor Arcadis en voor hemzelf als Risk & Insurance Manager is de captive (cell) erg succesvol. ‘Onze PCC is geheel gericht op ons vakgebied en de markten waarin we opereren. Ik kan mij volledig richten op het risico en het risicobeheer. Administratieve zaken en compliance-issues worden geregeld door de captive manager. Maar als je de oprichting van een captive of PCC overweegt, doe dan je huiswerk vooraf goed. Denk na welke risico’s je zelf via een captive of PCC wilt afdekken, denk na over je risk appetite en vergelijk vooraf of – en tegen welke condities – je dit risico wel of niet op de markt kunt afdekken.'


Ga vroegtijdig in gesprek met de raad van bestuur

'Ook van groot belang is de communicatie met andere specialisten in de organisatie, zoals de mensen van treasury, en met de raad van bestuur. Hen kun je alleen overtuigen met een goed en gedegen plan. Ga ook het gesprek aan met externe partners, zoals in mijn geval de specialisten van de makelaar, om naar de beste oplossing te zoeken.’

 

‘Is dat allemaal gebeurd, dan kun je een gedegen afweging maken en kiezen voor een optie die het best past bij jouw organisatie. Maar nogmaals: een captive is geen oplossing voor de korte termijn, alleen al vanwege het feit dat je in meerdere jaren voldoende kapitaal moet opbouwen in je captive om het risico te kunnen dragen. Een eventueel verlies moet je wel kunnen dragen.’

 

Meer weten?

Geïnteresseerd? contact op met Adri van der Waart, adri.vanderwaart@arcadis.com.
Ook heeft NARIM een Kenniscentrum Captives. Leden kunnen ook met dit kenniscentrum contact opnemen.


« vorige pagina         meer nieuws »