Bedrijven zien de impact van emerging risks over het hoofd

De meeste internationale bedrijven hebben te weinig oog voor emerging risks. Ze zien belangrijke bedreigingen en systemic risks teveel 'over het hoofd'. Dat blijkt uit recent onderzoek van Marsh onder 1.000 internationaal opererende bedrijven.

 

Marsh Resilience Report 2021

 

'Perception gap'

Volgens het Marsh-onderzoek heeft maar 25% van de internationale bedrijven oog voor de impact van nieuwe, opkomende risico's. Marsh zegt dat er sprake is van 'een aanzienlijke perception gap'. Vanuit risicoperspectief wordt vooral prioriteit gegeven aan kortetermijnbedreigingen boven "bedreigingen met een hoge ernst maar een lagere frequentie". Er wordt te veel nadruk gelegd op gevaren die een onmiddellijke dreiging vormen. Risico's die zich op langere termijn kunnen voordoen, worden nog te vaak genegeerd, vindt Marsh.

 

Wereldwijd onderzoek onder 1.000 bedrijven

Het Marsh Risk Resilience Report is wereldwijd uitgevoerd onder 1.000 grote en middelgrote bedrijven uit verschillende industrieën. Bedrijven zijn het erover eens dat de risico's toenemen als gevolg van pandemieën, cyberaanvallen, de toepassing van nieuwe technologieën, klimaatverandering, veranderingen in regelgeving en geopolitieke risico's. Maar er wordt niet genoeg gedaan om deze bedreigingen te beheersen.

 

Waar de meeste respondenten aangeven wel aandacht te hebben voor nieuwe risico's en het beeheersen van deze emerging risks, stelt Marsh dat er meer werk moet worden verzet om goed te anticiperen op deze risico's en het modelleren ervan.

 

Concurrentievoordeel halen

Bedrijven die zich wel goed voorbereiden halen hier concurrentievoordeel uit, omdat ze in staat zijn snel te anticiperen op deze risico's en daarmee mogelijke verliezen beperken en sneller terugkeren naar de normale situatie. Risico wordt nu gezien als een kans om concurrentievoordelen te realiseren. Een mentaliteitsverandering die een vooruitstrevende kijk op risicobeheer en resilience vereist.

 

De impact van de COVID-19-crisis, de tijdelijke sluiting van het Suez-kanaal en recente grote cyberaanvallen hebben de kwetsbaarheden van ons mondiale systemen blootgelegd en daarmee ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht om grote crises het hoofd te kunnen bieden. 'Bedrijven zullen effectieve strategieën moeten opbouwen om dit soort impactvolle gebeurtenissen eerder en beter het hoofd te kunnen bieden.'

 

Vier stappen

Marsh heeft hiervoor vier stappen in kaart gebracht om de Risk Resilience van bedrijven te vergroten en een vertaalslag te maken naar risicobeheer. Deze stappen zijn: het beter anticiperen op risico's, het koppelen van risicomanagement aan de bedrijfsstrategie, het vermijden van hiaten in de perceptie van paraatheid en het meten van relevante gegevens.

 

Anticiperen en modelleren van belangrijke opkomende risico's moet meer aandacht krijgen, vindt Marsh. Niet wachten tot zich een crisis voordoet, maar al acteren op het moment dat nieuwe risico's zich ontwikkelen.

 

Meer info over het onderzoek (en download)

Kijk op de website van Marsh »


« vorige pagina         meer nieuws »