Allianz: Veerbaarheid financiële en verzekeringsindustrie is groot

‘De verzekeringsindustrie denkt mee over de (on)verzekerbaarheid van bepaalde ontwikkelingen en innovaties in de industrie.'

 

'Er zijn wel degelijk gebieden waar de ontwikkeling en de innovatie misschien niet helemaal verzekerd wordt conform de wensen van de verzekeringsnemer. Of de prijzen liggen niet in lijn met de verwachtingen, maar ik durf te zeggen dat de veerbaarheid van de financiële industrie en de verzekeringsindustrie in het bijzonder heel groot is,’ aldus Arthur van Essen, Allianz Global Corporate & Specialty Distribution Director Netherlands.

 
Arthur van Essen vervolgt: ‘We zien dat met name in de vijfde industriële revolutie. Daar zijn veel nieuwe technieken vaak deels getest en ik constateer dat de verzekeringsindustrie daar goed op inspeelt. Natuurlijk is het nog niet optimaal, kan het beter en kan het ongetwijfeld vriendelijker voor de verzekeringsnemer. Maar we doen ons best. Ik vind dat nog een onderbelicht onderwerp dat absoluut op de agenda van de branche moet blijven.’

 

Gestructureerde vragen vragen om gestructureerde antwoorden
Bas van Mullem, Head of Market Management, vult aan: ‘Door er in bijvoorbeeld NARIM-verband met elkaar over in gesprek te gaan, ontstaat een gestructureerde vraag uit de markt waarbij wij als industrie gestructureerd kunnen zoeken naar antwoorden.’

 

 

Heeft de afgelopen periode de vijfde industriële revolutie versneld?

Bas van Mullem: ‘Corona heeft bepaalde ontwikkelingen zeker versneld, met name het acceptatieproces. Veel was al mogelijk en wordt nu beter en efficiënter gebruikt. Mensen zijn gewoontedieren. Zo vonden managers het vaak fijn om zicht op de mensen om zich heen te hebben. Nu wordt er veel meer gemanaged op basis van output in plaats van op basis van aanwezigheid. AGCS kenmerkte zich altijd al door de beschikbare middelen in te zetten, dat is niet veranderd. Wat je wel ziet is dat virtuele inspecties steeds meer van de grond komen.’

Inspecties steeds vaker digitaal

Arthur van Essen: ‘Bij inspecties wordt nu veel meer gebruik gemaakt van digitalisering: via een appje worden foto’s geüpload en commentaar toegevoegd. Directe en actuele informatie wisselen we uit via calls. Dit alles speelde al langer, maar nu is de noodzaak groter. We kunnen het ook makkelijker inzetten omdat de wet- en regelgeving hieromtrent flexibeler wordt.’

 

Bas van Mullem: ‘Ook hier gaat het weer om acceptatie. Velen huldigden het adagium “Laten we het doen zoals we het altijd hebben gedaan”. Nu, gedwongen door de beperkingen, ziet men de voordelen.’

 

Heeft deze pandemie jullie anders naar verzekeren doen kijken en zijn we voldoende voorbereid op nieuwe risico’s?

Arthur van Essen: ‘Een pandemie is een systeemrisico en die kun je niet verzekeren. Verzekeren is immers het spel van de grote getallen met daarin een waarschijnlijkheid en een onwaarschijnlijkheid. Het cumulatie-effect van systeemrisico’s impliceert dat je je balans opblaast en dat betekent een faillissement van de hele industrie. Vandaar dat bijvoorbeeld oorlogen en pandemieën niet te verzekeren zijn. Zouden we dat namelijk wel doen, dan moeten we ons realiseren dat de achterliggende fondsen een enorme impact krijgen op degenen die de fondsen gaan vullen. En dat zijn uiteindelijk het bedrijfsleven en de consument. Dan rijst de vraag is of we dat echt moeten willen.’

 

Bas van Mullem: ‘Ga je een dergelijke constructie opzetten, dan moet je je afvragen of er dan ook een verzekeringsplicht moet zijn. Op het moment dat de premie bekend is en men een afweging kan maken, zouden degenen die die verzekering het hardst nodig hebben er vanaf kunnen zien. Kijk naar de AOV voor zelfstandigen.’

 

Het NARIM Congres wordt dit jaar virtueel georganiseerd. Hoe kijken jullie tegen deze vorm aan?

Arthur van Essen: ‘NARIM neemt zijn verantwoordelijkheid, wetende wat de downsize is van de situatie waar we nu in zitten, en probeert zoveel mogelijk mensen op deze wijze bij elkaar te brengen. Daar kun je alleen maar een applaus geven en zeggen: NARIM, heel goed dat je dit doet en fantastisch dat je hierin het voortouw neemt.’

 

Bas van Mullem: ‘Ze hadden ook kunnen zeggen: Covid-19 heerst en we doen niets. Maar door om te denken, hebben ze toch een mogelijkheid gevonden om de markt te verenigen. Het is absoluut creatief en innovatief en na afloop van het NARIM Congres kunnen we zeggen of het succesvol was. Toch hopen we allemaal dat het volgende congres weer op locatie is. Het is niet alleen kennis delen maar ook zeker netwerken en elkaar ontmoeten.’ 


« vorige pagina         meer nieuws »