Aon Scholarship: Veel geleerd tijdens drie intensieve dagen

Tijdens het jubileumcongres van NARIM eind september 2021 ontving NARIM het Aon Scholarship: voor een periode van minimaal vijf jaar sponsort Aon een Young Talent met een studiebeurs aan de Cambridge Judge Business School. Barbara van Berkum werd vervolgens door NARIM geselecteerd om als eerste Young Talent dit scholarship te volgen.

 

De opleiding bestaat uit zes modules die gedurende drie achtereenvolgende cursusdagen worden aangeboden. Barbara heeft de modules in november 2022 gevolgd. Waarom heeft ze zich opgegeven en hoe heeft ze het ervaren?

 


Cambridge Judge Business School

 

Theorie van risico’s

Barbara: ‘Ik werk als Insurance Manager bij TBI Holdings en houd me voornamelijk bezig met de (on)verzekerbare risico’s. Hiervoor werkte ik bij een verzekeraar met weer een ander perspectief op risico. Ik wilde mij graag verdiepen in de theorie achter risicomanagement in organisaties om zo naar het grotere geheel te leren kijken. Het programma dat de Cambridge Judge Business School aanbiedt, sloot heel mooi aan op die behoefte.’

 

Academische benadering

Het waren drie intensieve dagen. Barbara: ‘Het waren volle dagen, geen minuut bleef onbenut en de benadering was zoals verwacht heel academisch. Ik vond het enorm interessant maar omdat je nog niet gelijk een kader hebt en geneigd bent aansluiting te zoeken bij je eigen functie en kader, was het op de eerste dag lastig om alle informatie te plaatsen en op te nemen. Ik merkte dat ik vooral even mijn eigen referentiekader moest uitzetten en moest openstaan voor een nieuwe benadering tot risico’s. De docenten legden de stof uit en vervolgens gingen we aan de slag met groepsopdrachten en daardoor konden we de theorie uitwerken en goed plaatsen. Je leert natuurlijk ook je medestudenten kennen. De groep, die 23 man/vrouw groot was, bestond uit meerdere nationaliteiten, waaronder een grote delegatie van een Indonesische bank. De achtergronden waren enorm divers. Die diversiteit maakte het heel leerzaam en uitdagend om de groepsopdrachten uit te voeren, te sparren en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen overdag maar ook in de avond. Na afloop van de tweede dag was er een diner in Kings College en daarna hebben we gezellig in de pub met elkaar nagepraat en ideeën gedeeld. ’

 

Scenariobuilding

Ze vervolgt: ‘Ik heb er ontzettend veel geleerd. Onder meer dat statistieken niet altijd het belangrijkste ingrediënt zijn bij het inschatten van risico’s en de daarop volgende besluitvorming. Verzekeringen zijn vaak gebaseerd op statistieken uit het verleden, maar met scenariobuilding kom je verder. Dat is een veel minder exacte benadering en theorie over hoe je met onzekerheden omgaat. De zeer academisch onderlegde docenten konden de theorie juist ook vertalen naar het bedrijfsleven: hoe kun je omgaan met scenario’s, hoe robuust is je organisatie dan, hoe kun je er beslissingen op nemen en hoe kun je er op sturen.’

 

Geleerde in de praktijk

Op de vraag of ze het geleerde in de praktijk heeft gebracht, antwoordt Barbara: ‘Absoluut. Een van de docenten was een voormalig corporate risk manager bij BP. Hij had ook goede aanwijzingen over hoe je je bevindingen kunt presenteren bij de board, de echte decision makers, en hoe je draagvlak kunt creëren.’


« vorige pagina         meer nieuws »