Aon is in the business of better decisions

Alex van den Doel is Managing Director van Aon Global Risk Consulting, de risicomanagement consultancytak van Aon die zich met 60 consultants bezighoudt met alle mogelijke risico’s, met een focus op de top risico’s als cyber, bedrijfsonderbreking en andere verzekerbare risico’s zoals aansprakelijkheid. Bedrijven helpen om de weerbaarheid en veerkracht te vergroten is de core business met een integrale aanpak van risk management, business continuity management en crisis management.

 


Managing Director van Aon Global Risk Consulting Alex van den Doel en zijn collega's bereiden bestuurders voor op de besluitvorming rond crises met behulp van crisisoefeningen

Alex: “Voor wat betreft crisis management zijn circa 15 consultants dagelijks in de weer om klanten te helpen bij grote crises waarbij ze onder andere bestuurders middels trainingen en oefeningen voorbereiden op de besluitvorming rond een crisis. Een dedicated cyber team maakt onder andere cyber risicoanalyses en stelt responseplannen op rond cyberrisico’s.
Daarnaast bieden wij ook diensten aan als aanvulling op de plaatsing van  verzekeringsprogramma’s. Dit is vooral gericht op risico-, actuariële en financiële analyses om betere besluitvorming over risicofinanciering en risico-overdracht mogelijk te maken. Tevens bieden we een heel scala aan oplossingen zoals  het beheer van captives en het maken van continuïteitsplannen teneinde het risicoprofiel te verbeteren en de bedrijfsschade te verminderen.”
 
De slogan ‘at Aon we exist to shape decisions for the better’ zegt eigenlijk al genoeg: Aon helpt klanten met het verbeteren van het besluitvormingsproces, waarbij Aon zich enerzijds focust op het risk capital deel en anderzijds op het human capital deel.

Risk capital
Hulp bij het besluitvormingsproces. Dat is precies wat Aon tijdens de workshop op het NARIM Congres aanbiedt. Alex: “We maken tijdens de workshop de valkuilen die verborgen liggen in de factor ‘mens’ inzichtelijk. Wat is de rol van de insurance-, risk- of cybersecurity manager in een besluitvormingsproces. Samen moeten de deelnemers onder hoge druk tot een besluit zien te komen. Interessant om zo’n proces te volgen waar zaken als dilemma’s, tijdsdruk en persoonlijkheden bepalend zijn voor de besluiten die worden genomen. Naast zaken als technologie en informatie die je nu eenmaal nodig hebt, is het namelijk vooral de mens die bepalend is voor het besluitvormingsproces, met name als besluiten onder druk genomen moeten worden.”

Human capital
“Naast risk capital is er bij Aon ook veel oog voor human capital. Aon levert jaarlijks een rapport op waarin de grootste risico’s blootgelegd worden. Frappant is dat de menselijke factor toeneemt in de top-10 van risico’s. Personeelsrisico (retentie en werving van talent) staat hoog op het lijstje met risico’s. De druk om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken is vooral in Nederland heel groot. Met onze human capital business helpen wij klanten op veel aspecten van hun personeelsrisico’s, zoals de impact van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland. Daarnaast kunnen we klanten ook helpen bij het meten van de engagement en bij het samen een plan opstellen om dit te verbeteren. Dit human capital deel behoort overigens niet tot de taak van mijn eigen team, maar wordt door andere collega’s opgepakt.”

Enabling better decisions
“Mijn team richt zich echt op het risk capital deel. Voor insurance managers is de wereld de laatste jaren fors complexer geworden. Kijk maar naar de risico’s die zijn ontstaan naar aanleiding van bijvoorbeeld de verduurzaming. ESG is ook een goed voorbeeld van een nieuw risico. Wat betekent dat ESG-risico nou voor insurance managers? Binnen ESG zit ook weer die menselijke kant waar NARIM dit jaar op focust. Wij helpen klanten om een ESG-risicoprofiel te maken en brengen risico’s op het gebied van milieu, klimaat, sociaal beleid en governance in kaart. Daarnaast maken we de kans op dat risico en de impact ervan inzichtelijk en schetsen we de maatregelen die je zou kunnen nemen.

Uiteraard worden er ook analytische tools ingezet, bijvoorbeeld om pensioenplannen door te rekenen of om optimale  eigen risico’s en limieten te berekenen. Maar het is uiteindelijk de mens, bijvoorbeeld de actuaris, die de analyses maakt. En het is de mens die de gesprekken voert, die de plannen schrijft en die bestuurders voorbereidt op risicosituaties. De overkoepelende Aon-slogan ‘we exist to shape decisions for the better’, sluit hierop perfect aan met ‘enabling better decisions’, want dat is wat wij als Aon Global Risk Consulting doen: wij helpen onze klant om betere beslissingen te nemen. Voor onze collega’s, onze klanten en de maatschappij. Daar draait het om.”

Aon

Aon Global Risk Consulting 

 


« vorige pagina         meer nieuws »