Aon: Het belang van human resources en data

Tijdens het NARIM Congres verzorgt Aon de subsessie ‘Mental Health na COVID-19: Trust, Resilience en de rol en impact hiervan op Risk & Insurance Managers’. De keuze voor dit onderwerp is weloverwogen genomen. Matthijs Geerts, Account Director Global Accounts & Financial Institutions, en Eric de Bruin, Practice Leader Financial Institutions, vertellen waarom.

 

Matthijs Geerts: ‘Naast de pijler risk is de menselijke pijler voor onze klanten enorm belangrijk maar tegelijkertijd heel kwetsbaar. We zien, mede als gevolg van COVID-19, een behoorlijke verschuiving in de wensen en behoeften van medewerkers. De afgelopen twee jaar werden we gedwongen anders samen te werken. Dat heeft impact op de werknemers, de manier waarop je met je teams en klanten omgaat en hoe je de klantprocessen vervolgens inricht.’ Eric de Bruin: ‘Door het vele thuiswerken tijdens de coronapandemie verloren werknemers soms de binding met hun bedrijf en hun team. In diverse industrieën resulteerde dat in een behoorlijk verloop terwijl het een uitdaging is om de juiste mensen en de juiste talenten binnen te halen en te behouden. Dat geldt ook voor Aon. We proberen de wensen van de klant te vertalen in de juiste oplossingen, maar daarvoor hebben we wel de juiste mensen nodig. Het is dus uitermate belangrijk om aandacht te besteden aan je personeel en ervoor te zorgen dat zij gezond, vitaal en met plezier naar hun werk gaan én vertrouwen hebben in de organisatie waar ze werken.’

 

 

Druk op de industrie

Overal hoor en zie je dat de werkdruk erg hoog is. De Bruin: ‘Dat is een serieuze uitdaging’. Zo zorgt in onze industrie de hardere markt er onder andere voor dat het aanzienlijk meer tijd en resources vraagt om bestaande programma’s te verlengen. Verzekeraars passen premies en eigen risico’s aan, brengen de capaciteit terug of stappen van programma’s af. Dan moet naar andere partijen worden gezocht en dat zorgt voor extra druk op het personeel. Het is dan de uitdaging ervoor te zorgen dat zij niet “ondersneeuwen”. Want continu onder hevige druk moeten presteren; vroeg of laat gaat dat verkeerd.’

Geerts: ‘Daarnaast hadden we te maken met COVID-19, stagneerden productieprocessen en supply chains en werden we geconfronteerd met een opeenvolging van geopolitieke spanningen. De combinatie hiervan legde en legt trouwens nog steeds een behoorlijke druk op de industrie, maar vooral ook op de activiteiten en doelstellingen van de NARIM-leden. De workshop is dan ook opgezet om het belang van human resources te benadrukken, de vitale rol die “je mensen” hebben op de organisatie, op de continuiteit en het succes van de bedrijfsvoering en de deelnemers handvatten/inzichten te bieden hoe hiermee om te gaan.’

 

Vertrouwen

We komen dus uit een periode van een harde markt, waar we nu op bepaalde vlakken gelukkig tekenen van stabilisatie zien. Die periode heeft het vertrouwen behoorlijk op de proef gesteld. Geerts. ‘Voor onze klanten is vertrouwen in expertise, data, processen en partnerships belangrijk. Het draait er uiteindelijk om dat je kunt vertrouwen op de informatie die je krijgt, de data die je gebruikt en dat de mensen waarmee je werkt de juiste expertise bezitten zodat jij als klant de juiste beslissingen kunt nemen.’

De Bruin: ‘Voor mij is het vertrouwen in hoe de markt functioneert belangrijk. Ik geloof wel dat er begrip is voor het feit dat als de resultaten van verzekeraars niet goed zijn, programma’s moeten worden aangepast. Dan is het van groot belang dat klanten daar tijdig van op de hoogte worden gesteld en dat de aanpassingen goed worden toegelicht. Zij moeten dit immers intern met hun stakeholders afstemmen en dat kost ook tijd.’ Geerts: ‘Het gaat uiteindelijk niet om het stukje papier, het gaat om het doel van de polis. Die polis faciliteert een bepaalde strategie, de commercie, de productie, het internationaal reizen. Er zijn, naast het risico overdracht element, zoveel puur praktische en operationele redenen waarom dat contract zoveel belang heeft. Vertraging en verstoring van het proces leidt dan ook direct tot heel veel uitdagingen.’

 

Onderbouwde beslissingen

Hij vervolgt: ‘Uiteindelijk is het de rol van de makelaar om de klant te informeren en te adviseren om ze zo in staat te stellen betere beslissingen te nemen. En dat ondersteund door harde data. Daaraan hebben bedrijven veel behoefte. Onze datagedreven klantwaardepropositie wordt door onze klanten zeer gewaardeerd. Diverse datasets kunnen geïntegreerd worden gecombineerd met onze data. Om daar mee nieuwe inzichten te verschaffen, te analyseren, correlaties te leggen met het uiteindelijke doel betere besluiten te maken. Dus vertrouwen in data en vertrouwen in het proces. Want uiteindelijk zou verzekeren een middel moeten zijn en geen doel op zich.’

 

Webinar
Aon organiseert op 14 juni een webinar over de optimalisatie van risico-en verzekeringsmanagement in de huidige markt.”

 

www.aon.com/netherlands/default.jsp


« vorige pagina         meer nieuws »