Annemarie Schouw opvolger Ralph Mulder in FERMA Board

'Waar een deur sluit, zal een nieuwe open gaan'

 

De afgelopen jaren vormde NARIM-bestuurslid Ralph Mulder de Nederlandse inbreng op Europees vlak in de FERMA Board. Na twee jaar Scientific Committee Member van FERMA en drie jaar onderdeel van de FERMA Board of Directors te zijn geweest, blikt Ralph Mulder terug op een drukke periode met mooie en strategische uitdagingen. Waar een deur sluit zal een nieuwe opengaan, aldus Ralph, en met de benoeming van Annemarie Schouw blijft de Nederlandse inbreng op het hoogste Europese niveau gewaarborgd.

 

Hoe kijkt Ralph terug op zijn ‘Europese’ periode en welke verwachtingen heeft Annemarie? Een dubbelinterview met de gaande en komende bestuurder.

 

 

Ralph: hoe kijk je terug op je periode als lid van de FERMA Board?

'Het was een zeer leerzame en zeker ook drukke periode. Vooral als je bedenkt dat je een dergelijke functie naast je werk en naast – bijvoorbeeld – mijn functie als één van de NARIM-bestuurders vervult. Voor mij persoonlijk gold dat ik keuzes moest maken en de voorkeur heb gegeven aan het NARIM-bestuurslidmaatschap. Als lid van de FERMA Board heb je te maken met mensen uit diverse landen en met verschillende culturen. Belangrijk is om open te staan voor synergie, verbanden en verschillende wensen van associaties. Deel uitmaken van de FERMA Board is soms ook een politiek spel, juist vanwege de verschillende belangen. Maar op bepaalde punten moet je ook kunnen doorpakken om tot resultaten te komen, waarbij je dient na te komen hetgeen wat je hebt beloofd. Walk the talk is dus een niet te onderschatten factor.'

 

'We zijn toegegroeid naar een kleine familie'

'Binnen de FERMA Board zijn we toegegroeid naar een kleine familie, dat is wat je nodig hebt en dat ik zal missen. Actief participeren, weten wat je aan elkaar hebt en wie je waarvoor kunt benaderen. Een aspect dat op Europees niveau minstens zo belangrijk is als binnen NARIM. En Jo Willaert was een voorzitter met wie ik goed heb kunnen samenwerken. Ook het feit dat we beiden Nederlandstalig zijn, is een punt van belang geweest om snel en makkelijk contact te leggen, danwel resultaten te boeken.'

 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waaraan je hebt bijgedragen?

‘Een van de zaken waarvoor ik mij sterk heb gemaakt, is de locatie van de FERMA-bijeenkomsten; het FERMA Forum en het FERMA Seminar. Die vinden niet meer plaats in prestigieus overkomende plaatsen als Monaco en Venetië, maar in Antwerpen, Berlijn en Kopenhagen. Dat zijn meer geaccepteerde “business” locaties. Het werpt minder drempels op voor Risk & Insurance Managers om deze events aldaar te bezoeken. 

 

Ook heb ik mij sterk gemaakt voor het FERMA Lloyds Program voor Risk & Insurance Managers en heb ik de begeleiding van studenten/Young Professionals tijdens de diverse FERMA-events op me genomen. Het is erg leuk geïnspireerd te worden door (iets) jongere mensen. Daarnaast heb ik mij samen met het “core” FERMA team intensief beziggehouden om de financiële structuur van FERMA evenals de cultuur die we willen uitdragen, te versterken. Dat was een belangrijke ontwikkeling die zich vooral achter de schermen heeft afgespeeld.’

 

Annemarie: waarom ben je toegetreden tot de FERMA Board en hoe is dat gegaan?

'Toen duidelijk werd dat Ralph zou terugtreden, is het NARIM-bestuur zich gaan beraden over een mogelijke opvolger. Een Nederlandse vertegenwoordiger op Europees niveau was en is belangrijk en ik vind het een eer en ben er trots op dat het NARIM-bestuur mij hiervoor heeft gevraagd en als kandidaat heeft voorgedragen.

 

Persoonlijk vind ik het belangrijk mijn passie voor het vak van Risk & Insurance Manager te blijven uitdragen. Dat heb ik als NARIM-voorzitter gedaan en dat wil ik nu blijven doen binnen de FERMA Board. NARIM is binnen FERMA als koepelorganisatie een belangrijk lid. We zijn als Nederlandse associatie niet de grootste, maar we zijn wel zeer actief op Europees niveau. Het lijkt mij goed die lijn te blijven volgen. We hebben als Nederlandse associatie wat te zeggen en er wordt naar ons geluisterd. Daarmee kunnen we onze inbreng leveren op die onderwerpen en ontwikkelingen die voor NARIM en de NARIM-leden van belang zijn. Natuurlijk ben ik geen NARIM-bestuurslid meer, maar de lijntjes zijn kort. Binnen NARIM, met het NARIM-bestuur en straks ook met FERMA. Ralph heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd en ik ga dat voortzetten.'

 

'Het is goed om te zien dat veel vakgenoten uit andere landen zich achter mijn kandidatuur hebben geschaard.' 

 

'De benoeming als FERMA Board Member heeft formeel plaatsgevonden in de General Assembly van eind juni. Het is best bijzonder om je met de andere kandidaten voor een zaal vol afgevaardigden te presenteren, ook al ben je voor velen geen onbekende. Tegelijk is het ook goed om te zien dat veel vakgenoten uit andere landen zich achter mijn kandidatuur hebben geschaard. Dat zegt ook wat en geeft mij vertrouwen om als bestuurder mijn steen te gaan bijdragen.'

 

Annemarie: met welke zaken ga je je bezighouden binnen FERMA?

'De portefeuilleverdeling moet nog plaatsvinden. Dat gaat de komende tijd gebeuren. In eerste instantie wil ik mij sterk maken voor onderwerpen die me aan het hart gaan: de verdere professionalisering van ons vak, business continuity, sustainability en ESG (Environmental Sustainable Governance). Ik laat alles deze zomermaanden eerst maar eens op me af komen.'

 

'Dicht bij het vuur zitten en invloed uitoefenen waar dat wenselijk is'

 

Er treedt komend najaar een nieuwe FERMA-voorzitter aan. Hoe kijk je daar tegen aan?

'Jo Willaert ken ik goed vanuit mijn NARIM-bestuursperiode. Zijn opvolger Dirk Wegener is zeer ervaren en heeft een enorme staat van dienst. Accenten zullen verschuiven, maar ik verwacht niet dat er binnen FERMA een heel andere koers zal worden gevaren. Daarvoor is alles wat de afgelopen jaren in gang is gezet, te belangrijk. Ons vak wordt steeds internationaler en steeds meer wet- en regelgeving vindt zijn oorsprong in Europees verband. FERMA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gesprekspartner van de Europese instanties en dat moet zo blijven. Dicht bij het vuur zitten en invloed uitoefenen waar dat wenselijk is.'

 

Ralph: wat is jouw advies aan Annemarie?

‘Blijf authentiek en maak keuzes. Laat je niet teveel leiden door het verleden. Er komt veel informatie op je af en is het bijna onmogelijk alles op te pakken en te volgen. Wees daarom selectief in wat je doet en doe dat met veel overgave en passie. Want het blijft een functie naast je eigenlijke baan als Risk & Insurance Manager. Van belang is verder dat je zoveel mogelijk fysiek aanwezig probeert te zijn bij vergaderingen en bijeenkomsten. Uit de NARIM-bijeenkomsten kun je signalen oppikken van onze NARIM-leden en die meenemen naar Brussel en mogelijk vertalen dan wel implementeren waar mogelijk.

 

Blijf vooral Vitamine R (relaties) opdoen, maar dat is Annemarie uiteraard wel toevertrouwd. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Nederlandse belangen in goede handen zijn en wens Annemarie natuurlijk alle succes!’


« vorige pagina         meer nieuws »