And the winner van de NARIM Award is… SYLVIA!!!

Het was de climax van de dag, de bekendmaking en uitreiking van de NARIM Award 2019. De genomineerde had namelijk geen enkel idee dat zij met de Award naar huis zou gaan…

 
'Zonder haar zou NARIM NARIM niet zijn'

NARIM-bestuurslid Lea Lelijveld van Cingelshouck, voerde de spanning aardig op. ‘NARIM zou het huidige NARIM niet zijn als deze persoon er niet zou zijn geweest. Als backbone in de organisatie heeft zij de vereniging mede vorm gegeven. Ze is uitgegroeid tot hèt gezicht en de verbindende factor binnen NARIM. Voor zowel de leden als derden is zij het aanspreekpunt. Haar bijdrage aan de NARIM Congressen, de ALV’s en de communicatie naar de leden en de buitenwacht is ongekend.'

 

 

Schaap met wel tien poten

'Ze heeft in haar secretarisrol veel bestuursleden zien komen en gaan. De vergaderingen zijn nooit saai en het bestuur wordt met zachte doch dringende hand gewezen op de actiepunten. Ze is kleurrijk, creatief, zorgzaam, enthousiast en vol humor. Bij de organisatie van de congressen is zij al jarenlang de stabiele factor die als een spin in het web en enorm veel ervaring alle partijen aanstuurt, enthousiasmeert en scherp houdt. Dit schaap heeft wel tien poten. En ook vandaag ziet u het resultaat van haar hand. Het is haar tiende congres. Een jubileumjaar. En tijd om haar hiervoor namens ons allemaal uitgebreid te bedanken. De NARIM Award 2019 is voor Sylvia Tieland!’

 

 

Geheel overdonderd

Compleet verbouwereerd en onder donderend applaus betrad Sylvia het podium om de Award in ontvangst te nemen. ‘Dit is eigenlijk heel gemeen. Als je genomineerd bent, kun je je voorbereiden op een dankwoord. Ik was toch niet genomineerd? Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het Congres altijd het hoogtepunt van het NARIM jaar en ik doe dit met ontzettend veel plezier en liefde. En nu nog tien jaar! Dank jullie allemaal.’

 


« vorige pagina         meer nieuws »