Allianz: We hebben elkaar nodig

Transform to perform is een belangrijk thema voor klant en leverancier. Wij kunnen niet zonder elkaar bestaan en hebben elkaar keihard nodig. We moeten zaken bespreekbaar maken en met elkaar blijven praten over de relevantie,’ aldus Bas van Mullem, Head of Market Management - Nederland bij Allianz Global Corporate & Specialty.

 

Hij vervolgt: ‘Het is belangrijk dat we met elkaar in dialoog blijven. Die dialoog is voor ons intern belangrijk, maar ook richting onze klanten zodat we hen kunnen ondersteunen om bij hun organisaties het verhaal van de verzekeraar te vertellen. Ben je namelijk als bestuurder niet dagelijks met deze business bezig, dan is de materie soms lastig te doorgronden, daarvoor heb ik alle begrip. Dus moeten we elkaars standpunten proberen te begrijpen. Vervolgens doet de markt zijn werking.

 

 

Dynamische wereld

Om relevant te blijven, moet je transformeren. Zie het bedrijf als een heel groot schip dat af en toe moet worden bijgestuurd. De wereld om ons heen, ook wat betreft technologische ontwikkelingen, is behoorlijk dynamisch. Zeker de afgelopen jaren zijn er soms onverwachte situaties ontstaan. Denk aan de oorlog in de Oekraïne en de gevolgen voor onder meer de gasleveranties. Dat hadden we niet zien aankomen. Natuurlijk, de wereld staat niet stil, maar de impact van ontwikkelingen die gedurende de afgelopen tijd plaatsvonden, is heel groot.

 

Visionair

Bijsturen dus om relevant te blijven. Dat doen we bij Allianz door te praten in denktanks, met mensen binnen de organisatie die een visionaire kijk op de toekomst hebben. De risico’s worden steeds groter. Kijk je naar de balansen van verzekeraars en naar die van klanten, dan kun je concluderen dat die balansen steeds groter worden als gevolg van alles wat de afgelopen jaren in consolidatie is geweest. Zeker in het large corporate segment is het soms lastig om relevante capaciteit aan te bieden. Het alternatief is capaciteit in co-assurantie aanbieden. Dat is een werkbare optie, maar het is niet altijd eenvoudig. Hier heeft de makelaar een belangrijke taak. Hij brengt de partijen bij elkaar en is de filter tussen verzekeraar en klant. Het is ook zijn taak ervoor te zorgen dat aanbieder en klant relevant blijven. Daar helpt de inflatie niet bij. Schaarste en inflatie zijn momenteel belangrijke drivers. We hebben er allemaal mee te maken. Personeel wil meer verdienen, grondstoffen zijn duurder. Ondertussen verhardt de wereld. Kijk ook maar eens hoe met het fenomeen aansprakelijkheid in bijvoorbeeld de regio Noord-Amerika wordt omgegaan.

 

Relevant thema

Dit soort topics moet je met elkaar (kunnen) bespreken. En natuurlijk is er niet onmiddellijk een oplossing. De oplossing die je vandaag bedenkt, kan morgen alweer achterhaald zijn, zo realistisch moeten we zijn. Het NARIM Congres is een perfect moment om dit soort punten aan te stippen. Het unieke van het congres is dat iedereen er is, de markt komt bij elkaar. Het thema van dit jaar raakt ons allemaal, dat doet NARIM goed. Ze kiezen altijd thema’s die alle partijen raken. We hebben immers allemaal bepaalde belangen. Soms hebben we een “agree to disagree”, ook omdat de agenda’s net iets anders zijn. Dat gebeurt. Maar uiteindelijk moeten we wel kijken of we er met elkaar uitkomen. Je zou bijna kunnen zeggen dat we tot elkaar veroordeeld zijn, in positieve zin dan wel. Wij hebben elkaar hard nodig. Dat is de relevantie van de business.’

 

allianz.nl


« vorige pagina         meer nieuws »