Albert van Haastrecht kijkt positief naar de toekomst

De Algemene Ledenvergadering van NARIM die plaatsvond op dinsdag 1 november, was de eerste die Albert van Haastrecht als voorzitter mocht leiden. Terugkijkend op de afgelopen maanden overheerst bij hem een positief gevoel.

 

Het NARIM Congres 2022 was een van de eerste activiteiten die na Alberts aantreden als voorzitter werd georganiseerd. ‘Het was een geweldig succes. Het was dan wel een eindje rijden, maar het was de rit absoluut waard.’

 

 

 Albert van Haastrecht: 'Positieve geluiden.'

 

Pilot prolongatie verzekeringsprogramma’s

Het aanhalen van contacten met externe partijen staat al jaren hoog op de agenda van NARIM. Albert: ‘Daar gaan we vanzelfsprekend mee door. Met de VNAB overleggen we vier keer per jaar. Er wordt naar ons geluisterd en we kunnen constateren dat ze geïnteresseerd zijn in de mening van NARIM. We merken dat er iets met de boodschappen die we in het verleden uitdroegen, wordt gedaan. Dit heeft onder meer geleid tot een bijeenkomst bij de VNAB waarin zij hun initiatief inzake de jaarlijkse prolongatie van de verzekeringsprogramma’s hebben uitgelegd. Het is een pilot en heeft onder andere als doel om sneller na de prolongatie de polisdocumenten bij de verzekerden aan te leveren. Maar misschien nog wel veel belangrijker is het traject naar de prolongatie toe: we ontvangen in een vroeger stadium het prolongatievoorstel, dus niet meer vlak voor het einde van het jaar. Zoals gezegd, het is een pilot en we moeten zien hoe dit zich zal ontwikkelen, maar ik vond het in ieder geval positief. Afgesproken is dat we in het voorjaar weer bij elkaar te komen om te kijken of onze ervaringen overeen komen met het doel dat de VNAB voor ogen heeft.’

 

Overleg met Verbond over actuele thema’s

Daarnaast zijn gesprekken tussen NARIM en het Verbond van Verzekeraars gestart. ‘Het Verbond geeft ook invulling aan het cadeau dat zij NARIM ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum hebben gegeven: we gaan met elkaar in gesprek over een aantal actuele thema’s. Gekozen is voor cyber, duurzaamheid en klimaat. Zo geeft het Verbond tijdens deze ALV een presentatie over hun werkgroep Cyber.’

 

Positieve sfeer FERMA Forum

Een ander positieve ervaring die Albert noemde was de plezierige sfeer tijdens het FERMA Forum dat dit jaar van 9 tot en met 11 oktober in Kopenhagen plaatsvond. ‘Het was voor het eerst in drie jaar dat we weer bij elkaar konden komen. Wat mij opviel was de houding van verzekeraars. Die straalde een zeker positiviteit uit. Ze willen graag met ons in overleg.’

 

Punt van zorg: inflatie

Natuurlijk is niet alles koek en ei. Er zijn ook onderwerpen die mogelijkerwijs zorgen kunnen baren zoals de huidige inflatie. Albert: ‘Verzekeraars gebruiken deze situatie om te rechtvaardigen dat de premies weer (iets) moeten stijgen. Herverzekeraars geven al aan dat de herverzekeringen duurder worden. Ook orkaan Ian in USA gaat een enorme stempel op de premies drukken, zo hoor ik om me heen. Laten we hopen dat het meevalt.’

 

Onderzoek Mactavish

Onlangs werd een onderzoek van Mactavish, een Engelse makelaar, gepubliceerd. Hierin stond centraal dat er de laatste jaren veel meer rechtszaken van verzekerden tegen hun verzekeraar worden gevoerd om een vergoeding van de polis te bewerkstellingen. Albert: ‘De uitbetaling van bepaalde schades duurt inderdaad soms wel heel lang, dus zo vreemd is het niet. In dat onderzoek wordt aangegeven dat rechtszaken bijna een onderdeel zijn geworden van de wijze waarop verzekeraars hun schades afwikkelen. Waarschijnlijk in de hoop dat verzekerden in cash flow problemen komen en uiteindelijk op die manier met een mindere uitkering genoegen nemen.’

 

Initiatieven transitie naar klimaatneutraal

Het laatste punt dat Albert aanstipte was hoe verzekeraars omgaan met de transitie naar klimaatneutraal. ‘Ze verwachten dat verzekerden hierop inspelen, maar steunen ons niet altijd in de wijze waarop wij verzekeringsbescherming zoeken als wij met initiatieven komen. Laten we hopen dat we ook op dit punt tot elkaar komen.’


« vorige pagina         meer nieuws »