Adri van der Waart: Niet bij de pakken neerzitten, let’s go

NARIM-voorzitter laat zijn licht schijnen op de huidige situatie en kijkt vooruit naar de toekomst

 

De meeste NARIM-leden werken al weken vanuit huis. Het werk gaat door, zo goed mogelijk. En er wordt gekeken naar de toekomst, de tijd na corona. Omdat fysieke bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn, is ook NARIM overgeschakeld op een volledig virtuele ledenbijeenkomst met ALV. Uniek in de NARIM-historie. Voorzitter Adri van der Waart laat traditiegetrouw zijn licht schijnen op de huidige situatie en kijkt vooruit naar de toekomst.  

 

NARIM digitaal

 

Veel meer thuis werken, het ‘nieuwe normaal’?

‘Nou, ik begin het na al die weken eigenlijk wel een beetje zat te worden. Het lijkt heel efficiënt door veel op afstand te vergaderen en te overleggen, je hoeft niet te reizen en je kunt doorwerken. Dat betekent dat velen van ons meer uren maken op een dag. Dat lijkt meer op te leveren, maar hierin schuilt ook een zekere inefficiency. Waar je elkaar sprak rond vergaderingen en in de wandelgangen, is dat nu niet het geval. Terwijl juist op dat soort momenten wegen worden geplaveid en voorwerk wordt verricht. De uitwerking, inclusief het mailverkeer en de besluitvorming kwamen daar achteraan.


Nu komt het hele voorwerk al in de mailfase terecht. Standpunten zijn formeler en er is minder flexibiliteit en gezelligheid. Mijn persoonlijke ervaring is na weken van volledig thuis werken dat ik nu meer moeite heb om alles in goede banen te leiden, ook als gevolg van de lange lijsten met e-mails.

 

Juist nu wordt weer bevestigd hoe belangrijk het is dat je elkaar met regelmaat persoonlijk treft. Voor mij zelf geldt dat zeker. Even face-to-face bijpraten over zaken, daar krijg ik energie van. Je stapt weer in de auto en denkt na over de dingen.’

 

Veel o ja’s

We komen in een fase waarin er geen versnelling meer is, maar juist vertraging ontstaat. Allemaal ‘o ja’s’. Dat moet ook allemaal weer zijn plekje krijgen. Het lijkt efficiënt, maar dat is het niet.

 

Mensen vinden het belangrijk met elkaar in contact te zijn. Ook binnen NARIM. Ruim 70 leden hebben deelgenomen aan de leden bijeenkomst van 12 mei. Veel meer dan anders. Het feit dat je niet hoeft te reizen kan de reden zijn van het grotere aantal aanmeldingen, maar ook de gretigheid om juist deel te nemen aan een NARIM-activiteit. Er was terwijl er al geruime tijd geen bijeenkomst meer geweest. Een dubbel effect in positieve zin.’

 

Traditiegetrouw laat Adri als NARIM-voorzitter tijdens ledenbijeenkomsten een aantal ontwikkelingen de revue passeren.

 

“Never let a good crisis go to waste”

‘Ik denk niet in crises, maar in datgene wat ons overkomt. Winston Churchill zei ooit: “Never let a good crisis go to waste”. Gebruik een crisis niet om iets weg te gooien, maar doe er iets mee. Beter iets doen dan niks doen. Ook nu weer.

 

Van belang is stil te staan bij de ervaringen met een lockdown zoals deze. Kijken naar de risico’s en het profiel. Natuurlijk hebben veel bedrijven het moeilijk, maar er zijn er ook die het juist nu heel goed doen. Er is een tweesplitsing in de maatschappij en dat geeft spanning, ook op de beurs, in ons werk en thuis.’

 

Wie betaalt de kosten van de business interruption als gevolg van de pandemie

‘Trump roept dat verzekeraars moeten opdraaien voor de kosten van de business interruption als gevolg van de pandemie. Het heeft een enorm effect als er massaal enorme claims bij verzekeraars worden ingediend veroorzaakt door business interruption. Het merendeel van dit soort claims zal zonder twijfel worden afgewezen, omdat er geen dekking hiervoor in de polissen is opgenomen.

 

Natuurlijk is er veel schade door omzetverlies. Maar de voorwaarden in verzekeringspolissen gaan over feitelijke schade, bijvoorbeeld door brand of storm. Maar niet over de kosten van een pandemie. Argumenten dat het kantoor is vervuild door het virus en dat daardoor schade is geleden door business interruption, steken nu de kop op, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

 

Er komt in die landen er meer druk op de ketel om wetten aan te passen om met terugwerkende kracht dit soort schades alsnog onder een dekking te brengen. Bedrijven gaan kijken waar compensatie is te halen. Dit soort escapes moeten we niet willen. Tegelijk moeten we met elkaar nadenken of dit soort risico’s in de toekomst gedekt zouden kunnen worden.

 

NARIM ALV virtueel

 

Premieverhogingen

Een tweede effect is te zien in de premieverhogingen. We hadden al te maken met een verhardende markt en stijgende premies, gecombineerd met minder dekking. Als gevolg van Covid-19 zijn de beurskoersen sterk gedaald en is de post-financiële structuur van verzekeraars afgenomen. Wereldwijd neemt de premiedruk toe; niet vanwege schades, maar omdat men vindt dat de premies omhoog moeten. Je hebt er als Risk & Insurance Manager mee te maken. Wees voorbereid, heb je weerwoord klaar: waarom moet de premie omhoog als er geen schade is geclaimd? Onzin.

 

Verzekeraars zijn bij uitstek de groep die altijd roepen dat ze heel veel geld moeten betalen, terwijl ik nog geen verzekeringsgeld binnen zie komen. Dus aan mij betalen ze niet, maar aan wie dan wel? Het is een beetje discutabel.’

 

Overleg met het Verbond van Verzekeraars

‘De impact van deze crisis op de economie is enorm. NARIM heeft overleg gevoerd met het Verbond van Verzekeraars. Er ligt een marktafspraak tussen het Verbond en partijen, lees verzekeraars en brokers, dat er ruimte moet zijn om te overleggen over gespreide betaling of periodieke betaling danwel uitstel van betaling. Je krijgt dat niet zomaar, alles onder voorwaarden, maar het betekent wel dat als wij als NARIM-lid zien dat ons bedrijf moeite heeft om de premie nu in één keer op te hoesten, dat er overleg mogelijk moet zijn met verzekeraar of broker en dat het antwoord niet moet zijn dat het niet kan. Voor die leden die het nodig hebben, ligt hier een optie. Het kan een mooie steun zijn. Cashflow is nu een kritisch punt.

 

De volgende stap van het Verbond is om na Covid te evalueren welke effecten de crisis heeft gehad op de verzekeringsmarkt. Denk dan ook aan iets als werkgeversaansprakelijkheid en cyberrisico’s.

 

Stresstests voor verzekeraars

De derde stap is hoe we naar een pandemieproof omgeving in de toekomst zouden kunnen. Een van de opties is het invoeren van stresstests voor verzekeraars zoals die nu al onder toezicht van De Nederlandsche Bank plaatsvinden in de bankensector. Die stap zal ergens in de loop van volgend jaar volgen. Want niemand heeft er wat aan dat verzekeraars omvallen vanwege enorme claims als gevolg van Covid.

 

Aandacht voor andere risico’s

In het algemeen brengt Covid een aantal risico’s op het netvlies, ook voor ons zelf. Denk aan meer stress door het vele thuiswerken en het aansprakelijk stellen van je werkgever voor de schade die je ondervindt.

 

Wij kunnen het ons misschien moeilijk voorstellen dat je je werkgevers aansprakelijk stelt dat mensen gaan claimen dat ze ziek zijn geworden door hun werkomgeving of dat er door het thuiswerken iemand van het gezin ziek is geworden. In het Verenigd Koninkrijk en zeker in de Verenigde Staten kan dit zomaar een logische stap zijn.

 

Daarnaast heb je als bedrijf te maken met extra risico’s rondom GDPR, anti-trust (diefstal, crime), cyber en insolvency.

 

De Risk & Insurance Manager als key interface in de nieuwe wereld

Er ligt een schone taak voor ons als Risk & Insurance Managers om als key interface binnen onze bedrijven een centrale en verbindende rol te spelen. Mijn mening is dan ook: ga niet doemdenken, maar kijk naar mogelijkheden. Pak dingen anders en slimmer aan als dat kan. Schouders eronder, ga niet bij de pakken neerzitten, let’s go!’

 

 


« vorige pagina         meer nieuws »