Adri van der Waart: 'Met volle vaart vooruit'

Het was een bijzonder jaar voor NARIM. In 2021 bestond de vereniging 25 jaar en dat werd groots gevierd. Op 27 en 28 september werd op de ss Rotterdam tijdens het NARIM Congres uitgebreid stil gestaan bij dit heuglijke feit. Want 25 jaar is een mooie mijlpaal. In die jaren is NARIM verworden tot spreekbuis van en voor de grootzakelijke markt en is het hèt platform voor Risk en Insurance Management in Nederland. Feiten om trots op te zijn. Voorzitter Adri van der Waart kijkt tegen het eind van het jaar nog een keer terug, maar zeker ook vooruit.

 

 

Wat is je van het afgelopen jaar het meeste bijgebleven?

‘Dat wij een congres konden organiseren precies op een moment in het jaar dat bijna alle coronamaatregelen versoepeld werden. Hoe opmerkelijk is dat? Wij hadden alles van tevoren bedacht en gepland en het is exact zo uitgekomen. Hadden we het congres een aantal weken later gepland, dan was niets meer mogelijk geweest. Ik wil hierbij ook nogmaals iedereen bedanken die bij de organisatie van het congres betrokken is geweest.’

 

En zakelijk?

‘We leven en werken in een bijzondere tijd. Covid 19 maakt alles anders, we werken niet op kantoor maar op afstand, thuis, vergaderen virtueel, het ontbreekt ons aan persoonlijk contact. Ondertussen verandert ook de verzekeringswereld, capaciteit bij verzekeraars neemt af, de bereidheid om risico’s te nemen is beperkt, premies stijgen soms weinig, soms heel veel, en zelfs bestaande relaties worden genegeerd en/of afgebouwd. Ik had gehoopt op een rustige renewal en dat we de harde markt een beetje achter ons konden laten, maar dat blijkt niet zo te zijn. We hebben de grootste klappen wel gehad, maar het is nog steeds een lastige wereld om in te werken. Kijk alleen al naar de ontwikkeling van de cyberverzekering. Premies gaan twee, drie en soms vier keer over de kop en de voorwaarden worden beperkt. Daar lopen we allemaal tegenaan, dus zoeken we ook allemaal naar de beste mogelijkheden, maar we zijn er nog niet. We moeten echt nog even door de zure appel heen bijten.’

 

Waar gaat het heen?

‘Natuurlijk heb ik niet de oplossing voor ons allemaal. Ook ik zie de dilemma’s, begrijp de beweegredenen van verzekeraars, onderken de “sqeeze” van de makelaar en ken als geen ander de behoefte van de klant, de verzekerde. En ook ik ben op zoek naar de uitweg. De drukte ontvluchtend maak ik elke dag een extra lange wandeling met de hond. Moment voor reflectie, tijd om even rustig na te denken zonder laptop en telefoon.

De oplossing ligt echter niet bij een enkel persoon. Alleen samen kunnen we de oplossing vinden in en naar de toekomst. Met elkaar in gesprek, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. En dat kan, hoe bijzonder, ook in de huidige tijd, op afstand, virtueel of op elk andere locatie dan op kantoor.’

 

Waar ben je wat NARIM betreft het meest trots op?

‘Na de laatste Algemene Ledenvergadering merkte ik dat steeds meer jonge leden iets voor NARIM willen betekenen. In het verleden waren we regelmatig op zoek naar leden die binnen NARIM hun steentje wilden bijdragen. Nu zie ik dat er veel activiteiten vanuit de leden worden ondernomen. Het leeft echt. NARIM is een groep mensen, of noem het een community, die allemaal dezelfde behoefte, hetzelfde belang en hetzelfde vak hebben en graag met elkaar in gesprek en actief willen zijn. Die participatie, daar ben ik trots op.’

 

Wat zou er volgens jou dit jaar anders hebben gemoeten?

‘Dan trek ik het breder en verder dan NARIM: de wereld had anders moeten zijn. Ik vind dat we elkaar in Nederland voortdurend de les lezen in plaats van positief te denken, elkaar te stimuleren en te steunen. Naar mijn mening slaan we dan de juiste weg in. We moeten verdraagzamer zijn en elkaar het licht in de ogen gunnen. Op alle gebieden, of het nu bijvoorbeeld om politieke zaken of om de energietransitie gaat. Iedereen heeft recht op de ruimte die hij nodig heeft, dan komt het met de verdraagzaamheid in dit land wel goed.’

 

Hoe gaat NARIM 2022 in?

‘Met nieuw elan! Het bestuur gaat zich met veel enthousiasme richten op topics zoals klimaat, cyber en energie. Met volle vaart vooruit om met de mogelijkheden en uitdagingen die we in de markt zien aan de slag te gaan. We hebben de afgelopen tijd onze Kenniscentra in een nieuw jasje gestoken, alle coördinatoren zijn benoemd en zij willen ook graag met support van het bestuur kennis delen, informeren en inspireren. Iedereen is enthousiast. Een vereniging draait immers om zijn eigen leden en de NARIM-leden willen graag bijdragen, dat vind ik geweldig om te zien. Natuurlijk kost dit allemaal tijd, maar als je het met elkaar doet heb je een breed scala en dat geeft meer ruimte om dingen te ontwikkelen en de Kenniscentra uit te bouwen.’

 

Wat is voor jou persoonlijk je stip op de horizon?

‘Aan die horizon gloort het einde van mijn werkende periode. Dat is (al) over twee jaar. Die laatste twee jaar wil ik een klein beetje afbouwen en zaken overdragen. Ik wil de deur dan relaxed achter mij sluiten. En hij gaat echt dicht. Ik heb dan 44 jaar gewerkt en dan is het mooi geweest. Ik heb genoeg dingen te doen waar ik nu niet aan toekom: sporten, fietsen, golfen en niet te vergeten onze elf kleinkinderen. Ik wil een betrokken opa zijn en ook eens op een woensdagmiddag bij hun sportwedstrijden gaan kijken. Ik ben gelukkig nog fit en zie er naar uit om dat te gaan doen. Maar dat duurt nog twee jaar, dus voorlopig zijn jullie nog niet van mij af!’

 

Heb je nog een wens voor de lezers?

‘Laat 2022 ons weer wat extra lucht geven zodat we (een beetje) terug kunnen naar het oude normaal waar het plezierig was om elkaar fysiek te ontmoeten. Ik hoop dus dat we elkaar volgend jaar weer kunnen zien en spreken en wens iedereen een goede gezondheid want dat is en blijft het allerbelangrijkste.’


« vorige pagina         meer nieuws »