NARIM-voorzitter Adri van der Waart over de uitdagingen voor elke Risk & Insurance Manager

'Het is voor elke Risk & Insurance Manager noodzakelijk om te weten wat er speelt'

Waar heb je als Risk & Insurance Manager mee te maken in de huidige tijd? Met de politieke onrust, de Brexit-soap, de risico’s van het ongrijpbare fenomeen 'cyber', de verharding in de internationale marktomstandigheden en de druk van steeds meer en nieuwe regelgeving. Het blijven roerige tijden. 

 

‘Kom achter je bureau vandaan’
Het is voor elke Risk & Insurance Manager noodzakelijk om te weten wat er speelt, je huiswerk goed te doen en je rol binnen je organisatie waar te blijven maken. Dus, kom achter je bureau vandaan en steek je neus vaker buiten de deur, is de oproep van voorzitter Adri van der Waart aan de NARIM-gemeenschap.

 

NARIM-voorzitter Adri van der Waart


Kijk op de actualiteit

Traditiegetrouw gaf Adri van der Waart aan het begin van de Algemene Ledenvergadering zijn kijk op de ontwikkelingen. Natuurlijk spelen de marktontwikkelingen een evidente rol. Met de effecten van de Brexit voorop. Maar tegelijk heeft hij zich erover verbaasd dat hij op diverse bijeenkomsten waar hij de afgelopen periode is geweest, maar zo weinig NARIM-leden tegenkomt. ‘Iedereen heeft het druk en er is misschien weinig ruimte of budget om ergens naar toe te gaan. Maar toch raad ik aan achter je bureau vandaan te komen en je neus buiten de deur te steken om te weten wat er gaande is en niet alleen in je eigen wereld rond te lopen. We moeten het met elkaar doen.’

 

Cyber
Een onderwerp dat de gemoederen bezig zal blijven houden, is ‘cyber’ en dan met name de risico’s van de digitale wereld. Nu in de top-3 van belangrijkste risicogebieden, maar het zou Adri van der Waart niets verbazen als ‘cyber’ binnen een paar jaar op nummer één van dit soort klassementen staat.

 

‘De risico’s verschillen, in omvang, in het soort bedrijf en in het soort activiteiten binnen het bedrijf. In sommige gevallen kunnen de effecten vervelend zijn, maar niet onoverkomelijk. In andere gevallen zijn de gevolgen wel verstrekkend. En wat als jouw bedrijf een doorgeefluik is geweest, hoe zit het dan met aansprakelijkheden?’

 

Ongrijpbaar fenomeen
‘Het fenomeen is ongrijpbaar. We zijn niet bekend met de risico’s en we hebben er nauwelijks ervaring mee. Bijna niemand van ons heeft tot op heden te maken gehad met een grote schade. Omdat er geen ervaring mee is, is er ook geen regulier schadepatroon. Het is iets wat onbekend is en toch moet je er iets mee.’

 

Adri van der Waart

 

Oproep voor het vaststellen van eenduidige termen en definities
Het is heel verschillend hoe een risico zich manifesteert en vast te stellen welke vorm van verzekering hierbij past. Wat heb je precies nodig? Maar verzekeraars zijn niet eenduidig. Dat is het lastige van het verhaal. Ik heb er onlangs in Brussel iets over gezegd tijdens een seminar over “cyber” van Commercial Risk Europe. Het zou goed zijn als de hele markt, en dus niet een individuele broker of verzekeraar, zou komen tot standaardisering van de gebruikte terminologieën en definities en tot algemeen gangbare terms and conditions. Dan kunnen wij kiezen welke verzekering het best bij onze eigen situatie past. Nu is dat niet helder. Er zijn wel initiatieven van bijvoorbeeld Marsh en Aon, maar dit is weer zo omvangrijk dat het voor ons als Risk & Insurance Managers veel te veel is.’

 

'Stille cyber' zal uit de bestaande polissen verdwijnen
Daarnaast zal de zogenaamde 'stille cyber' uit bestaande polissen verdwijnen, verwacht Adri. ‘Verzekeraars hebben de afgelopen jaren stukjes cyber in andere polissen meeverzekerd. Duidelijk is dat men hier vanaf wil. Cyber is immers een heel ander risico dan bijvoorbeeld een P&I-risico. Ook vanuit dit perspectief is het goed tot eenduidige beschrijvingen en condities te komen.’

 

‘Er is veel gaande in de markt’
Er is de afgelopen tijd een heel andere markt ontstaan, aldus Adri van der Waart. Op wereldschaal zijn de verschillen groot. Hij gebruikt termen als verharding en verruwing. A harsh market. De financiële sector haalde al ruim 1.000 miljard euro weg uit Groot-Brittannië als gevolg van de Brexit, waaronder 41 miljard van verzekeraars. Bedrijven als Chubb Europe, XL Catlin en ook Aon hebben, vooruitlopend op de Brexit, hun hoofdkwartieren verplaatst naar EU-landen.

 

‘De markt is heel anders dan lange tijd is geweest en dat vergt van elke Risk & Insurance Managers meer creativiteit. Ik heb het al vaker gezegd.’

In de Londense markt worden extreme premieverhogingen doorgevoerd, net als in sommige gevallen in de Verenigde Staten.


‘Je ziet verschillen over de wereld. In de Londense markt worden extreme premieverhogingen doorgevoerd, net als in sommige gevallen in de Verenigde Staten. In Europa en in Nederland is de situatie rustiger met minder extreme verhogingen, tussen de 4 en 7%. In Londen daarentegen zie je verhogingen van 20 tot 30% of zelfs wel meer. Dat is afhankelijk van de verzekering en de business, in welke gebieden jouw organisatie actief is en hoe goed je je huiswerk hebt gedaan.’

 

Doe je huiswerk vooral goed
‘Dit laatste is belangrijk. Weten wat je preventiemaatregelen zijn, weten hoe je verzekeringsprogramma in elkaar zit en weten hoe je op voorstellen van een verzekeraar adequaat moet reageren. Niet achteroverleunen, maar actief aan de slag. Dat betekent ook dat je in eigen huis je bestuur moet informeren dat de markt is veranderd en dat ook de uitkomsten van de premiehoogte anders is dan dat men de laatste jaren gewend is geweest. Doe je dit niet, dan ga je zelf onderuit en dat wil je niet. Je moet het spel goed spelen.’

 

Nieuwe regels komen … én gaan
Meer wetten, meer regels, meer verantwoording met alle bijkomende lasten en verplichtingen. Ook dit fenomeen klinkt iedereen bekend in de oren. ‘Natuurlijk hebben ook Risk & Insurance Managers hiermee te maken, maar er is ook een positieve kant. Ook daarover een paar woorden in mijn beschouwingen, een luchtige noot.

 

Afgelopen zomer heb ik vier verhalen uit het FD verzameld over oude belastingen die niet meer actueel zijn. Zoals de glasbelasting, de belasting op begraven, de vensterbelasting en de penningbelasting (de voorloper van de BTW). Ook in deze tijd zien we steeds nieuwe regels op ons af komen, soms om moe van te worden. We zijn er niet blij mee. De troostrijke gedachte is dat veel van die regels door de jaren heen weer allemaal verdwenen zijn. Alles gaat weer voorbij, dat blijkt ook uit deze voorbeelden.’

 

Grote Nederlandse deelname aan FERMA Forum: 'Dat is gaaf'

Eerder uitte Adri van der Waart zijn zorgen dat hij te weinig mede-NARIM-leden treft op bijeenkomsten buiten hun bedrijf. Een waarschuwend geluid om niet te zeer in de eigen kring te blijven ronddraaien. ‘Tegelijkertijd moet ik zeggen: bij het komende FERMA Forum in november in Berlijn zijn we massaal aanwezig. We zijn het derde land in Europa qua aantal deelnemers, na Duitsland en Frankrijk. Tot dusver al met een kleine 60 inschrijvers. Dat is gaaf!’


« vorige pagina         meer nieuws »