Interview met Adri van der Waart, voorzitter NARIM

'NARIM staat centraal in de markt en dat is een waardevolle positie'

Adri van der Waart is sinds eind maart 2018 voorzitter van NARIM. Hij heeft het stokje overgenomen van Annemarie Schouw. 'In een wereld van digitalisering en snel opeenvolgende ontwikkelingen is er des te meer behoefte aan een vereniging als NARIM waar Risk & Insurance Managers met elkaar van gedachten wisselen, kennis delen en samenwerken,' aldus Adri.

 

NARIM staat centraal in de markt, stelt Adri en dat is goed. Met het NARIM Congres als hét podium waar alle partijen in de grootzakelijke verzekeringsmarkt elkaar ontmoeten. 'De markt herkent dat en maakt graag gebruik van de mogelijkheid om elkaar op ons evenement te ontmoeten. Dat gaan we op 17 mei aanstaande ongetwijfeld weer ervaren.'

 

Adri van der Waart NARIM

 

'Je hebt elkaar keihard nodig'

Volgens Adri is dat ook belangrijk, want je hebt elkaar, zeker in deze tijd, keihard nodig. ‘Samenwerking is binnen NARIM een van de sleutels om als specialistische beroepsgroep en als individu succesvol te zijn in een organisatie. Je netwerk moet intern en extern op orde zijn. In de markt heb je elkaar als verzekeraar, makelaar, expert, advocaat of andere serviceprovider nodig. Wij blijven als Risk & Insurance Managers binnen onze organisaties toch vaak eenlingen en juist dan is het goed om met elkaar en met anderen te kunnen sparren.’

 

Basisvoorwaarden

Kennis en ervaring zijn basisvoorwaarden om– in het geval van Adri als Corporate Insurance Manager bij Arcadis – je functie goed te kunnen uitoefenen. ‘Over risico’s en risicomanagement wordt nog vaak in wollige termen gesproken. Dat is niet nodig. Maak het praktisch en handel pragmatisch, is mijn instelling. Van ons wordt meer dan ooit verwacht dat je weet waarover je praat: wat zijn de risico’s, waar bevinden deze zich en hoe kun je deze managen. Kort gezegd: bekijken, analyseren en beheersen.’

 

Rode draad

‘Als Risk & Insurance Manager treed je in dat spel steeds meer op de voorgrond. Onze functie schuift op in de hiërarchie. Er wordt niet alleen meer maar ook een andere inhoud gevraagd. Misschien minder operationeel en meer strategisch. Het is een effect van het feit dat de wereld in beweging is. De enige zekerheid is de voortdurende onzekerheid, is een vaker aangehaalde stelling. Als specialist is het logisch dat je mee moet in de ontwikkelingen. Scherp blijven. Dat is de rode draad. Je ziet dat de nieuwe generatie zich steeds meer op deze nieuwe rol focust.’

 

Op zoek naar tailormade-oplossingen

‘Het maakt in de kern niet zo veel uit of je werkzaam bent bij een groot internationaal concern of een kleinere organisatie. Bedragen en de impact van bepaalde gebeurtenissen kunnen verschillen, maar de kern blijft om zicht te hebben op risico’s en te adviseren over maatregelen om deze beheersbaar te houden. Ik zie dit niet zo snel veranderen. Wat wel verandert is dat we steeds meer zoeken naar tailormade-oplossingen. Makelaars en verzekeraars kunnen daarin nog veel meer betekenen.’

 

Cyberrisico’s: iedereen krijgt er een keer mee te maken, de vraag is wanneer.

Digitale kwetsbaarheid

Risico’s veranderen en nieuwe risico’s dienen zich aan. 'Cyber' noemt Adri als het schoolvoorbeeld:  'Een aantal jaren geleden werd dit nog als iets ongrijpbaars gezien, nu is het alom aanwezig en is iedereen zich bewust van de digitale kwetsbaarheid en van het feit dat je je zaken zo goed mogelijk op orde moet hebben. Het is niet langer de vraag of je met een cyberaanval te maken krijgt, maar wanneer. Dat het een keer gebeurt, staat wel vast.'

 

Kenniscentrum Cyber

‘Niet voor niets bestaat er binnen NARIM sinds enige tijd een kenniscentrum over cyberrisico’s en alles wat daarmee te maken heeft. Als bestuur nemen we hierin nog het voortouw, het is de bedoeling dat de leden onze rol overnemen.’

 

Brexit

Maar er zijn nog veel meer 'nieuwe' risicogebieden die een enorme impact op de bedrijfscontinuïteit kunnen hebben. ‘Denk aan politieke risico’s, risico’s op het gebied van Health & Legal en de effecten van waardefluctuaties in valuta. De Brexit is in dit opzicht een gebeurtenis om rekening mee te houden, zeker als jouw onderneming belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk. En wat te denken van de internationale verzekeringsmarkt die een zeer belangrijke basis heeft in Londen.’

 

'Knowing the unknown'

Ook technologische ontwikkelingen zijn van van grote invloed op het beroep van Risk & Insurance Manager. ‘Het wel of niet afdekken van een risico (of een deel) via een verzekering is het sluitstuk. Daaraan gaat een heel traject vooraf. Technologie maakt het mogelijk om alle relevante data met elkaar te combineren en om zelfs zicht te krijgen op die zaken waarvan je het bestaan niet wist of die je over het hoofd zag: knowing the unkown. We hebben er tijdens onze laatste ALV een boeiende presentatie over gehad. En daaruit blijkt dat het begint met het stellen van de juiste vragen en het bij elkaar brengen van de juiste gegevens: begin met het samenstellen van jouw persoonlijke dashboard!

 

Maak gebruik van elkaars kennis en kunde

Maar maak het niet te persoonlijk. ‘Je hoeft dat niet in je eentje te doen. Ik zou zeggen: juist niet in je eentje doen. Ik had het eerder al over het belang van samenwerken en kennis delen. Ook dit is weer een goed voorbeeld hoe je gebruik kunt maken van de oplossingen die door anderen al zijn bedacht.’

 

Sustainability & collaboration

Deze twee termen komen in het gesprek herhaaldelijk terug. ‘Zowel binnen Arcadis als binnen NARIM zetten we in op duurzame relaties. Niet alleen focussen op vandaag, maar ook kijken naar morgen en overmorgen. Zodat je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen. Ik blijf het benadrukken.’

 

Collegiale overleg koesteren

Binnen NARIM zullen onder het nieuwe voorzitterschap wellicht accenten anders worden ingevuld, de basis blijft dezelfde. ‘Drie nieuwe bestuursleden zorgen ongetwijfeld voor nieuw elan. Maar het collegiale overleg moeten we blijven koesteren. Onze belangen zijn uiteindelijk dezelfde. De ingezette koers dat we ook extern vaker van ons laten horen, zetten we onverkort door. We merken dat het ook andersom werkt: wat vindt NARIM ervan? Die vraag krijgen we steeds vaker vanuit diverse hoeken voorgelegd en dat is goed. We stellen ons open op en gaan de discussie aan. Je gezicht laten zien, je mening geven. De huidige tijdgeest vraagt daarom en als bestuur pakken we die handschoen nog meer op.’

 

Groei van het aantal leden

Een ander speerpunt is de uitbreiding van het ledenaantal. ‘Gelukkig groeien we gestaag, maar er zijn nog veel bedrijven en organisaties die niet of niet genoeg bekend zijn met NARIM en onze activiteiten. Terwijl we ook voor mensen in die organisaties een rol als kenniscentrum en belangenbehartiger kunnen vervullen. We hebben een inventarisatie gemaakt en gaan deze groep bedrijven benaderen. Maar dat kun je als bestuur niet alleen. Voor en door de leden, stelde Annemarie Schouw terecht. Als bestuur nemen we het voortouw, maar neem ook als lid je verantwoordelijkheid en kom in actie. Laat zien waarom je lid bent van NARIM!’


« vorige pagina         meer nieuws »