NARIM minors: wat Context denkt te gaan leren

Context is een van de sponsoren van het NARIM Congres dat op donderdag 23 mei plaatsvindt. Locatie: De Doelen in Rotterdam. Thema van het congres is NARIM University. Leren staat die dag dus centraal. Een aantal sponsoren is gevraagd wat zij die dag verwachten op te steken van het programma. Gerard Böttcher en Raymond Bothof van Context vertellen het.

 

Welke minor uit het programma spreekt jullie het meest aan?
Raymond Bothof: ‘In onze dagelijkse praktijk komen wij in omgevingen en treffen wij schades aan waarbij veel in het verlengde ligt van onze ervaring, maar toch vaak ook iets unieks of onverwachts aan de hand is. Dat maakt de minor “Non-Insurable Risks & Non-Traditional Solutions” voor ons interessant. Gerard Böttcher vult aan: ‘Voor de grote ondernemingen zijn niet verzekerbare risico’s een steeds relevanter onderwerp omdat technische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller gaan en de verzekeringsindustrie per definitie tijd nodig heeft om daarop in te spelen, voor zover nieuwe risico’s zich überhaupt lenen voor een verzekeringsconstructie.’

 

 

Speelt dat niet evenzeer voor het midden- en kleinbedrijf?
Bothof: ‘Jazeker, maar daar speelt dikwijls ook iets anders. In de praktijk komen wij in situaties - voor of na een calamiteit - waarbij blijkt dat een risico, een onderneming, of een bedrijfstak niet geheel of helemaal niet verzekerbaar is. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de bedrijfstak in het recente verleden door meerdere omvangrijke schades is opgeschrikt en daarom de risico’s zo hoog worden ingeschat dat een premie moet worden gevraagd waardoor de ondernemer zich laat afschrikken. Het zal ook niemand zijn ontgaan dat in het recente verleden specifieke verzekeraars zich van specifieke risico’s of branches hebben teruggetrokken.’ Böttcher vindt dit maatschappelijk gezien zorgwekkend, want volgens hem is de verzekerbaarheid van risico’s een voorwaarde voor verantwoord ondernemen. 
Bothof: ‘Vanuit deze achtergrond zijn wij erg benieuwd naar de oplossingen die in de aangekondigde minor aan bod gaan komen.’

 

Jullie geven aan iets te kunnen leren van deze minor, hebben jullie zelf ook ideeën?
Böttcher: ‘Op het gevaar af ouderwets te klinken, wil ik opmerken dat vroeger veel meer specifieke kennis over specifieke risico’s bestond dan tegenwoordig. Bepaalde risicodragers hadden heel veel kennis over een bepaalde branche en traden dan vaak als bovenstaande op, waarmee de volgende verzekeraars van die deskundigheid konden profiteren. Tegenwoordig is het veel meer een statistische exercitie geworden, daardoor is het beeld van risico’s algemener. Ik zou een ondernemer aanraden het te verzekeren risico veel beter in kaart te (laten) brengen.’ Bothof: ‘Onze ervaring is dat winst kan worden behaald bij het vooraf zorgvuldig in kaart brengen van de risico’s en de potentiele exposures bij bepaalde schadescenario’s; van tevoren na te denken over uitwijkscenario’s en versnellingsmaatregelen. Deze ook daadwerkelijk met operationeel verantwoordelijke managers door te spreken en vervolgens door te rekenen.’ Böttcher: ‘Daarmee ontstaat een veel betrouwbaarder beeld van het werkelijke risico, wat vervolgens kan worden vertaald in een reële verzekeringsoplossing en wellicht een uitvoerbaar continuïteitsplan.’

 

Vinden jullie dan dat alles verzekerbaar moet zijn?
Böttcher: ‘Dat nu ook weer niet. Maar dan hebben we het over niet gedekte gevaren of oorzaken.’ Bothof: ‘Het is heel goed dat bepaalde risico’s onverzekerbaar zijn zowel vanuit het oogpunt van verzekerden als verzekeraars. Is het niet volstrekt normaal dat een voetbalknie wordt uitgesloten bij een arbeidsongeschiktheidsdekking? En schade door brandgevaarlijke werkzaamheden wordt uitgesloten wanneer geen preventieve maatregelen in acht zijn genomen? Jaagt de onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s de innovatie van ondernemingen niet aan om schades te voorkomen? Dit bespreekbaar maken van de onverzekerbaarheid heeft gevolgen voor leveranciers, en afnemers van de onderneming. Zijn zij zich bewust dat bij een onverzekerbaarheid van diens zakenpartner een grotere kans op discontinuïteit bestaat? En heeft een onderneming met een goede inschatting van de eigen risico’s in combinatie met deugdelijke preventieve maatregelen een concurrentievoordeel boven de branchegenoot? Ook hierbij meen ik dat een goede analyse kan lonen.’ 


« vorige pagina         meer nieuws »