Rosalie André: 'NARIM heeft grote stappen gezet'

‘Je moet in het leven niet alleen nemen maar ook geven. Dus als je onderdeel bent van een beroepsorganisatie of vereniging, dan moet je daar ook een bijdrage aan leveren. Ik was in het verleden betrokken bij een aantal kenniscentra binnen NARIM en nu ben ik sinds maart 2018 lid van het NARIM bestuur. In die hoedanigheid kan ik mijn steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen van de organisatie.’ Aan het woord is Rosalie André, Head of Insurance & Risk Management bij Signify (voorheen Philips Lighting).

 

Over hoe het zo kwam

De Française met Mexicaans bloed vertrok op haar 21ste naar Londen en belandde daar in de wereld van de herverzekering. Op haar 25ste kwam ze naar Nederland. ‘In Frankrijk deed ik een master in Business Management en in Nederland de master Enterprise Risk Management. De omschakeling naar het Nederlands was behoorlijk pittig, het is nu eenmaal een lastige taal. Ik volgde een aantal taalcursussen en het feit dat mijn man Nederlander is, hielp natuurlijk ook om de taal goed onder de knie te krijgen. Alhoewel… Ik werk nu bij een organisatie waar de voertaal Engels is en dat is dan weer niet zo goed voor mijn Nederlands.’

 

Over het lidmaatschap van NARIM

‘Ons beroep is specialistisch en dynamisch. We kunnen dus nooit zeggen dat we alles weten. Ik vind het belangrijk om de mening van mijn collega-Risk & Insurance Managers te horen. Daarnaast waren kennis uitwisselen en netwerken ook redenen voor mij om me zo’n zeven jaar geleden bij NARIM aan te sluiten.’

 

Over het belang van NARIM

‘NARIM doet er toe. We worden gehoord en geconsulteerd om onze mening te geven. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Wij hebben een hele sterke band met FERMA. NARIM en FERMA zijn serieuze gesprekspartners en FERMA neemt onze aanbevelingen en onze werkwijze vaak over.

We worden ook erkend als een organisatie die de klanten vertegenwoordigt. En het NARIM Congres is binnen de sector echt ons visitekaartje geworden. Het is een event met een hoge opkomst, mensen kijken er naar uit. Het is ook een van de weinige events waar de verschillende vertegenwoordigers van de verzekeringsbranche aanwezig zijn.’

 

Over het lidmaatschap van het NARIM bestuur

‘Als bestuurslid is het mijn ambitie om interactie van NARIM met jongeren binnen of buiten onze industrie te vergroten. Ik vind het belangrijk om ons vak te promoten en aantrekkelijk te maken voor young professionals. Ook vind ik het essentieel om buiten de gebaande paden te denken, de vensters te openen voor nieuwe ideeën, werkwijzen en manieren van denken te veranderen richting toekomstige ontwikkelingen. NARIM heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet. We zijn een goede vertegenwoordiger van onze beroepsgroepen, de zakelijke kopers van verzekeringen en de risk professionals. Maar stilstand is achteruitgang. Dus moeten we enerzijds meer leden aantrekken en anderzijds moeten we aansluiting vinden bij andere organisaties die werkzaam zijn op het vakgebied van risk management. Zo zijn er in Nederland actieve verenigingen die zich bezig houden met business continuity of operational risk management. Het lijk mij interessant om met deze organisaties onze interactie te intensiveren door bijvoorbeeld samen kennissessies te organiseren. Wij leven in een tijd van communicatie, (kennis) delen en open platformen. We zouden naar mijn mening als NARIM actief moeten participeren om samen met andere actoren op het gebied van insurance and risk management de oplossingen van de toekomst te creëren.

 

Over focus leggen en richtingen kiezen

Natuurlijk kost dat tijd, en onze tijd is kostbaar, dat realiseer ik mij. Focus leggen en richtingen kiezen is dus belangrijk. Daar brainstormen we als bestuur tijdens de strategie- en beleidsdagen over. Het bestuur is divers van samenstelling en dat juich ik toe. Diversiteit is essentieel voor een organisatie om successvol te zijn. Het bestuur heeft een brede vertegenwoordiging van uiteenlopende industrieën. De leden hebbe verschillende achtergronden. Ik kijk uit naar een interessante bestuurstermijn!’

 


« vorige pagina         meer nieuws »