NARIM-voorzitter Adri van der Waart kijkt terug op een heel bijzonder jaar

COVID-19 en de harde markt bepalen 2020

Het jaar 2020 is een raar, merkwaardig jaar geweest, vindt NARIM-voorzitter Adri van der Waart. Vanwege ‘corona’ en werken op afstand, maar ook door de virtuele ledenvergaderingen en het virtuele NARIM Congres NARIM NOW. Daarnaast maken de keiharde marktomstandigheden waar NARIM-leden mee hebben te maken, 2020 tot een raar jaar. Marktomstandigheden waarin het af en toe onhandig manoeuvreren is met verzekeraars.

 

Adri van der Waart laat (bijna) aan het slot van 2020 zijn licht schijnen over een aantal onderwerpen. Een eindejaarsboodschap met een positieve vooruitblik.

 

Adri van der Waart voorzitter NARIM

Adri van der Waart

 

De harde markt: een belangrijk thema
‘Toen duidelijk werd dat de meesten van ons geconfronteerd werden met soms wel heel extreme premieverhogingen, hebben we contact gelegd met de verzekeraars, makelaars, het VNAB en het Verbond van Verzekeraars. We wilden het gesprek aangaan, terwijl dat in eerste instantie werd afgehouden. Maar we zijn toch partners, al vele jaren lang? Dat is toch ook altijd de boodschap geweest? Partnerschap is gebaseerd op langdurig vertrouwen in elkaar. Dat bouw je op. De afgelopen tijd liep dat vertrouwen een deuk op door de extreme premieverhogingen waarmee we eigenlijk out of the blue werden geconfronteerd. Vooraf was er niet of nauwelijks overleg over geweest. Het verhaal is bekend en als NARIM hebben we bewust aan de bel getrokken bij de diverse partijen.’

 

Een luisterend oor
‘Inmiddels zie ik de eerste tekenen van een luisterend oor. Er zijn signalen uit de hoek van verzekeraars dat men toch graag met ons in gesprek wil. Nadenken over langetermijnafspraken voor meer evenwicht en rust in de markt. Persoonlijk heb ik goede hoop dat de markt in 2021 in een iets rustiger vaarwater komt.’

 

'Er zijn signalen uit de hoek van verzekeraars dat men toch graag met ons in gesprek wil. Nadenken over langetermijnafspraken voor meer evenwicht en rust in de markt'

‘De harde markt zal blijven. We moeten ook reëel zijn: na vijftien jaar van “zachte” marktomstandigheden vindt er nu een correctie plaats. Dat hoort erbij, maar de indruk bij veel NARIM-leden is dat de omstandigheden rondom COVID-19 worden aangegrepen om premies extreem te verhogen om daarmee de eigen buffers op een hoger niveau te krijgen.’

'We hebben een harde toon gezet'
‘We hebben een harde toon gezet, maar er ontstaat een teneur om weer meer naar elkaar te luisteren. Ook bij het VNAB, het Verbond van Verzekeraars en bij de makelaars. Door de nadruk te blijven leggen op fatsoenlijk overleg, hoop ik dat we duidelijk hebben gemaakt dat iedereen gebaat is bij goede verhoudingen.  De makelaars zijn degenen die de brug moeten slaan. Ik merk langzaamaan dat het besef ontstaat dat verzekeraars te hard van stapel zijn gelopen en dat we het daarover met elkaar moeten hebben. Het VNAB ondersteunt dit.’

 

‘Het begint met het respecteren van elkaars standpunten. Wij moeten ook begrijpen waarom de dingen aan de andere kant gaan zoals ze zijn gegaan. De volgende stap is dat je elkaar kunt bereiken. Het is een typisch poldermodel van geven en nemen. Zo kom je tot elkaar. Dat begint met een luisterend oor, begrip krijgen en vervolgens leidt dat (hopelijk) tot een betere situatie. Let wel: een harde markt hoort bij de cyclus die we momenteel doorlopen en daarmee moeten we leren omgaan, maar de wijze waarop alles de afgelopen maanden over ons heen is gespoeld, had anders gekund.’

 

Een virtueel congres, virtuele ledenvergaderingen: hoe is dat bevallen?
Geweldig, vindt Adri. ‘De deelname, het participeren in de vergadering: heel bijzonder. Natuurlijk is het veel meer zenden en is er minder gelegenheid voor persoonlijk contact. Maar toch is het bijzonder dat alles door kon gaan.

 

De opzet van het virtuele congres, met het interactieve platform waarop de livestream draaide, is er één die we zeker achter de hand kunnen houden. Via de chat carrousel heeft men de gelegenheid om elkaar te zien, met elkaar in overleg te gaan, anders dan met een telefoongesprek. Het is een mooi platform. Het is uitermate efficiënt,  maar natuurlijk niet zo  gezellig als "live" contact.

 

Want de meerwaarde van persoonlijk contact is evident. Ons vak bestaat voor de helft uit het ontmoeten van mensen en met elkaar in gesprek zijn. Ik ben positief gestemd: als we het voorjaar ingaan en er komt een vaccin beschikbaar, dan zouden we medio 2021 weer enigszins ‘normaal’  kunnen functioneren. Ik heb goede hoop dat wij het NARIM Congres 2021 in september fysiek zouden kunnen organiseren.’

 

De FERMA Awards: drie Nederlandse kandidaten, twee prijswinnaars

‘Voor NARIM een hele mooie score! En het zijn niet zomaar winnaars. Het Philips-team voor collaboration en Rohini de Waard als Rising Star: geweldig! Als je je als young potential zo in deze wereld roert en er zo goed in bezig bent, dat is een compliment waard!

 

Zelf zat ik in de jury, een vertegenwoordiging van Europese leden, en we hebben met elkaar stevig gediscussieerd wie het "waard" is om een prijs te krijgen op basis van performance, ingeleverde documentatie en achtergrondinformatie. Het gaat om de inhoud. De uitreiking was perfect georganiseerd.’

 

Terugblik op 2020

‘Toen COVID-19 in maart ook in Nederland in volle hevigheid om zich heen greep, wachtten we af wat het zou gaan betekenen, in de zomer raakten we hoopvol gestemd, ons wel realiserend dat er een tweede golf zou komen maar niet wetende hoe groot. En nu het jaar ten einde loopt en de situatie blijft bestaan, moet je  toch maatregelen nemen om je anders te gaan gedragen, te acteren, te handelen en je werk te doen. We zijn er met z’n allen heel professioneel in geworden, heel snel. Maar het blijft niet datgene wat we willen.’

 

'Laten we positief vooruitkijken'

'De feestdagen zijn misschien minder gezellig als anders, maar laten we met een positief gevoel vooruit kijken naar midden 2021 in de hoop dat we dan in betere omstandigheden terechtkomen.'


'Ik wens iedereen ondanks alles prettige feestdagen en een goed, gezond en succesvol 2021. We gaan elkaar medio 2021 weer zien en spreken. Dat is mijn stellige overtuiging!'

 


« vorige pagina         meer nieuws »