NARIM-bestuursleden blikken terug op FERMA Forum

Het FERMA Forum in Monte Carlo was een succes. De Nederlandse delegatie deed traditiegetrouw van zich spreken. Hoe kijken NARIM-bestuursleden terug op het forum en wat vonden ze de belangrijkste onderwerpen?

 

Ralph Mulder: Overal je gezicht laten zien

Inspirerend, nuttig en leerzaam, maar tegelijk ook intensief. ‘Inmiddels als lid van het FERMA-bestuur heb ik mij dit keer minder met de inhoud van het programma bezig gehouden, maar wordt wel van je verwacht dat je overal je gezicht laat zien. Dat is best inspannend en dat merk je pas goed als je weer thuis bent,’ stelt Ralph Mulder vast.

 


Trots op grote Nederlandse delegatie

Terugkijkend op het FERMA Forum van 2017 is hij zeer tevreden. ‘Ik ben er trots op dat we met zo’n grote Nederlandse delegatie van Risk Managers en alle andere bekenden uit de Nederlandse markt aanwezig waren. Wat het programma betreft was de indeling in aparte dagen voor Leadership, Education en Communication, de drie beleidsthema’s van FERMA, een goede keuze. Alles bij elkaar was het wel een vol programma.

 

Risk Managers Only: groot succes

De Risk Managers Only-sessie was wederom een groot succes, net als twee jaar geleden. Ook het Young Professionals Breakfast was geslaagd, hoewel de opkomst altijd groter mag. De keynote speakers in de plenaire sessies waren zeer goed en ook de workshops over onderwerpen als cyberrisks en de effecten van wat als de 4e industriële revolutie wordt aangeduid, waren zeer interessant.

 

Groep van tien Europese studenten

Als Education Leader binnen het FERMA-bestuur had ik de taak een groep van tien Europese studenten te begeleiden die op uitnodiging van FERMA het congres hebben bijgewoond. Ik mocht ze meenemen naar de Dutch Night aan het begin van het congres. Ze werden enthousiast verwelkomd en hebben het “oranje-gevoel” zelf kunnen ervaren. Ook de rest van het programma heb ik getracht mij zoveel mogelijk over hen te ontfermen. Een hoogtepunt was zeker een ingelaste interactieve workshop bij Aon met een Operational Risk Game, verzorgd door Alex van den Doel en Lesley Clement.

 

Lloyd's Alumni Lunch

Daarnaast was ik betrokken bij de Lloyd’s Alumni Lunch en de presentatie van het FERMA Lloyd’s Professional Development Programme 2018-2019. Dit prestigieuze programma voor Europese Risk Managers is een absolute aanrader. Het staat in de markt zeer hoog aangeschreven. Educatie en professionalisering van het vak is een van de speerpunten van FERMA. De aandacht voor dit opleidingsprogramma tijdens het FERMA Forum sluit daar naadloos op aan.’

 

Mario van der Giessen: Aandacht voor cyberrisks en dataprotectie

NARIM-bestuurslid Mario van der Giessen was als lid van het Program Committee nauw betrokken bij de inhoud van het programma tijdens het FERMA Forum. Met name bij de organisatie van de druk bezochte workshop over de uitdagingen van cyberrisico’s en governance. Annemarie Schouw wist als moderator de workshop in goede banen te leiden.

 Het Program Committee. In het midden Mario van der Giessen.


Zijn Risk Managers wel goed op de hoogte van de impact van cyberrisks?

'Vooraf hadden we via een kort onderzoek aan alle deelnemers gevraagd wat hun ervaringen waren en wat ze op dit moment doen of hadden gedaan om deze risico’s in te perken. Met opvallende uitkomsten. Een derde van de respondenten gaf aan een beetje op de hoogte te zijn van cyberrisks en hun gevolgen en dat is niet erg hoog gezien de impact die deze risico’s kunnen hebben. Wel verwacht driekwart van de respondenten dat een cyberattack een grotere impact op de bedrijfsvoering kan hebben dan (bijvoorbeeld) een orkaan. Een opmerkelijk gegeven.'


Nieuwe wetgeving over dataprotectie

'Ook van de effecten de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU (deze wordt per mei 2018 van kracht) en het afschermen van persoonsgegevens zijn nog lang niet bij iedereen even goed doorgedrongen. De helft van de respondenten gaf aan een beetje klaar te zijn en dus is het ook op dit gebied hoog tijd voor (meer) actie.'


'Mooi visitekaartje afgegeven'

Het totale programma zat goed in elkaar, kijkt Mario terug. Alles bij elkaar was het aantal sprekers en workshops wel veel, geeft hij toe. 'Dat is een punt om mee te nemen voor de toekomst. Over de locatie is genoeg gezegd, maar los daarvan kijk ik met veel voldoening terug op het FERMA Forum. Als medeorganisator en als deelnemer. Er waren topsprekers die in bepaalde gevallen best een groter publiek hadden verdiend en ik ben best trots op het feit dat vanuit Nederland het hoogste aantal Risk Managers van alle landen aanwezig was. Een goede en stevige Nederlandse inbreng. We hebben ook dit keer op Europees vlak een mooi visitekaartje afgegeven.'

 


« vorige pagina         meer nieuws »