Mark Hilhorst bestuurslid van NARIM

Mark Hilhorst is toegetreden tot het bestuur van NARIM. Sinds vijf jaar is Mark als Treasury Manager Risk & Insurance werkzaam bij Jacobs Douwe Egberts in Amsterdam.

 

'Acht jaar geleden startte ik bij Philips in het Insurance Team met onder andere Otto Bekouw. Vanaf dat moment ben ik lid van NARIM geworden. Aanvankelijk was ik lid van de vakgroep Aansprakelijkheid. Later is Captives daar bij gekomen.'

 

Veel profijt van kennisuitwisseling

'Kennisuitwisseling en leren van anderen werd door Otto sterk gepropageerd en daar heb ik in mijn huidige functie veel profijt van. In tegenstelling tot bij Philips ben ik nu in m'n eentje specialist op dit terrein binnen Jacobs Douwe Egberts. In mijn huidige functie is NARIM een podium om met vakgenoten te sparren over de ontwikkelingen in het vakgebied en over wat je bezighoudt. De bereidheid elkaar te helpen is groot. Ik merk zeer geregeld hoe belangrijk dat is.' 

'Binnen het NARIM-bestuur heb ik nog geen specifieke rol. Voor dit moment is het belangrijk om deelgenoot te worden van alle processen en te zien waaraan achter de schermen allemaal wordt gewerkt.'

 

De uitdaging van NARIM
Een grote uitdaging is volgens Mark om nog meer en beter je stem te laten horen als beroepsgroep van Risk & Insurance Managers van grote bedrijven. 'De belangen worden groter en groter. We vertegenwoordigen via onze werkgevers wel een heel substantieel deel van de totale verzekeringsmarkt. Bepaalde besluiten van de regering kunnen een enorme impact hebben. Denk aan de verhoging van de assurantiebelasting of – in breder perspectief – de huidige discussie over het afschaffen van de dividendbelasting. Het is goed om je stem te laten horen, binnen en buiten de branche. Als je niks roept, gebeurt er ook niks.'

 

Beter in beeld komen bij de politiek
Als beroepsorganisatie en belangenbehartiger van Risk & Insurance Managers zal NARIM meer uit haar schulp moeten kruipen, in elk geval meer dan nu gebeurt. 'Gelukkig zijn er al stappen gemaakt en merk je dat je als beroepsgroep serieuzer wordt genomen binnen de verzekeringsmarkt. Maar ook daarbuiten mogen we ons zelf best nog beter op de kaart zetten. Natuurlijk kan dat niet alleen iets van het bestuur zijn. Ook individueel kun je hieraan best je steentje bijdragen.'

 

Datzelfde geldt voor het organiseren van onderling contacten om kennis en informatie te delen. 'Er zijn veel mogelijkheden, ook via het forum op het ledendeel van de website. Of door met een relatief kleine groep bij elkaar te komen om over een vraagstuk of een ontwikkeling van gedachten te wisselen. Die intentie hebben we toch allemaal, lijkt me. Maar we moeten het wel doen. Met elkaar.'


« vorige pagina         meer nieuws »