Bedrijven onvoldoende voorbereid op de impact van klimaatrisico's

Uit een onderzoek van FM Global onder 300 CEO's en CFO's van grote ondernemingen, blijkt dat minder dan een kwart is voorbereid op de risico's van de klimaatverandering. Meer dan 80% van de ondervraagde CEO's en CFO's verklaarde dat hun organisatie weinig of geen controle heeft op de financiële gevolgen van zaken als overstromingen, bosbranden of langdurige droogte.

 

 

Verontrustend

Een verontrustende conclusie, aldus de onderzoekers. Want de verwachting is dat na 'Covid-19' de effecten van de opwarming van de aarde en verandering van het klimaat (meer droge periodes in bijvoorbeeld Europa en vaker zware regenval met wateroverlast tot gevolg) weer snel op de agenda zullen komen te staan. Niet alleen op de agenda van overheden, maar - al dan niet noodgedwongen - ook op de bestuursagenda van bedrijven.

Een aantal conclusies uit het onderzoek van FM Global:

  • Maar 23% van de wereldwijde CEO's en CFO's vindt dat hun bedrijf voorbereid is op de financiële gevolgen van klimaatrisico's.
  • Dat 82% van de CEO's en CFO's verklaarde zei dat er binnen hun bedrijven weinig of geen controle is over de impact van klimaatrisico's.
  • Ongeveer 86% vindt dat het aanpakken van klimaatrisico's een middelhoge tot hoge prioriteit heeft.
  • 80% vindt dat het uitvoerend management verantwoordelijk moet worden gehouden voor eventuele negatieve gevolgen van klimaatrisico's.

In de enquête zijn 300 CEO's en CFO's ondervraagd. Zij zitten in de raad van bestuur of het topmanagement van ondernemingen met meer dan 1 miljard dollar aan omzet.

Overstromingen het grootste risico

Overstromingen zijn daarbij de grootste zorg. Ruim 30% zegt dat overstromingen meer dan enig ander klimaatrisico de bedrijfsresultaten sterk kan beïnvloeden. Verder worden ook langdurige droogte en bosbranden als een steeds groter risico gezien.

 

De onderzoekers van FM Global waarschuwden dat Europa zich dit jaar schrap moet zetten voor nieuwe overstromingen. Het recente warme en droge weer in heel Europa, kan overstromingen  verergeren. Naast alle problemen die Covid-19 voor veel bedrijven heeft veroorzaakt, kan dit een nieuwe klap zijn, aldus de specialisten van FM Global. 

 

Voldoende veerkracht opbouwen, direct volgend op Covid-19

Bedrijven staan direct volgend op 'Covid-19' voor grote, nieuwe uitdagingen, met name om voldoende veerkracht op te bouwen. Want de meeste klimaatgerelateerde verliezen zijn te voorkomen, vinden de onderzoekers. 'In de huidige crisis vergt dit meer inspanning gezien de effecten en de complexiteit van Covid-19, maar het is mogelijk. Een gebrek aan voorbereiding kan een extra negatieve invloed hebben op de toch al kwetsbare resultaten, verwachten de onderzoekers.

 

Meer info over het onderzoek op de website van FM Global »


« vorige pagina         meer nieuws »