Maarten Bouwhuis over de Brexit, cyber en samenwerken

Net als in 2018 fungeert Maarten Bouwhuis als dagvoorzitter van het NARIM Congres dat dit jaar op donderdag 23 mei in De Doelen in Rotterdam plaatsvindt. En net als in 2018 vragen wij de dagvoorzitter/debatleider en presentator van BNR In Bedrijf welke thema’s hem bezighouden.

 

 

Over de Brexit

Op het moment dat we Maarten spreken (half maart), is er nog volop ‘gehakketak’ in het Britse parlement over de voorwaarden waaronder, of en het moment waarop de daadwerkelijke Brexit plaatsvindt. Hij heeft over deze hele situatie een uitgesproken mening. ‘Ik vind het onvermogen van de Britse politiek om hier constructief een oplossing voor te vinden, echt stuitend. Democratie is een groot goed en ik ben er absoluut voor, maar de manier waarop de Britten het op democratische wijze niet voor elkaar krijgen om in meerderheid tot een besluit te komen, is toch onvoorstelbaar? De consequenties van een Brexit zijn groot. Logisch dus dat de City en zakelijk Groot-Brittannië tegen de Brexit zijn. 

 

Beter ten halve gekeerd…

Dit alles wordt in mijn ogen gedreven door een bepaalde Britse arrogantie van een groep Brexiteers die is blijven hangen in het Britse empire. Ze hebben oogkleppen op voor het feit dat de wereld is veranderd en dat Europa is veranderd. Daarnaast snap ik niet dat ze niet zien of niet willen zien dat Groot-Brittannië beter af is in de Europese Unie. De wereldmachten Amerika en China zijn de grote krachten en de enige manier om daar als Europa tegenwicht aan te kunnen bieden, is door als één Europa op te treden. Het boeiende van het hele Brexit-proces is wel dat het de rest van Europa dichter bij elkaar brengt. Jammer dat de Britten niet over hun schaduw en hun trots heen kunnen stappen en toegeven dat de Brexit een slecht idee is en vervolgens besluiten om bij de Europese Unie te blijven. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat is mijn mening.

 

Van twee kanten bekeken

Maar de hele situatie heeft ook een andere kant en dan citeer ik Joris Luyendijk. Hij zei bij BNR: “Ik ben voor de Brexit, niet om economische of geopolitieke redenen, want voor de Britten is het beter om in de Europese Unie te blijven. Maar sinds de Britten bij de Europese Unie zitten, zijn ze een vertragende factor. Dus er is ook een argument om de Britten kwijt te raken zodat wij vooruit kunnen.” Je kunt het dus van twee kanten bekijken.

 

Over cyber

Vorig jaar gaf ik klimaatverandering en energietransitie aan als grote maatschappelijke thema’s. Inmiddels heeft ook cyber zijn plek verworven op de agenda’s van de board. De afgelopen jaren werkten verzekeraars hard aan het ontwikkelen van cyber-risicodekkingen. En terecht, want de relevantie is groot.

 

 

Over de noodzaak van samenwerken

We komen uit een industriële tijd waarin wij de thema’s zoals klimaatverandering, energietransitie en cyber redelijk op zichzelf konden behandelen en daar ons beleid op konden afstemmen. Dat is nu anders. Neem de klimaatverandering: die heeft invloed op woningbouwkeuzes, ruimtelijke ordening, energietransitie, de vitale infrastructuur en zelfs op cyber. Of kijk naar ons wagenpark. Als we in 2030 in Nederland alleen nog elektrische auto’s verkopen, dan heeft dat consequenties voor de laadinfrastructuur. Maar ook voor het 5G-systeem, dat veel fijnmaziger dan het 3G- en 4G-systeem is. Waarschijnlijk moet voor de aanleg hiervan overal in Nederland de straat open. Als dat zo is, passen we dan gelijk het riool aan om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen? Het telecombedrijf kan dus niet een nieuw netwerk gaan aanleggen zonder te gaan praten met allerlei andere sectoren. Gelukkig zien overheden en organisaties steeds meer in dat die thema’s veel meer met elkaar samenhangen dan vroeger. Dit betekent wel dat zij veel meer over de randen en voorbij de primaire verantwoordelijkheden moeten denken. De risicoanalyse van een bedrijf wordt door de samenhang van maatschappelijke uitdagingen steeds ingewikkelder waardoor ook de rol van de insurance manager verandert.

 

Terugkerende thema’s

De thema’s klimaatverandering, technologische verandering/vooruitgang/nieuwe technologie, cyber maar ook war for talent zie ik steeds meer als onderwerpen bij grote congressen. Het hangt allemaal met elkaar samen en dat dwingt ons om samen te werken en met elkaar tot oplossingen te komen. Dat vereist openheid over onze intenties, over onze business cases en over de technologische kennis. Samenwerken betekent ook dat de risico’s veranderen. Deze manier van handelen en denken is volkomen anders dan vroeger, maar het moet, ook om de mondiale strijd te winnen.

 

Over het NARIM Congres

Het thema van het Congres is NARIM University, voorbereid zijn op de toekomst. Laten we ons op 23 mei organiseren en met elkaar nadenken hoe we ons moeten aanpassen aan de veranderende maatschappij. Ik kijk er naar uit!’


« vorige pagina         meer nieuws »