FERMA krijgt Europees steeds meer gezicht

Interview met Jo Willaert (President FERMA) en Ralph Mulder (Board Member)

Leadership, Communication & Education: de drie kernthema’s die FERMA President Jo Willaert bij zijn aantreden in het najaar van 2015 expliciet als speerpunten heeft aangemerkt. Dat zijn ze wat hem betreft nog steeds. FERMA krijgt Europees steeds meer gezicht, als koepel van de nationale associaties én als vertegenwoordiger van Europese Risk Managers binnen Europa, ook in het Europa buiten de Europese Unie.

 

FERMA: groei naar volwassenheid
Er is in de twee jaren van zijn eerste mandaat flink geïnvesteerd in het verder vormgeven van FERMA als Europese koepelorganisatie. Jo Willaert: ‘De organisatie staat. Op basis van onze missie en visie is duidelijk waar we naar toe willen en samen met de Board Members volgen we de uitgezette koers. Continuïteit is belangrijk, zeker in een kleine organisatie waar Board Members met regelmaat wisselen. Het afgelopen jaar is de helft van de Board vervangen door nieuwe mensen. Die moeten gelijk aan kunnen schuiven en de draad oppakken. FERMA kan het zich niet veroorloven om bij elke wisseling van de board eerdere beslissingen opnieuw te overwegen.’

‘Van belang is de beschikbare tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Medewerking van de werkgever is een must, maar er is altijd het spanningsveld tussen de beschikbare tijd en wat je wilt bereiken. Met name voor jongere mensen is dit soms een lastig gegeven en daarom is ondersteuning vanuit ons team op kantoor in Brussel zo belangrijk. Ook daarin is geïnvesteerd. Onder meer met de aanstelling van Typhaine Beaupérin als CEO.’

 

Jo Willaert FERMA en Ralph Mulder

 Jo Willaert (links) en Ralph Mulder

 

Europees klimaat
‘We groeien steeds meer naar een Europees klimaat. Het beroep van Risk Manager evolueert en FERMA haakt daarbij aan. Dat geldt ook in de communicatie met de aangesloten associaties, zeker in landen waar Risk Management relatief nieuw is. Jonge associaties hebben hulp nodig en via onze Board Members proberen we die zo veel en zo goed mogelijk te geven. Associaties als NARIM spelen daarin een belangrijke rol.’


Ralph Mulder is namens NARIM Board Member van FERMA. Daarmee is de directe communicatie met het NARIM-bestuur geborgd. Ralph: ‘Dat geldt nu ook vaker voor de Board Members uit andere landen. De “nieuwe” associaties kunnen aansluiten bij wat er al is.’

 

Strategic Action Plans
Voor Ralph Mulder zijn educatie en de ontwikkeling van het beroep specifieke aandachtspunten. Ralph: ‘Voor concrete onderwerpen en aandachtsgebieden zijn Strategic Action Plans opgesteld als onderdeel van de FERMA-missie. Leden van nationale associaties hebben bepaalde onderwerpen "omarmd". Vanuit NARIM zijn dat bijvoorbeeld Lea Lelijveld van Cingelshouck voor Captives, Jacqueline Plessius voor Environmental Liability en Michiel Kerstens voor NatCat. Zelf ben ik naast de FERMA Board betrokken bij het FERMA Lloyd’s Programme. Verder zijn er directe contacten met Adri van der Waart als NARIM-voorzitter en met mijn mede-NARIM bestuurslid Mario van der Giessen die de afgelopen jaren voor FERMA actief was als Committee Member. Daarnaast leuk om te melden dat Annemarie Schouw bij het komende FERMA Seminar in Antwerpen als spreker aanwezig zal zijn.'

 

Meer invloed op de Europese besluitvorming
Het doel van de Strategic Action Plans is tweeledig: meer inhoud geven aan actuele thema’s ten behoeve van de leden van de aangesloten associaties, maar ook om invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. Willaert: ‘Neem Captives: in de besluitvorming over BEPS hebben we vanuit de optiek van Risk Management duidelijk gemaakt waarom het hebben van een captive voor veel multinationale bedrijven belangrijk is. Ook ons rapport over Cyberrisks & Governance van afgelopen jaar heeft indruk gemaakt. We zien dit rapport steeds vaker als opmaat terugkomen in allerlei discussies.’

 

Jo Willaert: 'We moeten als Risk Managers ons gezicht laten zien en duidelijk maken dat we namens onze organisaties een groot belang vertegenwoordigen.'


Lobbyen bij de Europese beleidsmakers

Het lobbywerk kost tijd, maar is de investering meer dan waard. Willaert: ‘We moeten als Risk Managers ons gezicht laten zien en duidelijk maken dat we namens onze organisaties een groot belang vertegenwoordigen. Het effect van alle investeringen zien we steeds meer terug: we worden steeds vaker geraadpleegd in besluitvormingstrajecten en er wordt naar ons geluisterd. Belangrijk is om zo vaak mogelijk je gezicht te laten zien. In de gebouwen van de Europese Unie zijn we inmiddels een bekend gezicht. De banden met OECD zijn de afgelopen twee jaren zeer verstevigd en dat is merkbaar.’


Je gezicht laten zien

Dat geldt ook voor Jo Willaert persoonlijk. ‘Ik probeer als President zo veel mogelijk mijn gezicht te laten zien bij evenementen, zeker bij die van onze associaties. Dat vind ik belangrijk. FERMA moet een gezicht hebben. Helaas kon ik door ziekte niet aanwezig zijn op het laatste NARIM-congres, maar Typhaine is in mijn plaats wel bij NARIM Open geweest.’

 

Rimap: Europese certificering
In zijn tweede termijn als FERMA President heeft Jo Willaert zich ten doel gesteld de drie kernthema’s leadership, communicatie en educatie zoveel mogelijk te integreren. ‘Als je bijvoorbeeld spreekt over vorming, ben je vrijwel direct bezig met leadership. Er is de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het opzetten van Rimap en de Europese certificering van het beroep van Risk Manager. Een ambitieus opleidingsprogramma dat online is te volgen. Rimap moet uitgroeien tot een Europese kwaliteitsstandaard, waaraan je jezelf kunt meten, maar ook als maatstaf voor Europese bedrijven. Wat mag je als internationaal opererende onderneming verwachten van een Risk Manager die beschikt over het Rimap-certificaat. Je ziet het in sollicitaties steeds meer terug. Wat betreft mijn eigen opvolging bij Agfa Gevaert waren sollicitanten uit heel Europa afkomstig. Mijn opvolger is een Fransman, gehuwd met een Nederlandse en zij wonen in België. ’

 

Link: https://www.ferma.eu/rimap-european-risk-management-professional-certification


FERMA Seminar

De drie kernthema’s komen ook op vele manieren terug in het FERMA Seminar op 8 en 9 oktober. In Antwerpen ditmaal. Een bewuste keuze, voor veel mensen makkelijk te bereiken, pal naast het station. Klein, intensief en intrigerend. Dat is wat ons voor ogen staat. Geen mini-uitgave van het FERMA Forum, maar enkel gericht op vorming en verrijking. Cyber, Corporate Responsibility en Sustainability zijn de thema’s. Ook geldt de mogelijkheid gratis een collega mee te nemen naar het FERMA Seminar.

 

Link: https://www.ferma.eu/ferma-seminar-2018


European Risk Management Survey: doe mee!

Dat geldt ook voor het European Risk Management Survey, dat in een nieuw jasje is gestoken. Naast de Europese visie werd er een link gelegd met de visie van elke lokale associatie waardoor de resultaten nu ook lokaal bruikbaar zijn. ‘Het onderzoek moet nog veel meer uitgroeien tot een beeld waar je in het Europese speelveld staat ten opzichte van anderen: als Risk Manager, maar ook als onderneming. Belangrijk is daarom even de tijd te nemen en de vragen te beantwoorden. Dat gaat snel. Doe mee, het is in ons aller belang.’

 

Link: https://www.ferma.eu/2018-european-risk-management-survey


« vorige pagina         meer nieuws »