European Risk Management Report: de uitkomsten

De inbreng van de Risk & Insurance Manager wordt steeds meer gewaardeerd

Waar staat de Risk & Insurance Manager anno 2018/2019? Is zijn/haar rol veranderd in het afgelopen jaar? Uit het European Risk Management Survey 2018 blijkt van wel. De moderne Risk Manager heeft steeds meer een multidisciplinaire taak. Het belang van zijn of haar inbreng wordt intern steeds meer onderkend en veel Risk Managers hebben direct toegang tot de CEO of het hoogste bestuursniveau in de organisatie.

 

 

FERMA Risk Management Survey 2018 Organisation


Rapporteren aan het senior management

Meer dan de helft van de respondenten in het European Risk Management Survey (53%) is van mening dat de Risk Manager de aangewezen persoon is om het senior management te informeren en adviseren over risico’s die met een bepaalde ontwikkeling, een investering of een voorgenomen besluit hebben te maken. De Risk Manager verzamelt, analyseert en consolideert alle informatie die daarmee is gemoeid en rapporteert daarover aan het (top)management.

 

Risk Management Survey Reporting lines

De Risk Manager maakt deel uit van een team van specialisten dat de leiding adviseert over risico’s en hun impact. Ook is hij of zij een belangrijk contact point in de Lines of Defense van de organisatie.

 

FERMA Risk Management Suvey Line of Defense

 

Deze conclusies staan in het European Risk Management Survey dat eerder dit jaar door FERMA en PwC werd gehouden onder de leden van de aangesloten associaties. Het rapport wordt op 15 december aanstaande in Brussel gepresenteerd. Op 29 november werden de belangrijkste bevindingen al bekend gemaakt in een speciaal hiervoor georganiseerd webinar. Het Europese onderzoek werd dit jaar voor de negende keer gehouden. 734 mensen uit 29 Europese landen hebben aan het onderzoek meegedaan.


Risk conductor

Bijna 70% van de respondenten geeft aan in hun organisatie te acteren als Risk conductor. Het gaat hierbij vooral om het verzamelen en consolideren van informatie van andere risico gerelateerde functies om een duidelijke en gedetailleerde visie te geven aan het topmanagement. 86% is verantwoordelijk voor zaken als risk mapping, risico-identificatie, risk analysis, het aangeven van prioriteiten en het samenstellen van rapportages.

 

Strategische zaken als een governance framework, de risicocultuur en de risicobereidheid maken steeds meer deel uit van het takenpakket van de risicomanager. ‘Cyber’ en de gevolgen van een cyberaanval worden als het grootste risico gezien en vanuit die dreiging is de connectie met IT en informatiebeveiliging versterkt.

 

FERMA Risk Management Survey 2018

 
Het gebruik van nieuwe technologieën

Risk Managers maken op steeds grotere schaal gebruik van nieuwe technologieën, zoals data-analyses, artificial intelligence, blockchain en robotic process automation om de impact van risico’s beter te kunnen voorspellen en om hierop proactiever te kunnen reageren.

 

Insurance Management

Op het gebied van Insurance Management verwachten Risk & Insurance managers een verharding van de verzekeringsmarkt. Ook het samengaan van verzekeraars wordt gezien als een risico. Uitdagingen voor de Insurance Manager zijn het uitonderhandelen van langetermijnafspraken en het nemen van verdere maatregelen voor loss prevention. Ook het ontwikkelen van een strategie voor moeilijk verzekerbare risico’s is een belangrijk aandachtspunt.

 

Insurance Management trends

Emerging risks
Op het gebied van emerging risks staan cyber threats op plaats nummer 1, gevolgd door onzekerheden op het gebied van economische groei, geopolitieke risico’s, de alsmaar toenemende wet- en regelgeving en het gedrag van consumenten dat snel kan veranderen. Ook instabiliteit van de financiële markten wordt als een toenemende bedreiging gezien.

 
Leeftijd en ervaring

Qua persoon is het merendeel van de Risk Managers nog altijd man (bijna driekwart). De gemiddelde Risk & Insurance Manager heeft meer dan tien jaar ervaring. Qua leeftijd vallen de meeste Risk & Insurance Managers in de leeftijdscategorieën van 36 tot 45 (35%) en 46 tot 55 jaar (ook 35%).

 

FERMA Risk Management Survey age

 

 

De belangrijkste uitkomsten kunt u hier downloaden >>

Het volledige FERMA European Risk Manager Report 2018 vindt u hier >>

 


« vorige pagina         meer nieuws »