De effecten van de Brexit in de praktijk

Welke gevolgen heeft de Brexit voor verzekeraars, makelaars en verzekerden?

De Brexit nadert snel: op 29 maart 2019 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Dat heeft ook veel gevolgen voor de financiële markten. Verzekeraars, makelaars en ook oer-Britse instituten als Lloyd’s verleggen activiteiten naar het Europese vasteland.

 

De effecten voor de verzekerden, de bedrijven van de NARIM-leden, lijken vooralsnog mee te vallen. Toch zijn alertheid en waakzaamheid geboden. Dat bleek wel tijdens de laatste NARIM-ledenbijeenkomst op 25 oktober waar in Het Kasteel van Woerden uitgebreid bij de Brexit werd stilgestaan.

 

‘Het zijn onrustige tijden’

Het zijn onrustige tijden, memoreerde NARIM-voorzitter Adri van der Waart tijdens de voorafgaande ledenvergadering. Hij doelde daarmee op de politieke onrust in de wereld, maar ook op een gebeurtenis als de Brexit waarvan nu nog bijna niemand kan overzien wat de gevolgen allemaal zullen zijn.


Harde Brexit

Een grote internationale verzekeraar als Allianz gaat vooralsnog uit van een 'harde' Brexit. Ayleen Frete, werkzaam bij Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) in Londen, liet haar licht schijnen op de effecten op internationale verzekeringsprogramma’s. Ayleen is actief binnen de Global Client Unit van Allianz Multinational en staat in die hoedanigheid heel dicht bij de dagelijkse praktijk van de Brexit en de mogelijke gevolgen.

 

Voor verzekerden moet het zoveel mogelijk business as usual blijven

Het uitgangspunt voor Allianz is dat voor de verzekerden alles zoveel mogelijk ‘business as usual’ blijft. ‘Onze boodschap naar de markt is dat wij ons flexibel opstellen en tegemoet willen komen aan de wensen van klanten en makelaars.’ Een van de alternatieven is AGCS UK om te vormen tot de juridische entiteit van een ‘Third Country Branch’ (TCB) om activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven uitvoeren. Een naadloze dienstverlening aan onze polishouders moet gegarandeerd blijven. Maar omdat er elke week politiek wel weer wat nieuws gebeurt, blijft het gissen naar de
uiteindelijke praktische effecten. Daarom blijven we uitgaan van een harde Brexit.’

 

Masterpolis aangevuld met locale polissen

Allianz verwacht dat er vaker met masterpolissen zal worden gewerkt, aangevuld met lokale polissen of single agreements. Maar er zijn nog vragen genoeg. Hoe zit het bijvoorbeeld met de juridische positie van Guernsey en Jersey en wat gebeurt er met claims en de afwikkeling op basis van polissen die voor de Brexit zijn afgesloten? Wie zorgt voor de tijdige afdracht van lokale belastingen? ‘Claims op basis van polissen van voor de Brexit zullen op basis van die voorwaarden worden behandeld. Ook daarvoor geldt dat de klant geen last mag hebben van wat er achter de schermen gebeurt.’

 

 

Lloyds en de stap naar Europa

Ralph van Helden, Benelux Regional Manager bij Lloyds, vertelde over de stap van het oer-Britse Lloyds om zich als verzekeraar te vestigen in Brussel voor met name de Europese markt. ‘Wij zijn van oudsher een platform waar vraag en aanbod elkaar via onze syndicaten vinden. De stap om ons Brussel te vestigen, is weloverwogen. Lloyds Brussels is een verzekeraar voor de Europese markt die opereert via een Branch Office License. De vergunning hebben we op 23 mei gekregen. Op 13 november wordt ons kantoor officieel geopend. In de afgelopen tijd is uitgebreid overleg geweest met overheden en toezichthouders om er zeker van te zijn dat we ook na de Brexit voldoen aan alle eisen.'

 

‘Klanten willen zekerheid’

Natuurlijk wordt via de vestiging in Brussel een beroep gedaan op alle kennis en expertise van Lloyds in Londen. ‘Klanten willen zekerheid. We zijn in dit hele traject uitgegaan van een harde Brexit om op een (te) laat moment niet te hoeven opschalen. De Lloyds vestiging in Rotterdam is onderdeel van Lloyds Brussels.’

 

Lloyds Brussels: een blijvertje

‘Op polissen zal vanaf 1 januari Lloyds Brussels worden vermeld, in coöperatie met het betreffende syndicaat in Londen. Gesprekken met underwriters in de UK kun je ook na maart 2019 blijven voeren. We verwachten dat Lloyds Brussels blijvend is, zelfs in het geval dat de Brexit alsnog zou worden gecanceld. Liabilities zullen gefaseerd worden overgeheveld naar Brussel. Claims zullen worden betaald via en door Brussel en ook alle belastingen binnen de EU zullen door Lloyds Brussels worden afgedragen. Ons uitgangspunt is zo min mogelijk verstoring voor alle lopende business.’

 

Brexit: een ‘laywers paradise’

De Brexit is een ‘laywers paradise’, stelt advocaat Leonard Böhmer van CMS. Britse verzekeraars en makelaars zullen gaan werken met Branch Offices, vooruitgeschoven posten om ook na 29 maart lokaal zaken te mogen blijven doen. Daarvoor zijn wel lokale vergunningen nodig en het is een tijdrovend en kostbaar proces om die te verkrijgen. Het gedoe met vergunningen is vooral een verhaal voor makelaars en verzekeraars, aldus Böhmer.

 

De meeste verzekerden zullen op korte termijn niet heel veel merken van alle veranderingen. Polissen en contracten blijven volgens Nederlands recht geldig, zelfs onaantastbaar (artikel 1:23 Wft). Ook in de City of Londen zelf is op de werkvloer de ‘sense of urgency’ maar beperkt voelbaar. ‘Toch zullen de Britten zich meer op the mainland moeten richten. De mentaliteit zal moeten veranderen.’

 

Praktische obstakels

Wel zijn er tal van praktische obstakels te verwachten na 29 maart 2019. De overdracht van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk mag op grond van de AVG niet zo maar meer en er is 'gedoe' te verwachten met makelaars en verzekeraars uit de UK met (voorstellen voor afwijkende constructries). ook zullen er soms andere risicodragers zijn.

Böhmer noemde een voorbeeld: 'wat als een Britse verzekeraar een claim op grond van een Britse polis uitkeert aan een Britse makelaar: hoe komt dat geld bij u? Wie draagt waar de taxes af. Hoe krijgt u als verzekerde de garantie dat dit goed en tijdig gebeurt?'

 
Met een vertrek van een EU-lid is in de wetgeving geen rekening gehouden

'Het blijft vreemd: op 28 maart voldoe je aan alles wat de EU vereist, na 29 maart niet meer.'

De Brexit maakt duidelijk dat met een vertrek van een EU-lid in de vele wetgeving nooit rekening is gehouden. 'Dat maakt het juridisch allemaal vreselijk ingewikkeld en lastig. Er ontstaan problemen waarvan niemand kon vermoeden dat ze zouden ontstaan. En het wijst je ook weer eens op het feit dat je binnen de EU te maken hebt met 27 aparte jurisdicties, een enorme lappendeken. Dat maakt het er ook niet makkelijker op.'

 


« vorige pagina         meer nieuws »