Data analyse heeft de toekomst: ‘Unlocking the unknown’


Het onbekende ontsluiten is binnen handbereik van elke Risk Manager gekomen

Big Data, 'predictive modelling' en supercomputing stellen Risk Managers in staat het onbekende te ontsluiten: unlocking the unknown. Dat betoogt John Irving van Ventiv Technology. Zijn bedrijf heeft zich helemaal toegelegd op data-analyse en de ontwikkeling van overzichtelijke dashboards die met een paar klikken naar eigen voorkeuren zijn aan te passen.

 

Data-analytics Ventiv Technology

 

Data-analyse en het gebruik ervan ontwikkelt zich in een dermate hoog tempo, dat uit alle beschikbare gegeven gemakkelijk eigen overzichten en analyses zijn samen te stellen, iets wat tot voor een paar jaar alleen was voorbehouden aan grote verzekeringsmaatschappijen.

 

De mogelijkheden van data-analyse

John Irving, Regional Director EMEA van Ventiv Technology, liet in een presentatie voor NARIM-leden zien wat er mogelijk is op het gebied van data-analyse en het inzetten van deze technologie. Hij liet zien je als gebruiker zelf je dashboard met een paar simpele handelingen kunt afstemmen op de specifieke situatie van jouw organisatie en toonde Irving de nieuwste innovaties op het gebied van data-analyse en het gebruik van IBM’s Watson-supercomputer.

 

Het onbekende ontsluiten

Technologieplatforms zijn volgens Irving nu al veel meer dan een digitale bewaarplaats van gegevens rondom claims, een risicoregister of een tool voor het verzamelen van gegevens. ‘Risk Managers moeten in deze tijd hun meerwaarde voor de organisatie aantonen. Dat kun je doen door veel verder te gaan dan risico’s in kaart te brengen op basis van reactieve bedrijfsinformatie. Maak gebruik van moderne, geavanceerde data-analysetools om risico’s te bepalen en vervolgens tot veel beter onderbouwde besluit te komen. Zo ingewikkeld is dat niet meer. Het is tijd om ook het onbekende te ontsluiten.’


Het begint met het stellen van de juiste vragen

‘Technologie stelt ons in staat achter dingen te komen waarnaar je niet eens op zoek was. Maar dat kan wel informatie zijn die van groot belang is voor risico’s en het beheersen daarvan. In plaats van het definiëren van parameters start een dergelijk proces met het stellen van de juiste vragen. De analytics-technologie determineert de correlaties en causaliteit. Dat leidt vaak tot verassende ontdekkingen. Met hulp van geautomatiseerde voorspellende analyses kun je als Risk Manager zicht krijgen op dingen die nog niet eens gebeurd zijn, maar waarvan wel een gerede kans aanwezig dat ze zich zullen voordoen. Belangrijke informatie in de risico-afwegingen en het wel of niet verzekeren van deze risico’s.’

 

In lijn samenhenagende elementen

In de nieuwe analytics-technologie van Ventiv wordt onderscheid gemaakt in een aantal in lijn samenhangende elementen: analyse van gegevens van wat er is gebeurd (descriptive analytics), waarom deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (diagnostic analytics), wat te gebeuren staat (predictive analytics) en hoe je dingen kunt laten gebeuren (prescriptive analytics).


Vragen die automatisch worden gegenereerd

De ontwikkelingen gaan snel: in 2020 zijn natural language generation en artificial intelligence een standaard onderdeel van bijna alle business intelligence-platforms. De helft van alle vragen of zoektermen wordt over een paar jaar gegenereerd door het gebruik van search, natural language processing of gebeurt automatisch.

 

Het gebruik van data-analyse en de achterliggende technologieën nemen snel in belang toe voor business decision making en het maken van afwegingen waarin je je geld investeert, stelt Irving. ‘Slimme business intellgence-systemen met moderne analyse-technologie zullen tweemaal zo snel groeien als conventionele systemen en zullen twee keer zoveel business value opleveren. Bovendien is het makkelijker dan ooit om gedetailleerde analyses samen te stellen. Je hoeft geen big data-specialist te zijn om via dashboards op een snelle manier tot bruikbare output te komen. Goede analyses en de interpretatie daarvan zullen bottom line een grote impact hebben op de risk performance. Die trend is niet meer te stoppen.'


« vorige pagina         meer nieuws »