Darko Domic: ‘NARIM moet meebewegen’

Sinds eind oktober 2018 is hij bestuurslid van NARIM: Darko Domic, Corporate Insurance Manager bij Hunter Douglas. ‘Hiervoor zat ik in de kascommissie en maakte ik deel uit van de Congrescommissie. Toen ik hoorde dat er een vacature in het bestuur was, heb ik aangegeven dat ik daarin was geïnteresseerd.’ En zo geschiedde.

 

Gewoon mijn werk doen

Darko is al meer dan tien jaar lid van NARIM. ‘Toen ik destijds bij Vopak begon, ben ik lid geworden. Ik ken de organisatie dus al een flink aantal jaren, zat ook in werkgroepen, en dan vind ik het nu leuk om aan de andere kant van de tafel te mogen zitten.' Bij Hunter Douglas waren geen bezwaren tegen de nevenfunctie van Darko. [lachend] ‘Ik heb beloofd wel gewoon mijn werk te blijven doen. 

Binnen Hunter Douglas ben ik verantwoordelijk voor alle groepsverzekeringen die we afnemen en voor de afhandeling van de schades.’ Op de vraag waarom zijn functie niet Risk & Insurance Manager is, antwoordt hij: ‘Als Insurance Manager ben je bezig met de verzekerbare risico’s, maar natuurlijk heeft een organisatie met meer risico’s te maken. Dus ben ik ook bezig met het in kaart brengen van de onverzekerbare risico’s. Mijn functie heeft veel overlappingen met die van de Risk & Insurance Manager. Het is lastig om een specifieke splitsing aan te geven.’

 

Over de organisatie van het NARIM Congres

Het NARIM bestuur heeft de portefeuilles verdeeld. ‘Samen met Jeroen van den Boogaard en Sylvia Tieland van het NARIM-secretariaat vorm ik de Congrescommissie. Ik was bij het congres van dit jaar betrokken en vind het leuk om ook voor het congres van 2019 de organisatie te ondersteunen. Er moet enorm veel werk worden verzet om zo’n grootschalig evenement te organiseren, daarvan had ik geen weet. Het draaiboek alleen al bestaat uit tientallen pagina’s. We zijn er na de zomer mee begonnen, terwijl het congres “pas” op donderdag 23 mei 2019 plaatsvindt. We hebben goed nagedacht over het thema, we zoeken er de juiste sprekers bij, bepalen hoe de dag wordt ingevuld, etc. Ieder jaar willen we het anders doen dan het jaar ervoor. Erg leuk om zo’n proces vanaf het begin mee te maken.’

 

Over NARIM als platform en externe exposure

Binnen NARIM is een aantal kenniscentra actief. Onlangs is er een nieuwe opgericht, Insurance Innovation. ‘Een andere doelstelling van het NARIM bestuur is om nog meer als platform te gaan fungeren en ons meer in de markt te presenteren. Daarom is het kenniscentrum Insurance Innovation opgericht. De ontwikkelingen op ons vakgebied, maar ook daarbuiten, gaan ze snel, dan kun je niet meer weten wat er allemaal speelt. Ik weet niet wat een of andere InsureTech in Silicon Valley heeft bedacht, maar iemand anders misschien wel, dus is het goed om dit soort innovaties met elkaar te delen. Dat kan via het Forum op de NARIM website, maar ook door een bijeenkomst te organiseren. Dat hoeft dan niet altijd grootschalig, een sessie met tien tot twaalf deelnemers kan ook heel waardevol en effectief zijn. Deel de kennis, dat is onze boodschap. En gebruik het Forum. Niets doen is geen optie.’

 

Over NARIM in de toekomst

Op de vraag waar NARIM over tien jaar staat, antwoordt Darko: ‘Ik weet het eerlijk gezegd niet en wie het wel weet mag het zeggen. Tien jaar is een lange periode, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen. Technisch zal er veel meer mogelijk zijn. Maar als iemand mij nu kan vertellen welke technieken er over tien jaar zijn… NARIM bestaat dan nog wel, maar het zal anders zijn. Zolang verzekerbare risico’s weggezet moeten worden, zijn daar partijen voor nodig. Of dat nu Alibaba, Facebook of een grote verzekeraar zoals Zurich is. Ik vraag mij ook af of Alibaba of Facebook die werkzaamheden kunnen overnemen. Ze hebben dan wel voldoende kapitaal achter zich en je kunt veel met data, maar met het invoeren van die data in een computer ben je er naar mijn mening niet. Er is nog wel menselijke kennis en ervaring nodig. Computerprogramma’s, hoe slim ze ook gaan worden, zijn niet creatief. Ze werken met aannames en door externe gebeurtenissen kan de wereld er ineens anders uitzien. Dus het wordt in de toekomst anders. Andere bedrijven, andere partijen. De partijen die toegevoegde waarde bieden zullen blijven, anders haken ze af. Aan NARIM de taak om dat allemaal te binden, een platform te bieden en mee te bewegen.’

 


« vorige pagina         meer nieuws »