Who's afraid of Artificial Intelligence?

'AI is een algoritme dat exact doet waarvoor het is ontwikkeld. Die taak wordt in de meeste gevallen beter uitgevoerd dan mensen zouden kunnen.'

 

Artificial Intelligence en robotics waren dit jaar een belangrijk onderwerp voor de EU. AI wordt zelfs gezien als een key driver voor economische ontwikkeling. Feit is dat de inzet van nieuwe technologie oplossingen binnen bereik brengt die er tot voor kort niet waren. Maar met de gevolgen op sociaal-economisch, juridisch en ethisch moet zorgvuldig worden omgegaan.

 

'AI heeft niets te maken met menselijke intelligentie'

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie heeft niets te maken met menselijke intelligentie. AI is een algoritme dat exact doet waarvoor het is ontwikkeld. Die taak wordt in de meeste gevallen beter uitgevoerd dan mensen zouden kunnen. Aldus Sebastian Wieczorek, Vice President en Business Lead for Data Intelligence bij softwarebedrijf SAP.

 

FERMAorum Wieczorek SAP

Sebastian Wieczorek, SAP

 

AI en big data waren onderwerp van discussie tijdens het FERMA Forum in Berlijn. Naast Wieczorek deden Millie Taing, CEO van Lilli.ai en Maximilian Poretschkin, Senior Data Analist van het Fraunhofer Institute mee aan het gesprek.

 

Big Data

Om te kunnen doen waarvoor het is ontwikkeld en getraind, moet een algoritme wel worden gevoed met (big) data en daarbij is de kwaliteit van die data van groot belang, aldus Wieczorek. Kan met behulp van AI & robotics iets menselijks worden gecreëerd? Volgens hem is dat science fiction. ‘AI can do a single activity very well in a small perspective.’

 

Millie Taing ging vooral in op de data en de kwaliteit daarvan. Binnen de projectorganisatie waar ze werkzaam was, overschreden veel grote projecten zowel de tijdsplanning als de kosten. ‘We zijn nagegaan wat daarvan de oorzaken waren en hoe we dat konden verbeteren. How to crunch the data en hoe kregen we uit een enorme berg juist die gegevens die we wilden. Dat was de vraag. Dus zijn we de data ingedoken.’

 

FERMA Forum Millie Taing Lilli.ai

Millie Taing, Lilli.ai

 

AI is geen magic

Volgens Taing is AI geen magic. Van belang is wat ze noemt scoping: vooraf bepalen wat je wilt en de vraag te stellen of je daarvoor over de juiste data beschikt. Vervolgens zijn met behulp van algoritmen de juiste resultaten te verkrijgen. ‘Maar: de kwaliteit van de data moet wel goed genoeg zijn. Anders gaat het niet werken.’

 

Overwinnen van scepsis in de organisatie

Taing kreeg in haar organisatie aanvankelijk te maken met scepsis voor haar plannen dieper in de data te duiken. ‘Je kunt dit soort technologieën gebruiken vanuit defensief oogpunt en vooral focussen op de risico’s, maar je kunt het ook omdraaien en kijken naar kansen en mogelijkheden. Ook Risk Managers kunnen daarmee hun voordeel doen. Het is vandaag de dag onmogelijk alles te volgen en te lezen. Gebruik AI en nieuwe technologieën en maak je organisatie intelligenter. Als Risk Manager kun je daarin een grote rol spelen.’

 

De ontwikkeling is bovendien niet te stuiten, menen alle drie de panelleden. Over 5 jaar zal de kloof tussen organisaties die nu de ontwikkelingen oppakken en organisaties die dat niet doen, vele malen groter zijn dan deze nu al is.

 

Veel snellere claimshandling via AI

Wieczorek: Er zijn tal van mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de afhandeling van claims: met behulp van AI en data kun je in een middag nauwgezet te weten komen wat er precies is gebeurd en hoe. Dat scheelt heel veel tijd en ook geld. Bovendien kan de afhandeling veel en veel sneller plaatsvinden met alle voordelen die dat voor de klant heeft. Zo zijn er nog veel meer opportunities. So, start looking at it, start playing with it.’

 

Boekje 'Artificial Intelligence applied for Risk Management'

AI kan Risk Managers helpen sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen en risico’s. Dat vindt ook FERMA. Tijdens het FERMA Forum in Berlijn publiceerde FERMA een 'eerste gedachte' over de implicaties van AI voor risicobeheer. Het boekje is tot stand gekomen via gesprekken met experts binnen en buiten het vakgebied van Enterprise Risk Management.

Een doel was om meer zicht te krijgen op de rol die Risk Managers kunnen vervullen als gespecialiseerde adviseurs voor de top van hun organisatie. Het boekje bevat ook een actieplan en een sjabloon voor het ontwikkelen van een eigen 'risicokaart' op het gebied van AI. Onder meer hoe AI is te gebruiken in de snellere afhandeling van claims en welke data daarvoor nodig is. 

 

Het boekje is te downloaden via de FERMA-website of via deze link als PDF.


« vorige pagina         meer nieuws »