Arnout van der Veer tijdens NARIM ALV: onzekerheid is de nieuwe norm

Hoe ga je als Risk manager om met de nieuwe werkelijkheid?

Onzekerheid is de nieuwe norm. Hoe ga je als Risk Manager om met deze nieuwe werkelijkheid? Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën en hoe leg je de juiste verbanden tussen alle data? Duidelijk is volgens Arnout van der Veer dat risico’s en risicomanagement van steeds groter belang worden bij de vraag hoe je als organisatie moet omgaan met onzekerheid.

 

Arnout van der Veer

Arnout van der Veer was spreker bij de laatste ALV van NARIM in het Van der Valk Hotel in Breukelen op 29 maart 2018. Van der Veer is oud-NARIM-lid en voormalig Chief Risk Officer van Reed Elsevier. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van Risk Management en is momenteel commissaris bij een aantal bedrijven met Risk Management als portefeuille. Daarnaast is hij als zelfstandig adviseur gespecialiseerd in ‘risk transformation’.

 

De drivers van de toekomst
Een aantal ‘drivers’ is voor elke organisatie en voor elke Risk Manager van belang: de digitale transformatie als gevolg van technologische ontwikkelingen, regelgeving en compliance, de ‘low growth context’ en de voortdurende drang naar kostenverlaging.

 

Al deze drivers zijn niet alleen omvangrijk, maar ook sterk met elkaar verweven. Van der Veer: ‘Elke organisatie moet er iets mee en dat is een enorme uitdaging. Technologieën kunnen zeker behulpzaam zijn, maar zijn op zich ook weer niet zaligmakend. Met data is ontzettend veel te doen, maar de kunst is uit alle beschikbare gegevens de combinaties te maken. Bovendien hebben we rekening te houden met de menselijke beperking om te dealen met large datasets.’

 

Risk management ‘embedded’ in de strategie
‘Strategieontwikkeling en Risk Management zijn in veel organisaties nog niet goed aan elkaar gelinkt. Ondanks de beschikbaarheid van data en de technische mogelijkheden wordt er vaak niet goed gebruik gemaakt van alle mogelijkheden ter ondersteuning van de risico-identificatie en Risk Management.’

 

De Risk Culture moet in de meeste organisaties nog veel verder worden ontwikkeld. Dat geldt volgens Van der Veer op het hoogste bestuurlijke niveau tot op de werkvloer. Risk Management als diepgaand ingebed element in de bedrijfscultuur. ‘Ongewenst gedrag moet worden gedetecteerd. Dan kun je maatregelen treffen en mensen daarop aanspreken. Maar dat vindt niemand leuk. Dus staan maar weinigen te trappelen medewerking te verlenen aan het onderkennen van gedrag dat risico’s met zich meebrengt.’

 

Risk transformation
Terwijl juist door de snelheid van alle ontwikkelingen en de verwevenheid de gevolgen groot kunnen zijn. Technologie is volgens Van der Veer te gebruiken als stuwende kracht voor wat hij noemt de risk transformation. ‘Technologie stelt ons in staat uit allerlei gegevens een goede samenhang te destilleren in een Integrated Big Data Risk Awareness System. Technologieën zullen ons de komende jaren zelfs in staat stellen sentimenten te meten, bijvoorbeeld door deze af te leiden uit e-mails. Ook zijn technologieën te gebruiken om zicht te krijgen op de zogenaamde blindspots: zaken die normaal gesproken niet naar voren waren gekomen, maar die je toch graag wil weten. Ook de risico’s die off radar zijn, kunnen van groot belang zijn. Die wil je wel meenemen in je strategie.’

 

De juiste Risk Culture
Van der Veer ziet een nieuwe rol voor de Risk Manager om samen met de mensen van ‘strategie’ te komen tot de gewenste risk transformation en het ontwikkelen van de Risk Culture. ‘Het betekent wel dat je op elkaars terrein zult komen en dat je over en weer bereid moet zijn samen te werken. Je moet als bedrijf ook kwetsbaar durven zijn. De visie en strategie op het gebied van Risk Culture en Risk Management verdient de support van de CEO en CFO.

 

De moderne Risk Manager is nauw betrokken bij de enterprise philosophy over risico’s, draagt bij aan de ontwikkeling van tailormade early warning systems en is actief bij het in kaart brengen van de impact van de risico’s van nieuwe projecten en nieuwe ontwikkelingen. Dat kan onder meer door scenario’s te ontwikkelen over de mogelijke gevolgen.


'Je moet ook dingen kunnen zeggen die niet leuk zijn'

Als Risk Manager moet je actief bijdragen aan de 'risk transformation'. 'Dat houdt in dat je met mensen in de business in gesprek moet. En dat houdt ook in dat je dingen moet kunnen zeggen die niet leuk zijn. Risk transformation is bij uitstek iets dat je samen moet oppakken. Het risicodenken staat momenteel bij vrijwel elke organisatie in de spotlight. Benut de huidige attentiewaarde om je eigen rol een nieuwe invulling te geven en je toegevoegde waarde duidelijk te maken. Dat is uw uitdaging.’


« vorige pagina         meer nieuws »