'Anders denken' kunnen we in de verzekeringswereld goed gebruiken

Geneviëve Jubitana is Business Development Manager bij Cunningham Lindsey. Tijdens het NARIM Congres was zij de organisator van de workshop ‘First Dates’ en waar NARIM-leden met startups in gesprek konden gaan. Geneviëve vertelt over hoe dat in zijn werk ging.

 

Geneviëve Jubitana

 

‘We gingen van start met een plenair gedeelte waar de vertegenwoordigers van de startup-bedrijven “24sessions” en “One 15” zichzelf, hun bedrijf en hun product of dienstverlening voorstelden. Vervolgens werd de groep in tweeën verdeeld om zo meer het een-op-een-gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens die gesprekken kwamen vragen aan de orde zoals: Hoe kijken start ups tegen onze wereld aan? Wat is hun oplossing voor de dilemma’s waarmee wij in onze traditionele wereld te maken hebben? En hoe gaan zij om met de risico’s waarmee ze tijdens de verschillende fasen van groei te maken krijgen? Natuurlijk hadden de start ups ook vragen voor de NARIM-leden. Want werkt de corporate al samen met start ups? Hoe ziet het innovatieproces er binnen een corporate uit en worden daar ook mensen voor vrijgemaakt? Door met elkaar het gesprek aan te gaan, ontstonden over en weer nieuwe en waardevolle inzichten. Dat toont aan dat er zeker interesse is om met elkaar op een laagdrempelige wijze het vervolggesprek aan te gaan.

 

 Startup Quincy Bressers van One 15 in gesprek met de deelnemers aan de workshop

 

Out of the box

Belangrijk in het nader vormgeven van deze relaties is hoe we nader tot elkaar kunnen komen, hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we kennis kunnen delen. Uit de gesprekken die wij voorafgaand met startups voerden, bleek dat zij meestal geen goed zicht hebben op risico’s die zij lopen en ook hun weg (nog) niet weten te vinden in de verzekeringsmarkt. Daarnaast blijkt dat, indien zij de gang naar de verzekeringsmarkt op enig moment wél weten te maken, hun diensten of producten (zeker qua omvang) vaak nog niet passend zijn voor de standaard verzekeringsproducten die worden aangeboden. Dat terwijl deze start-ups in potentie dé klanten van morgen kunnen zijn. Het is dus de moeite waard om nader te verkennen op welke vlakken wij elkaar zouden kunnen versterken. Persoonlijk vind ik het erg inspirerend om te ervaren hoe “out of the box” deze start-ups denken en doen en daardoor in korte tijd groei kunnen realiseren. Dat “anders denken en doen”, dat kunnen we in de verzekeringswereld best goed gebruiken. Laten we dus vooral die verbinding blijven opzoeken!’

 


« vorige pagina         meer nieuws »