Covid-19 en de wereld na de crisis

How to get the business back on track after 'corona'

 

Hoe gaan Risk Managers uit verschillende landen en van organisaties uit verschillende sectoren om met de huidige coronacrisis en de economische effecten? Welke mogelijkheden zien zij om straks, na de crisis, hun bijdrage te leveren om het bedrijf weer zo snel mogelijk op de rails te krijgen?

 

Reeks webinars over 'Covid-19' en de gevolgen

FERMA, de Europese koepel van Risk Management-organisaties, organiseert een reeks van webinars over Covid-19 en de gevolgen die de crisis heeft. Op 28 april vond het tweede webinar plaats, nu met vijf Risk Managers, allen lid van het crisisteam van hun organisatie. Met als doel ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. Want kennis van collega’s is belangrijk om op een pragmatische manier met de uitdagingen van deze bijzondere tijd om te gaan.

 

FERMA Covid-19 webinar

 

Vijf Risk Managers aan het woord

 

  • Alessandro De Felice, President of ANRA (Italian risk management association) and Chief Risk Officer at Prysmian Group
  • François Beaume , VP, Risks and Insurance at Sonepar and in charge of Covid-19 taskforce at AMRAE (French risk management association)
  • Gaetan Lefèvre, Group Risk, Insurance & Ethics Manager at CMI, FERMA Board Member and member of BELRIM (Belgian risk management association)
  • Franck Baron, President of PARIMA (Risk Managers Community in Asia Pacific) and Group Deputy Director Risk Management & Insurance at International SOS
  • Athina Pehrman, Group Risk Manager at Electrolux Professional Group and President from SWERMA (Swedish risk management association)

De vijf Risk Managers legden allereerst uit hoe in hun land van herkomst wordt omgegaan met de gevolgen van Covid-19 en of er wel of geen lockdown is. Vervolgens gaven ze ook een inkijkje hoe met Covid-19 wordt omgegaan in de internationale organisaties waarvoor ze werkzaam zijn.

 

De afwijkende situatie in Zweden

In Zweden bijvoorbeeld is geen sprake van een absolute lockdown. Zelfs samenkomsten van groepen tot 50 personen zijn niet verboden en cafés en restaurants zijn open. ‘Natuurlijk doet de overheid een beroep op iedereen om persoonlijke contacten zoveel mogelijk te vermijden en niet de deur uit te gaan als dat niet nodig is. Veel Zweden houden zich daaraan,’ vertelde Athina Pehrman. Binnen Electrolux, de organisatie waarvoor ze werkt, zijn de regels veel strikter. Thuis werken is voor alle medewerkers al weken het parool, ongeacht land en bedrijfsonderdeel. Dus ook in haar geval.

 

Testen, testen, testen
Franck Baron, werkzaam in Azië, vertelde over het opstarten van activiteiten in China en in Singapore. ‘Testen is, zeker in China, nog steeds een toverwoord. Niet alleen in Wuhan en omgeving, ook als je naar Beijing gaat, moet je eerst worden getest. Zowel in China als zeker in Singapore  wordt rekening gehouden met een opleving van het corinavirus. In Singapore is zelfs sprake van een nieuwe lockdown.’ Voor internationaal opererende organisaties is het een hele uitdaging om te dealen met uiteenlopende situaties in veel verschillende landen. 'Want wat als jouw bedrijf opstart en leveranciers dat nog niet mogen of kunnen, wat doe je dan?'


Hoe betrouwbaar is de informatie?

Ook de betrouwbaarheid van informatie noemt hij een zeer belangrijk element. Hoe betrouwbaar is die informatie, ook van overheidswege? ‘Als crisisteam wil je je beleid en je communicatie binnen het concern kunnen baseren op goede en betrouwbare informatie.’

 

Ook de andere Risk Managers benoemden de informatievoorziening als essentieel om daarop de concernbrede communicatie te baseren. Tevens moet rekening worden gehouden met een nieuwe uitbraak of een opleving van het virus als de economische activiteiten weer zijn opgestart en mensen veel meer onderweg of met meer op één plek zijn. Je moet hierop zijn voorbereid, aldus François Beaume van AMRAE, de Franse Risk management-associatie. ‘En we moeten er rekening mee houden dat reizen binnen je eigen land, binnen Europa en daarbuiten voor langere tijd een groot obstakel zal zijn. Velen van ons zijn gewend te reizen voor het werk, maar de huidige restricties op dit gebied zullen nog wel een tijd blijven bestaan.’

 

'We have to play a new role'

Duidelijk is dat de wereld er straks anders uit zal zien, ook voor de meeste Risk Managers. ‘We have a new role to play.’ De huidige bijzondere omstandigheden dwingen alle betrokkenen om anders te kijken naar tal van onderwerpen zoals credit risks, risk mapping en aansprakelijkheden. ‘Dit is een kans om veel zaken opnieuw te gaan bekijken en daarmee jouw organisatie in de frontlinie te helpen klaar te stomen voor de (nieuwe) toekomst.’

 

'Be smart in managing risks and be as agile as possible'

Be smart in managing risks and be as agile as possible. Dat is het nieuwe devies. Veel meer rekening houden met pandemieën zoals de huidige, maar tegelijk ook dealen met de economische gevolgen en de recessie die de huidige coronacrisis veroorzaakt. Neem bedrijven in de olie- en gassector: die worden niet alleen geconfronteerd met Covid-19 en alle gevolgen, maar hebben tegelijk ook te maken met de economische effecten van de sterk gedaalde olieprijzen. Hoe ga je met zo’n dubbele crisis om? Zeker een enorme uitdaging, aldus Alessandro De Felice uit Italië en Gaetan Lefèvre uit België (tevens FERMA Board Member).

 

Invloed op verzekeringsprogramma's

Welk effect hebben de huidige ontwikkelingen op internationale verzekeringsprogramma’s, luidde een van de slotvragen? Niemand die dat nu al weet. Veel verzekeraars hebben te kennen gegeven zich flexibel op te stellen in deze crisistijd, maar hoe zit dat straks? Worden risico’s van een pandemie uit de dekking geschrapt?

 

We zullen hierover in gesprek moeten gaan, aldus de Risk Managers. Dat kan digitaal, maar voor dit soort belangrijke vraagstukken is het ook belangrijk elkaar persoonlijk te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. 

 

Nu tot actie overgaan

Van belang is niet te wachten tot een volgende (grote) crisis, maar nu tot actie over te gaan. Ook over een onderwerp als sustainability en de klimaatverandering, meent De Felice. ‘Dat thema is nu wat naar de achtergrond verdwenen, maar komt straks weer snel terug. Ook op dat terrein staan ons ingrijpende veranderingen te wachten. Laten we er met elkaar aan werken dat dit niet leidt tot een volgende crisis.’

 

De mening van Adri van der Waart, voorzitter NARIM

'Stop met denken in doemscenario's, kijk naar de kansen die er liggen'

Als Corporate Insurance Manager van Arcadis waarschuwt Adri van der Waart voor doemdenken. Kijk waar de kansen liggen, is zijn devies. Een goed georganiseerd bedrijf is voorbereid op een crisissituatie, stelt hij. Ook op een pandemie zoals de coronacrisis.

 

Een crisissituatie moet je goed managen, zei hij onlangs in een special van Risk & Business over de coronacrisis. 'Nu komt helder aan het licht hoe alles aan elkaar is gekoppeld in deze wereld. Daarover hadden we met z'n allen meer na moeten denken. Een pandemie als deze werd vijf jaar geleden al voorspeld, maar toen is er geen waarde aan gehecht.'

 

'Pak zaken aan die nu zijn op te lossen'

Volgens Adri moeten we in de huidige omstandigheden niet gaan denken in doem- en rampscenario's. 'Pak die zaken aan die nu zijn op te lossen. Niemand kan nu de financiële gevolgen overzien. Ik word moe van al dat negativisme. Blijf voorbereid, maar denk in kansen: kijk hoe je zaken anders en vooral slimmer kunt aanpakken.'

 

Meer info

Info over serie webinars FERMA »

Webinar 28 april terugkijken »


« vorige pagina         meer nieuws »